Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ  cẩm nang quản lý hiệu quả - quản lý nhân sự lên facebook!
cẩm nang quản lý hiệu quả - quản lý nhân sự

11/04/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách quản lý nhân sự sẽ giúp bạn nắm vững những yếu tố cơ bản của kỹ thuật trong công tác quản lý, cho phép khuyến khích nhân viên làm việc với khả năng tốt nhất của họ

ROBERT HELLER - NXB THTPHCM 2006


CẨM NANG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

QUẢN LÝ NHÂN SỰ


 


Nội dung
1. Lời giới thiệu
2. Phát triển các kỹ năng nhân sự cơ bản
3. Phát triển con người
4. Tìm kiếm giải pháp
5. Đánh giá khen thưởng

 

CẨM NANG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 

Keywords:robert heller,nxb thtphcm 2006,cam nang quan ly hieu qua,quan li nhan su

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 cam nang quan ly hieu qua - quan ly nhan su NXB THTPHCM 2006 Robert Heller 73 Trang Download file  cẩm nang quản lý hiệu quả - quản lý nhân sự 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

cẩm nang quản lý hiệu quả - quản lý nhân sự

cẩm nang quản lý hiệu quả - quản lý nhân sự

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN