Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ network kỹ thuật mạng máy tính lên facebook!
network kỹ thuật mạng máy tính

04/04/2001 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách được chia ra làm 5 phần với 16 chương giới thiệu cho bạn từ vấn đề cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến thực hành về network và kỹ thuật mạng máy tính. Hướng dẫn bạn phân tích và thiết kế lắp ráp và cài đặt một mạng máy tính hoàn chỉnh. Hướng dẫn bảo trì chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa cùng với đó là nâng cao tối ưu hóa hệ thống mạng.

HỒ HOÀNG TRIẾT - NXB TK 2001

 

SÁCH THAM KHẢO

NETWORK KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH

 

Nội dung
Phần 1: Mạng căn bản
Chương 1 Tại sao phải có mạng
Chương 2 Các kiểu mạng
Chương 3 Tìm hiểu và đánh giá các dịch vụ mạng


Phần 2: Xây dựng mạng
Chương 4 Chọn công nghệ nối cáp và tốc độ
Chương 5 Lắp đặt dây cho mạng lan
Chương 6 chọn và lắp đặt card mạng lan


Phần 3: Cài đặt phần mềm mạng
Chương 7 Phần mềm mạng chống nghi thức và các ứng dụng
Chương 8 Cấu hình phần mềm hệ thống
Chương 9 Chia sẻ các đĩa và cài đặt quyền truy xuất
Chương 10 Lưu trữ dự phòng


Phần 4 sử dụng mạng
Chương 11 chia sẻ printer và fax
Chương 12 Chia sẻ kết nối internet
Chương 13 Làm việc cộng tác và game nhiều người cùng chơi


Phần 5: Tận dụng tối đa hệ thống mạng
Chương 14 Truy cập internetcaocaaps
Chương 15 Đánh giá hiệu suất mạng
Chương 16 Mạng nâng cao

 

SÁCH THAM KHẢO NETWORK KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH

 

Keywords:ho hoang triet,nxb tk, 2001,sach tham khaonetwork ky thuat mang may tinh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 network ky thuat mang may tinh NXB TK 2001 HoHoangTriet 415 Trang Download file network kỹ thuật mạng máy tính 131
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

network kỹ thuật mạng máy tính

network kỹ thuật mạng máy tính

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN