Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu modun truyền và nhận tín hiệu qua đường dây truyền tải điện lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu modun truyền và nhận tín hiệu qua đường dây truyền tải điện

Ngày đăng: 29/03/2018 Lượt xem: 167 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Các thiết bị phụ trợ số cá nhân PDA (Personal Digital Assistant), điện thoại thông minh, và hộp set-top box đang tạo ra các đặc tính và khả năng mới. Thiết bị thông minh có khả năng điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà như: Phòng cháy, phòng hơi độc, phòng khí ga, quản lý nhiệt độ, tủ lạnh, đèn, quạt, interner, lò vi sóng, các thiết bị âm thanh - hình ảnh, và các hệ thống bảo vệ trong nhà. Để thực hiện được các nhiệm vụ này các thiết bị thông minh và thiết bị điện tử cho gia đình phải có khả năng nối mạng và kết nối toàn cầu. Vì thế công nghệ truyền thông trên mạng lưới điện đang được mọi người chú ý và phát triển nó để đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2012


LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

NGHIÊN CỨU MODUN TRUYỀN VÀ NHẬN TÍN HIỆU QUA ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN


CHUYÊN NGÀNH: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - HV NGUYỄN HUY TĨNH - HDKH GS. TS. PHẠM THỊ NGỌC YẾN


Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ
Mở đầu
Chương I: Tổng quan về PLC (POWERLINE COMUNICATION)
1.1 Tổng quan PLC
1.1.1 Định nghĩa
1.1.2 Tại sao phải nghiên cứu PLC
1. Tính kinh tế
2. Tốc độ truyền nhận
1.1.3 Phạm vi ứng dụng
1.1.4 Phân loại
1.1.5 Các phương thức mã hóa tín hiệu
1. Điều chế biên độ
2. Điều chế tần số 3. Điều chế pha
4. Kĩ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM)
1.1.6 Kĩ thuật trải phổ (SS)
1.1.7 Một số vấn đề cần chú ý trong truyền thông PLC
1.2 Cấu trúc hệ thống PLC
1.2.1 Cấu trúc hệ thống
1.2.2 Các phần tử mạng PLC
1. Các phần tử mạng cơ bản
2. Trạm lặp
3. Cổng kết nối PLC
1.2.3. Kết nối đến mạng lõi và quản lý mạng truy nhập PLC
1. Các mô hình kết nối
2. Quản lý mạng truy nhập PLC
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng trong truyền thông PLC
1.3.1 Đặc tính kênh truyền đường cáp điện
1.3.2 Sự giới hạn băng thông
1.3.3 Nhiễu trên đường cáp điện
1. Nhiễu tần số 50Hz
2. Nhiễu xung đột biến
3. Nhiễu xung tuần hoàn
4. Nhiễu xung kéo dài
5. Nhiễu chu kỳ không đồng bộ
6. Nhiễu sóng radio
7. Nhiễu nền
1.3.4 Trở kháng đường truyền và sự phối hợp trở kháng
1.3.5 Suy hao trên lưới điện
1.3.6 Hiện tượng sóng dừng
1.3.7 Sự phát xạ sóng điện từ và khả năng gây nhiễu
1.3.8 Tổng trở và sự suy giảm
1.4 ứng Dụng
1.5 Các Chuẩn PLC
Chương II: Thử nghiệm các phương pháp điều chế ghép nối plc
2.1 Kết nối với lưới điện
2.1.1 Mạch ghép tín hiệu
2.1.2 Mạch ghép dung kháng C
2.1.3 Mạch phối ghép R-L-C phức tạp
2.1.4 Các bộ lọc tương tự
2.1.5 Mạch lọc RC
2.1.6 Mạch lọc LC
2.1.7 Các mạch lọc bậc cao khác
2.2 Các Phương Pháp Điều Chế
2.2.1 Kỹ thuật tương tự
2.2.2 Kỹ thuật điều chế số 1. Khoá dịch biên (ASK)
2. Khoá dịch tần FSK
3. Khoá dịch pha (PSK)
4. Công nghệ trải phổ
5. Trải phổ d·y trực tiếp kiểu BPSK
6. Trải phổ nhảy tần FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
2.3 Thử nghiệm các phương thức điều chế
2.3.1 Điều chế và giải điều chế ASK
1. Điều chế ASK
2. Giải điều chế ASK
3. Kết quả thử nghiệm
2.3.2 Điều chế và giải điều chế FSK
1. Vòng khoá pha (Phase locked loop - PLL)
2. Điều chế FSK dùng vi mạch CD4046
3. Giải điều chế FSK
4. Kết quả thử nghiệm
2.3.3 Điều chế và giải điều chế BPSK
1. Điều chế BPSK
2. Giải điều chế BPSK dùng CD4046
3. Kết quả thử nghiệm
2.3.4 Điều chế và giải điều chế FM
1. Điều chế FM
2. Giải điều chế FM
3. Kết quả thử nghiệm
2.4 Lựa chọn phương thức điều chế
2.5 Kết Luận Phương Pháp Điều Chế
Chương III: Thiết kế mạch thu – phát plc
3.1 Yêu cầu thiết kế, lựa chọn phương án thực hiện
3.1.1 Các yêu cầu của thiết kế
3.1.2 Lựa chọn phương án thực hiện
3.2 Xây dựng sơ đồ khối cho hệ thống
3.2.1 Thiết kế modul phát
1. Mạch điều khiển hoạt động cho máy phát
2. Điều chế FSK
3. Mạch khuếch đại âm tần
4. Mạch khuếch đại phát
5. Mạch phối ghép với lưới điện
3.2.2 Thiết kế modul thu
2. Mạch khuếch đại và lọc thông dải
3. Mạch giải điều chế FSK
5. Mạch điều khiển thu
3.3 Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ thuật toán
3.3.1 Lưu đồ thuật toán của modul phát
3.3.2 Sơ đồ nguyên lý modul phát
3.3.3 Lưu đồ thuật toán của modul thu
3.3.4 Sơ đồ nguyên lý modul thu
3.4 Chương trình điều khiển trên các Modul
Tài liệu tham khảo
Phụ lục


Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
AM Amplitude Modulation Điều biên
ASK Amplitude Shift Keying Khoá dịch biên
BPSK Binary Phase Shift Keying Khoá dịch pha nhị phân
DM Delta Modulation Điều chế Delta
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Trair phổ dãy trực tiếp
DPSK Differential Phase Shift Keing Khoá dịch pha vi phân
FM Frequency Modulation tần số Điều chế
FSK Frequency Shift Keing Khoá dịch tần
FDM Frequency Division Multiplexing Đa truy nhập theo tần số
FPGA Field programmable gate array Phạm vi có thể lập trình cổng mạng
ISI Inter Symbol Interference Nhiễu ISI
LAN Local Area Network Mạng khu vực
OFDM Orthogonal Frequency Division
Multiplexing Điều chế đa sóng mang
PCM Pulse Code Modulation Điều chế xung mã
PLC Power Line Communication Truyền thông trên đường cáp điện
PLL Phase Locked Loop Vòng khoá pha
PSK Phase Shift Keying Khoá dịch pha
QAM Quadrature Amplitude Modulation Điều chế biên độ cầu phương
SF Selective Fading Pha định lựa chọn


Danh mục các bảng
Bảng 1.1 So sánh tốc độ PLC network
Bảng 1.2: Một số linh kiện Lowspeed PLC
Bảng 1.3 Tải đường dây trở kháng thấp
Bảng 2.1: So sánh phương thức điều chế


Danh mục các hình vẽ
Hỡnh 1.1: Nguyờn lý cơ bản PLC
Hình 1.2: Phân loại tiêu chuẩn PLC
Hình 1.3: Sơ đồ các phương pháp điều chế tín hiệu
Hình 1.4: Mẫu mã hóa tín hiệu ASK
Hình 1.5: Mẫu điều chế tần số FSK
Hình 1.6: Mẫu điều chế BPSK
Hình 1.7: Mẫu điều chế QPSK
Hình 1.8: Kĩ thuật điều chế OFDM
Hình 1.9: Cấu trúc Symbol OFDM, ISI và khoảng bảo vệ
Hình 1.10: Trực giao sub-carrier OFDM trong miền tần số
Hình 1.11: So sánh truyền thông băng hẹp và truyền thông trải phổ
Hình 1.12: Cấu trúc một mạng truy nhập PLC
Hình 1.13: Cấu trúc mạng PLC trong nhà
Hình 1.14: Mạng PLC sử dụng trạm lặp
Hình 1.15: Thuê bao PLC kết nối trực tiếp
Hình 1.16: Kêt nối thông qua cổng PLC
Hình 1.17: Cổng kết nối trong mạng truy nhập PLC
Hình 1.18: Mô hình kết nối mạng truy nhập và mạng lõi
Hình 1.19: Quản lý mạng PLC
Hình 1.20: Phổ tần PLC của thông tin nội bộ
Hình 1.21: Ví dụ về sự méo tín hiệu trên lưới điện
Hình 1.22: Các băng tần trong tiêu chuẩn CENELEC
Hình 1.23: Xung nhiễu xuất hiện khi bật đèn
Hình 1.24: Nhiễu xung tuần hoàn
Hình 1.25: Nhiễu phát ra khi chạy máy hút bụi và phổ tần của nó
Hình 1.26: Suy hao trong gia đình tại tần số 130 kHz
Hình 2.1: Mạch ghép dung kháng
Hình 2.2: Mạch ghép kết hợp LC
Hình 2.4: Các mạch lọc LC đơn giản
Hình 2.5: Mạch lọc thông dải dùng vi mạch HA1774
Hình 2.6: Sơ đồ điều chế và giải điều chế ASK
Hình 2.7: Điều chế khoá dịch biên ASK
Hình 2.9: Sơ đồ nguyên lý FSK
Hình 2.10: Điều chế khoá dịch tần FSK
Hình 2.11: Điều chế tín hiệu PSK
Hình 2.13: Sơ đồ điều chế trải phổ trực tiếp
Hình 2.15: Sơ đồ giải điều chế trải phổ dạng đơn giản
Hình 2.16: Sơ đồ mô hình hệ thống trải phổ nhảy tần
Hình 2.17: Sơ đồ điều chế ASK
Hình 2.18: Mạch giải điều chế ASK
Hình 2.19: Dạng tín hiệu đo được ở máy phát và thu
Hình 2.20: Mạch vòng khoá pha PLL cơ bản
Hình 2.21: Sơ đồ điều chế FSK dùng CD4046
Hình 2.22: Sơ đồ giải điều chế FSK dùng CD4046
Hình 2.23: Dải tần sử dụng cho thử nghiệm FSK
Hình 2.24: Sơ đồ điều chế BPSK
Hình 2.26: Dạng sóng của tín hiệu BPSK tại máy thu
Hình 2.27: Điều chế FM với PLL4046
Hình 2.28: Sơ đồ giải điều chế FM
Hình 3.1: Sơ đồ khối hoạt động hệ thống
Hình 3.2: Mạch điều khiển Modul phát
Hình 3.3: Mạch điều chế FSK
Hình 3.4: Mạch khuếch đại âm tần
Hình 3.5: Mạch khuếch đại phát
Hình 3.6: Mạch phối ghép Modul phát với lưới điện
Hình 3.7: Mạch phối ghép Modul thu với lưới điện
Hình 3.8: Mạch khuếch đại thu
Hình 3.9: Mạch giải điều chế FSK
Hình 3.10: Mạch giải điều chế FM
Hình 3.11: Mạch điều khiển Modul thu
Hình 3.12: Sơ đồ nguyên lý modul phát
Hình 5.13: Sơ đồ nguyên lý modul thu


Keywords:luan van thac si ky thuat,nghien cuu modun truyen va nhan tin hieu qua duong day truyen tai diendieu khien tu dong,nguyen huy tinh,gsts pham thi ngoc yen

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghien cuu modun truyen va nhan tin hieu qua duong day truyen tai dien DHBK HN 2012 NguyenHuyTinh 142 Trang Download file nghiên cứu modun truyền và nhận tín hiệu qua đường dây truyền tải điện 911
 • nghiên cứu độ bóng của chi tiết gia công trên máy phay đứng trong điều kiện sản xuất hàng loạt lớn

 • nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn hồ quang plasma (paw) tới kích thước và hình dạng mối hàn giáp mối

 • mặt xoắn vít ứng dụng và tạo hình

 • xây dựng phương pháp đo kích thước lớn trong chế tạo tàu thủy

 • nghiên cứu, xây dựng mô hình đóng mới tàu theo phương pháp module tại công ty tnhh mtv đóng tàu thịnh long

 • nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng làm mát đến các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của động cơ diesel hanshin 5uec37la

 • hoàn thiện quy trình dịch vụ vận tải container cho đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển việt nam - vosco

 • nghiên cứu xây dựng phương pháp hiệu chỉnh hợp lý sự làm việc của hệ thống phân phối khí và nhiên liệu động cơ diesel tàu thủy

 • nghiên cứu ảnh hưởng của trạng thái kỹ thuật sinh hàn gió tăng áp tới quá trình công tác của động cơ diesel hanshin6lu32

 • nghiên cứu xây dựng phương án xếp hàng container tối ưu cho tàu o.m autumni của công ty gemadept hp

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu modun truyền và nhận tín hiệu qua đường dây truyền tải điện

  nghiên cứu modun truyền và nhận tín hiệu qua đường dây truyền tải điện

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 835
  Hôm nay:7009
  Hôm qua: 111882
  Trong tháng 2806715
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 123528257