Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ việt nam giai đoạn 2000 - 2015 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ việt nam giai đoạn 2000 - 2015

Ngày đăng: 02/05/2018 Lượt xem: 132 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Điêu khắc tượng tròn là một trong những hình thức nghệ thuật tạo hình ra đời sớm trên thế giới khi còn người bắt đầu phát triển ý thức và tư duy thẩm mỹ. Điêu khắc tượng tròn bằng chất liệu gỗ là các tác phẩm được người nghệ sỹ tạo nên trong không gian thực đa chiều (chiều cao, rộng, sâu). Tùy theo ý muốn tạo hình và đặc điểm của tác phẩm mà các nghệ sỹ điêu khắc sẽ có những phương thức khai thác chất liệu, tạo hình sản phẩm riêng. Các phương pháp chế tác cơ bản của điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ là: Khắc, tạc, chạm, cưa, cắt, lắp ghép

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM 2017


LUẬN VĂN THẠC SỸ MỸ THUẬT

ĐIÊU KHẮC TƯỢNG TRÒN CHẤT LIỆU GỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2015


HV NGUYỄN VĂN TUỆ - CHUYÊN NGÀNH: MỸ THUẬT TẠO HÌNH (ĐIÊU KHẮC) - MÃ SỐ: 60210102 - HDKH PGSTS NGÔ TUẤN PHONG


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. Một số khái niệm sử dụng trong đề tài
1.1.1. Khái niệm “điêu khắc tượng tròn”
1.1.2. Khái niệm “điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ”
1.2. Khái quát điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ Việt Nam hiện đại
Tiểu kết chương
Chương 2: NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC BIỂU ĐẠT ĐIÊU
KHẮC TƯỢNG TRÒN CHẤT LIỆU GỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2015
2.1. Nội dung các tác phẩm điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ
2.1.1. Nội dung về sinh hoạt, lao động
2.1.2. Nội dung thể hiện đời sống tinh thần, tình cảm
2.1.3. Nội dung phản biện xã hội
2.2. Hình thức biểu đạt các tác phẩm điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ
2.2.1. Hình thức hiện thực
2.2.2. Hình thức cách điệu
2.2.3. Hình thức biểu hiện
2.2.4. Hình thức trừu tượng
Tiểu kết chương
Chương 3: NHỮNG ĐIỀU RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
3.1. Những thành công và hạn chế của điêu khắc tượng tròn chất liệugỗ Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015
3.1.1. Những thành công của điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ ViệtNam giai đoạn 2000 – 2015
3.1.2. Những hạn chế của điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ Việt Namgiai đoạn 2000 – 2015
3.2. Nhận định về xu hướng phát triển của điêu khắc tượng tròn chấtliệu gỗ Việt Nam giai đoạn tiếp theo
Tiểu kết chương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


 


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Lương Tiểu Bạch (chủ biên-2005), Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Viện Mỹ thuật, HN.
2. Nguyễn Thị Biển, (2007), “Điêu khắc Việt Nam giai đoạn 1993 – 2003”, đề tài cơ sở, (Tư liệu thư viện Viện Mỹ thuật Việt Nam), HN.
3. Bộ Văn hóa – Thông tin, Hội mỹ thuật Việt Nam (2005), Triển lãm mỹ thuật toàn quốc (2000 – 2005), HN.
4. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội mỹ thuật Việt Nam (2010), Triển lãm mỹ thuật toàn quốc (2005 – 2010), HN.
5. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội mỹ thuật Việt Nam (2015), Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2015, Nxb Mỹ thuật, HN.
6. Bộ Văn hóa – Thông tin, Hội mỹ thuật Việt Nam (2003), Triển lãm điêu khắc toàn quốc lần thứ 4 (1993 – 2003), HN.
7. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội mỹ thuật Việt Nam (2013), Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc lần thứ 5 (2003 – 2013).
8. Trần Khánh Chương (2013), Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ 20, Nxb Mỹ thuật, HN.
9. Nguyễn Ngọc Dũng (2013), “Tìm hiểu về ngôn ngữ điêu khắc”, Tạp chí Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, 5 (11), tr. 14-16.
10. Lê Đình Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân (2009), Mỹ học đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, HN.
11. Lê Thanh Đức, (2003), Nghệ thuật Môđéc và Hậu Môđéc, Nxb Mỹ thuật, HN. 52
12. Cynthia Freeland, Nguyễn Như Huy (dịch) (2009), Thế mà là nghệ thuật ư? NxbTri thức, HN.
13. Lê Thị Hiền (2015), “Chất liệu gỗ của Emile Van Der Kruk trong Điêu khắc đương đại”, Tạp chí Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, 9 (39), tr. 34-38.
14. Trang Thanh Hiền (2013), “Điêu khắc của những người trẻ đã thực trẻ về tư duy và hình thức”, Tạp chí Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, 8 (14), tr. 16-18.
15. Nguyễn Phi Hoanh (1984), Lược sử mỹ thuật Việt Nam, Nxb TPHCM, TP HCM.
16. Lê Thanh Lộc (1997), Từ điển mỹ thuật, Nxb Văn hóa – Thông tin, HN.
17. Denis Huisman, Xuân Lộc (dịch) (2004), Mỹ học, Nxb Văn hóa Thông tin, HN.
18. Đặng Bích Ngân (2012), Từ điển Mỹ thuật phổ thông, Nxb Mỹ thuật, HN.
19. Nhóm tác giả (1997),Điêu khắc hiện đại Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, HN.
20. Nhóm tác giả (2014), Kỷ yếu hội thảo triển lãm điêu khắc toàn quốc lần thứ 5 (2003 – 2013) Và điêu khắc Việt Nam trong giai đoạn hiệnnay, Công ty cổ phần in Savina, HN.
21. Nhóm tác giả (2016), Triển lãm điêu khắc Hà Nội Sài Gòn lần thứ 4
22. Nxb Mỹ thuật (2008), Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ Đổi mới, Nxb Mỹ thuật, HN.
23. Hoàng Phê (2011), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng.
24. Nguyễn Hồng Phong (2012), “Điêu khắc gỗ Việt Nam từ 1986 đến nay”, luận văn Thạc sỹ Mỹ thuật, trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, HN.
25. Quang Phòng, Trần Tuy (1996), Mỹ thuật hiện đại Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, HN.
26. Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng (1989), Mỹ thuật của người Việt, Nxb Mỹ thuật, HN. 53
27. Nguyễn Quân (2010), Mỹ thuật Việt Nam thể kỷ 20, Nxb Mỹ thuật, HN.
28. Nguyễn Quân, Nguyễn Trân (1995), Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật tạo hình, Đại học Mỹ thuật Hà Nội, HN.
29. Leonard Shlain, Trần Mạnh Hà, Phan Văn Thiều (dịch) (2010), Nghệ thuật và vật lí – Những cái nhìn tương đồng về không gian, thời gian và ánh sáng, Nxb Tri thức, HN.
30. Ocvirk – Stinsok – Wigg – Bone – Cayton, Lê Thành (dịch) (2006), Những nền tảng của mỹ thuật, Nxb Mỹ thuật, HN.
31. Nguyễn Trân (2005), Các thể loại và loại hình mỹ thuật, Nxb Mỹ thuật, HN.
32. Trần Trọng Tri (2012), “Giá trị tự thân của chất liệu điêu khắc”, luận văn Thạc sỹ Mỹ thuật, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, HN.
33. Chu Quang Trứ, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Thái Lai (1998), Lược sử mỹ thuật và mỹ thuật học, Nxb Giáo dục HN
34. Chu Quang Trứ (2001), Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc, Nxb Mỹ thuật, HN.
35. Trịnh Quang Vũ (2009), Lược sử mỹ thuật Việt Nam, NXB Từ điển bách khoa, HN.
36. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam-Viện Mỹ thuật (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học 20 năm mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Mỹ thuật, HN.
37. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2013), Đình làng vùng châu thổ bắc bộ-Nxb thế giới, HN.
38. Judith Collins, (2007), Sculpture today, Nxb Phaidon

 

Keywords:luan van thac sy my thuat,dieu khac tuong tron chat lieu go viet nam giai doan 2000 2015,nguyen van tue,my thuat tao hinh dieu khac,60210102 ,pgsts ngo tuan phong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 dieu khac tuong tron chat lieu go viet nam giai doan 2000 - 2015 DHMTVN 2017 NguyenVanTue 86 trang Download file điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ việt nam giai đoạn 2000 - 2015 711
 • sự chuyển biến phong cách tạo hình trong tranh tĩnh vặt của vicent van gogh

 • hình tượng các danh nhân trong nghệ thuật điêu khắc tượng đài tại lào

 • nghệ thuật tạo hình các tháp cổ của người lào vùng tây bắc việt nam

 • yếu tố siêu thực trong tranh lê huy tiếp, nguyễn trung tín và nguyễn đình đăng

 • vấn đề đồng tính trong hội họa việt nam hiện đại

 • yếu tố cường thực trong tranh của họa sỹ richard estes, denis peterson và robert neffson

 • hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc đình hoành sơn

 • đặc điểm tạo hình trong tranh lụa của họa sĩ nguyễn thụ

 • nghệ thuật điêu khắc tượng đài chất liệu đá ở việt nam giai đoạn 2000 – 2015

 • nghệ thuật tạo hình tranh in trong triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010 và 2015

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ việt nam giai đoạn 2000 - 2015

  điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ việt nam giai đoạn 2000 - 2015

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 824
  Hôm nay:9841
  Hôm qua: 111882
  Trong tháng 2809547
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 123531089