Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đánh giá hiệu quả điều trị lupus ban đỏ hệ thống có đợt cấp tổn thương thận bằng methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao lên facebook!
đánh giá hiệu quả điều trị lupus ban đỏ hệ thống có đợt cấp tổn thương thận bằng methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao

13/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đánh giá hiệu quả điều trị lupus ban đỏ hệ thống có đợt cấp tổn thương thận bằng methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao. Khảo sát sự thay đổi một số yếu tố miễn dịch dịch thể trước và sau điều trị methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống có đợt cấp tổn thương thận.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG CÓ ĐỢT CẤP TỔN THƯƠNG THẬN BẰNG METHYLPREDNISOLON ĐƯỜNG TĨNH MẠCH LIỀU CAO

 


Lupus ban đỏ hệ thống (systemic lupus erythematosus-SLE) Là một bệnh tự miễn, trong đó các tế bào và tổ chức bị tổn thương bởi sự lắng đọng các tự kháng thể bệnh lý và phức hợp miễn dịch. Bệnh thường gặp ở nữ giới, nhiều nhất ở độ tuổi cho con bú. Cho đến nay căn nguyên bệnh SLE vẫn còn nhiều vấn đề chưa được biết rõ, nhưng nhiều nghiên cứu khác nhau đã gợi ý rằng các yếu tố di truyền, miễn dịch, hoóc môn giới tính và môi trường là những yếu tố quan trọng trong cơ chế bệnh sinh SLE.

Tỷ lệ mắc bệnh SLE rất khác nhau tùy theo từng nước, từng chủng tộc và thời điểm nghiên cứu. Ở nước Mỹ tỷ lệ mắc bệnh thay đổi từ 1550/100000 dân. Tỷ lệ mắc cao nhất ở nhóm người Mỹ gốc Phi.
Biểu hiện lâm sàng bệnh lupus ban đỏ hệ thống đa dạng do bệnh gây tổn thương ở nhiều cơ quan nội tạng của cơ thể. Thận là nội tạng hay bị tổn thương nhất trong bệnh SLE chiếm khoảng 20%-60% số bệnh nhân lupus tùy từng nghiên cứu. Biểu hiện tổn thương thận có ý nghĩa đặc biệt trong tiên lượng bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh có thể có những đợt kịch phát nặng xen kẽ những đợt bệnh ổn định dài hay ngắn. Trong những đợt kịch phát, biểu hiện thận có thể là hội chứng cầu thận cấp, hội chứng thận hư (HCTH) Có hoặc không có kết hợp với suy thận. Ở giai đoạn bệnh ổn định biểu hiện tổn thương thận thường là protein niệu dai dẳng về sau tiến triển thành suy thận và bệnh thận giai đoạn cuối cho dù có hay không được điều trị đầy đủ. Tổn thương mô bệnh học thận trong SLE chủ yếu là tại cầu thận, ống thận và tổ chức thận kẽ hoặc mạch máu.
Rối loạn về miễn dịch dịch thể đã được chứng minh là một trong những rối loạn bệnh học đặc trưng của bệnh SLE. Một trong những rối loạn miễn dịch quan trọng này là sự xuất hiện các tự kháng thể kháng lại các thành phần kháng nguyên nhân của cơ thể trong đó có hai kháng thể quan trọng nhất là kháng thể kháng chuỗi kép DNA (ds-DNA) Và kháng thể kháng nhân (ANA).
Do vậy các tự kháng thể này đã được các nhà khoa học đưa vào tiêu chuẩn chẩn đoán SLE. Giảm bổ thể C3, C4 cũng là biểu hiện rối loạn miễn dịch quan trọng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh SLE. Nồng độ C3, C4 có thể giảm trước khi xuất hiện các đợt cấp và thường trở về bình thường trong giai đoạn bệnh ổn định do đó cùng với sự thay đổi hiệu giá kháng thể kháng ds-DNA sự thay đổi nồng độ các thành phần bổ thể C3, C4 đã được nhiều tác giả sử dụng không chỉ trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh mà còn cả trong việc đánh giá hiệu quả điều trị bệnh
SLE. Về điều trị trong những năm gần đây đã có khá nhiều nghiên cứu sử dụng các thuốc gây độc tế bào khác nhau để điều trị lupus thận nhằm các mục đích hạn chế tử vong, duy trì chức năng thận, giảm nguy cơ tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối. Mặc dù vậy corticoid vẫn có vai trò quan trọng trong điều trị lupus thận đặc biệt là trong các đợt cấp. Methylprednisolon liều cao truyền tĩnh mạch, chúng tôi gọi tắt là MPTM (Methylprednisolon truyền tĩnh mạch) Thuật ngữ tiếng Anh gọi là liệu pháp “pulse therapy” được sử dụng đầu tiên để điều trị thải ghép thận. Về sau nhiều nhà y học trên thế giới đã sử dụng MP-TM để điều trị một số bệnh có cơ chế tự miễn. Đối với tổn thương thận trong bệnh lupus MP-TM được chỉ định điều trị các đợt cấp. Ở nước ngoài đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc sử dụng methyl-prednisolon liều cao đường tĩnh mạch (MP-TM) Trong điều trị tổn thương thận do lupus thu được những kết quả nhất định. Ở Việt nam đã có một vài nghiên cứu sử dụng MP-TM trong điều trị lupus ban đỏ hệ thống. Các nghiên cứu này được thực hiện trên số ít bệnh nhân hoặc chỉ thực hiện trên bệnh nhân lupus có tổn thương nội tạng chung chưa có công trình nào nghiên cứu hiệu quả điều trị lupus ban đỏ hệ thống có đợt cấp tổn thương thận bằng methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao được công bố.


 

 

 

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. SINH BỆNH HỌC CỦA SLE
1.1.1. Vai trò yếu tố gen
1.1.2. Vai trò của yếu tố môi trường
1.1.3. Yếu tố hoóc môn
1.2. TỔN THƯƠNG THẬN TRONG BỆNH LUPUS
1.2.1. Dịch tễ học tổn thương thận lupus và tiên lượng điều trị
1.2.2. Tổn thương mô bệnh học viêm thận lupus và mối liên quan với cácbiểu hiện lâm sàng
1.2.3 Các biểu hiện ngoài thận
1.2.4. Điều trị tổn thương thận trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống
1.3. RỐI LOẠN MIỄN DỊCH DỊCH THỂ TRONG LUPUS THẬN
1.3.1. Các tự kháng thể
1.3.2. Các bất thường miễn dịch khác
1.4. RỐI LOẠN MIỄN DỊCH TẾ BÀO
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Khám lâm sàng
2.2.3. Phác đồ điều trị
2.2.4. Đánh giá kết quả
2.2.5. Về xét nghiệm
2.2.6. Các bước tiến hành nghiên cứu
2.2.7. Sơ đồ nghiên cứu
2.2.8. Sai số và cách khắc phục sai số
2.2.9. Đạo đức nghiên cứu
2.2.10. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN
3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi
3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giới
3.1.3. Các tiêu chuẩn chẩn đoán theo ACR 1997 lúc nhập viện
3.1.4. Các biểu hiện sinh học của các bệnh nhân lupus có tổn thương thậnlúc vào viện
3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG CÓ TỔN THƯƠNG THẬN BẰNG MP-TM
3.2.1. Hiệu quả đáp ứng sau 1 tháng, 3 tháng điều trị MP-TM
3.2.2. So sánh tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng với điều trị sau 1 tháng và 3 tháng
3.2.3. Thay đổi chỉ số hoạt động bệnh (SLEDAI) Trước và sau điều trị MP-TM
3.2.4. Thay đổi miễn dịch dịch thể trước và sau điều trị
3.2.5. Thay đổi các chỉ số huyết học trước và sau điều trị
3.2.6. Thay đổi các chỉ số sinh hóa trước và sau điều trị
3.2.7. Thay đổi các biểu hiện sinh học ở bệnh nhân SLE có đợt cấp tổnthương thận trước và sau điều trị
3.3. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ
3.4. CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ BIẾN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TRONG LÚC NHẬP VIỆN
4.1.1. Tuổi và giới
4.1.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán theo ACR 1997 lúc nhập viện
4.1.3. Các biểu hiện sinh học của các bệnh nhân lupus có tổn thương thậnlúc vào viện
4.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN LUPUS CÓ ĐỢT CẤP TỔN THƯƠNG THẬN BẰNG MP-TM
4.2.1. Hiệu quả đáp ứng sau 1 tháng, 3 tháng điều trị MP-TM
4.2.2. Cải thiện chỉ số hoạt động bệnh SLEDAI-2K
4.2.3. Khảo sát sự thay đổi miễn dịch dịch thể ở bệnh nhân SLE có đợtcấp tổn thương thận trước và sau điều trị methylprednisolon
4.2.4. Thay đổi số lượng tế bào máu ngoại
4.2.5. Thay đổi các chỉ số sinh hóa máu và nước tiểu
4.3. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG
4.4. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ
4.4.1. Nhiễm khuẩn
4.4.2. Các tác dụng phụ khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Các yếu tố môi trường có liên quan đến bệnh sinh của SLE
Bảng 2.1: Thang điểm SLEDAI-2K
Bảng 2.2: Ý nghĩa thay đổi điểm SLEDAI trước sau điều trị
Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi
Bảng 3.2. Các tiêu chuẩn chẩn đoán theo ACR 1997 lúc nhập viện
Bảng 3.3. Các trị số sinh học của bệnh nhân lúc vào viện
Bảng 3.4. Tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng sau 1 tháng, 3 tháng điều trị
Bảng 3.5. Thay đổi giá trị trung bình chỉ số SLEDAI- 2K trước và sauđiều trị
Bảng 3.6. Thay đổi kháng thể kháng nhân
Bảng 3.7. Thay đổi kháng thể kháng ds-DNA
Bảng 3.8. Thay đổi nồng độ bổ thể C3 trong huyết thanh
Bảng 3.9. Thay đổi nồng độ bổ thể C4 trong huyết thanh
Bảng 3.10. Thay đổi IgG trong máu ngoại
Bảng 3.11. Thay đổi IgM trong máu ngoại vi
Bảng 3.12. Cải thiện các giá trị huyết học trước và sau điều trị
Bảng 3.13. Thay đổi protein niệu
Bảng 3.14. Thay đổi hồng cầu niệu, bạch cầu niệu
Bảng 3.15. Thay đổi ure máu
Bảng 3.16. Thay đổi creatinin máu
Bảng 3.17. Thay đổi albumin máu
Bảng 3.18. Thay đổi Cholesterol máu
Bảng 3.19. Thay đổi men gan
Bảng 3.20. Các trị số sinh học của bệnh nhân SLE có đợt cấp tổn thươngthận trước và sau điều trị
Bảng 3.21. Đặc điểm miễn dịch dịch thể trước điều trị của các nhóm bệnh nhân đáp ứng và không đáp ứng
Bảng 3.22. Mối liên quan giữa nồng độ C4 với đáp ứng điều trị
Bảng 3.23. Đặc điểm sinh hóa máu, nước tiểu liên quan đến tổn thươngthận của các nhóm bệnh nhân đáp ứng và không đáp ứng
Bảng 3.24. Mối liên quan giữa Cholesterol và đáp ứng điều trị
Bảng 3.25. Phân bố các tác dụng không mong muốn ở các bệnh nhântrong quá trình điều trị
Bảng 4.1 Các tiêu chuẩn chẩn đoán theo ACR 1997 của các nghiên cứu đãcông bố
Bảng 4.2. Hiệu quả đáp ứng của một số nghiên cứu ngoài nước


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.
Biểu đồ 3.2. So sánh tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng với điều trị sau 1 tháng và 3 tháng điều trị
Biểu đồ 3.
Biểu đồ 3.
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ âm tính, dương tính với kháng thể kháng ds-DNAtrước và sau điều trị


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Viêm cầu thận lupus tăng sinh gian mạch
Hình 1.2. Viêm cầu thận lupus tăng sinh
Hình 1.3. Viêm cầu thận lupus màng


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Các con đường hoạt hóa bổ thể
Sơ đồ 2.1. Nguyên lý của xét nghiệm kháng thể kháng nhân
Sơ đồ 2.2. Tóm tắt các bước tiến hành nghiên cứu


 
 

Keywords:luan an tien si y hoc,danh gia hieu qua dieu tri lupus ban do he thong co dot cap ton thuong than bang methylprednisolon duong tinh mach lieu cao

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 danh gia hieu qua dieu tri lupus ban do he thong co dot cap ton thuong than bang methylprednisolon duong tinh mach lieu cao DHYHN AMBN(St) 118 Trang Download file đánh giá hiệu quả điều trị lupus ban đỏ hệ thống có đợt cấp tổn thương thận bằng methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao 1811
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đánh giá hiệu quả điều trị lupus ban đỏ hệ thống có đợt cấp tổn thương thận bằng methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao

đánh giá hiệu quả điều trị lupus ban đỏ hệ thống có đợt cấp tổn thương thận bằng methylprednisolon đường tĩnh mạch liều cao

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN