Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu độ bóng của chi tiết gia công trên máy phay đứng trong điều kiện sản xuất hàng loạt lớn lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu độ bóng của chi tiết gia công trên máy phay đứng trong điều kiện sản xuất hàng loạt lớn

Ngày đăng: 24/05/2018 Lượt xem: 149 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn đã trình bày khái quát về độ nhám khi gia công, các chỉ tiêu đánh giá độ nhám của chi tiết và ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám của chi tiết khi gia công trên máy phay đứng. Đã tổng kết được các lý thuyết cơ bản về các qui luật phân bố của độ nhám khi gia công trên máy phay đứng, các đặc tính của các qui luật phân bố. Đã đặt ra được bài toán và đưa ra phương pháp nghiên cứu là dùng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm. Đã thiết lập được mối quan hệ giữa chế độ cắt với độ nhám bề mặt gia công, xây dựng hệ thống thí nghiệm đảm bảo yêu cầu nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2012

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU ĐỘ BÓNG CỦA CHI TIẾT GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY ĐỨNG TRONG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÀNG LOẠT LỚN

 

HV TRẦN TRỌNG THẮNG - CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - HDKH TS PHẠM VĂN BỔNG


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẲNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
PHẦN MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG PHAY
1.1. Tổng quan về công nghệ gia công Phay
1.1.1. Khái niệm về gia công Phay
1.1.2. Đặc điểm chuyển động trên máy phay
1.1.3. Phân loại máy phay
1.1.4. Các phương pháp gia công phay
1.1.5. Các loại dao phay
1.1.6. Khả năng gia công các dạng bề mặt của máy Phay
1.2. Máy Phay đứng
1.2.1. Khái niệm về máy Phay đứng
1.2.2. Các bộ phận chính của máy Phay đứng
1.2.3. Công dụng của máy Phay đứng
1.2.4. Nguyên lý chuyển động của máy Phay đứng
CHƯƠNG 2. ĐỘ NHÁM BỀ MẶT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỘ CẮT VÀ NHÁM BỀ MẶT
2.1. Tổng quan về nhám bề mặt
2.1.1. Khái niệm về Nhám
2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt
2.1.3.Ảnh hưởng của nhám bề mặt
2.1.4. Cơ chế hình thành độ nhám
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám khi Phay
2.2.1.Ảnh hưởng của các thông số mang tính chất in dập hình học củadụng cụ cắt và chế độ cắt
2.2.2.Ảnh hưởng của chế độ cắt
2.2.2.1.Ảnh hưởng của tốc độ cắt
2.2.2.2.Ảnh hưởng của lượng chạy dao S
2.2.2.3.Ảnh hưởng của chiều sâu cắt t
2.2.3.Ảnh hưởng của vật liệu gia công
2.2.4.Ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội
2.2.5.Ảnh hưởng của rung động của hệ thống công nghệ
2.3. Phương pháp đánh giá chất lượng bề mặt
2.4. Phương pháp đảm bảo chất lượng bề mặt
2.5. Các phương pháp xác định độ chính xác gia công
2.5.1. Phương pháp thống kê kinh nghiệm
2.5.2. Phương pháp xác suất thống kê
2.5.3. Phương pháp tính toán phân tích
2.6. Qui luật phân bố độ chính xác gia công
2.6.1 Qui luật phân bố chuẩn (Qui luật GAUSS)
2.6.2. Quy luật phân bố chuẩn Logarit
2.6.3. Qui luật xác suất đều
2.6.4. Quy luật phân bố hình tam giác
2.6.5. Quy luật phân bố lệch tâm
2.6.6. Quy luật môđun hiệu hai thông số 2.6.7. Tổng hợp các quy luật
2.6.8. Kết luận chương
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỘ CẮT VÀ NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY
3.1. Xây dựng hệ thống trang thiết bị thực nghiệm
3.1.1. Mục tiêu thực nghiệm
3.1.2. Xây dựng sơ đồ thực nghiệm tổng thể
3.1.3. Xác định chế độ cắt dùng trong thực nghiệm
3.1.4. Dụng cụ cắt dùng trong thực nghiệm
3.1.5. Phôi dùng trong thực nghiệm
3.1.6. Máy Phay dùng trong thực nghiệm
3.1.7. Thiết bị đo độ nhám bề mặt
3.2. Tiến hành thực nghiệm
3.2.1. Trình tự thực hiện
3.2.2. Đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa độ nhám Ra, Rz với chế độ cắt
3.2.3. Các hàm quan hệ của Ra và chế độ cắt
3.2.4. Các hàm quan hệ của Rz và chế độ cắt
3.3. Kết luận chương
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT TRONG SẢN XUẤT LOẠT LƠN THEO QUY LUẬT GAUSS
4.1. Tiến hành thực nghiệm
4.1.1. Trình tự thực hiện
4.1.2. Xác định đặc tính của phân bố, đồng thời xây dựng đường conglý thuyết và đường cong thực nghiệm
4.1.3. Đánh giá các thông số của quy luật phân bố nhờ khoảng tin cậy
4.1.4. Kiểm tra giả thuyết về quy luật phân bố
4.2. Kết luận chương
KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Bảng chế độ cắt khi gia công thép C
Bảng 3.2: Thành phần hoá học và cơ tính của vật liệu gia công thép C
Bảng 3.3: Bảng chế độ cắt và kết quả đo
Bảng 3.4: Bảng kết quả đo 9 mẫu
Bảng 4.1: Bảng chế độ cắt và kết quả đo khi thực nghiệm
Bảng 4.2: Bảng phân bố thực nghiệm của x đối với thép C
Bảng 4.3: Bảng xác định đặc tính của phân bố đối với thép C
Bảng 4.4: Tính tần số lý thuyết của quy luật chuẩn đối với thép C
Bảng 4.5: Tọa độ các điểm của đường cong phân bố chuẩn
Bảng 4.6 Tính tần số lý thuyết của quy luật chuẩn bằng hàm Φ(t) Đối với thép C
Bảng 4.7: Tính λ đối với thép C45 theo công thức (4.8)
Bảng 4.8. Tính λ đối với thép C45 theo công thức (4.9)
Bảng 4.9. Tính chỉ tiêu χ 2đối với thép C


DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ
Hình 1.1: Các dạng bề mặt gia công trên máy Phay
Hình 1.2: Chuyển động cơ bản trên máy Phay
Hình 1.3: Một số loại máy phay điển hình
Hình 1.4: Yếu tố cơ bản của dao cắt
Hình 1.5: Đặc điểm cấu tạo dao phay
Hình 1.6: Cấu tạo răng dao phay trên mặt trụ dạng răng nhọn
Hình 1.7: Các dạng lưng dao phay răng nhọn
Hình 1.8: Đặc điểm của góc trước γ
Hình 1.9: Các bộ phận trên răng dao mặt đầu răng chắp
Hình 1.10: Các góc hình học của răng dao mặt đầu chắp
Hình 1.11: Dao phay trụ
Hình 1.12: Trục gá dao phay trụ, dao phay đĩa trên máy phay ngang
Hình 1.13: Gá dao phay trụ lên trục chính máy phay ngang
Hình 1.14: Sử dụng hai giá đỡ dao để tăng độ cứng vững
Hình 1.15: Dao phay mặt đầu răng liền và răng chắp
Hình 1.16: Phân loại rãnh, bậc thẳng góc
Hình 1.17: Dao phay đĩa điển
Hình 1.18: Các dạng mặt cong
Hình 1.19: Các chuyển động của dao khi phay mặt cong
Hình 1.20: Máy phay đứng
Hình 1.21: Sơ đồ động của máy phay đứng 6A
Hình 2.1: Chiều cao mấp mô
Hình 2.2: Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt Ra tới độ mòn U của chi tiết
Hình 2.3: Quá trình ăn mòn hóa học trên bề mặt chi tiết máy
Hình 2.4: Các góc độ của dao phay và hình dạng bề mặt chi tiết sau khi phay
Hình 2.5: Ảnh hưởng của tốc độ cắt đến độ nhám bề mặt khi gia công
Hình 2.6: Ảnh hưởng của lượng chạy dao S tới chiều cao nhấp nhô tế vi Rz
Hình 2.7: Đường cong phân bố kích thước thực nghiệm
Hình 2.8: Đường cong phân bố kích thước chuẩn Gauuss
Hình 2.9: Đường cong phân bố kích thước y1 và y
Hình 2.10: Đường cong phân bố kích thước
Hình 2.11: Đường cong phân bố không đối xứng
Hình 2.12: Đường cong phân bố kích thước của 2 nhóm chi tiết trên 2 máykhác nhau
Hình 2.13: Đường cong phân bố có tính đến các sai số ngẫu nhiên và sai sốhệ thống
Hình 2.14: Đường cong phân bố thực kích thước
Hình 2.15: Chu kỳ điều chỉnh lại máy
Hình 2.16. Đường cong lý thuyết của quy luật phân bố chuẩn
Hình 2.17.Ảnh hưởng của Xtới vị trí của đường cong phân bố
Hình 2.18.Ảnh hưởng của σ tới hình dáng của đường cong phân bố chuẩn
Hình 2.19. Đường cong tích phân của quy luật phân bố chuẩn
Hình 2.20. Các đường cong phân bố bị lệch so với đường cong chuẩna, b – không đối xứng; C – đỉnh nhọn và đỉnh tù
Hình 2.21. Đường cong phân bố chuẩn logarit
Hình 2.22. Đồ thị phân bố đều của hàm vi phân
Hình 2.23: Đồ thị hàm tích phân của quy luật xác suất đều
Hình 2.24. Đồ thị của quy luật phân bố hình tam giác
Hình 2.25: Đồ thị quy luật phân bố lệch tâm
Hình 2.26: Các dạng đường cong phân bố φ(p) Khi ρ
Hình 2.27. Tổng hợp các quy luật phân bố (quy luật chuẩn và quy luật phânbố đều)
Hình 3.1: Dao phay răng chắp HKC
Hình 3.2: Phôi thép C45 dùng trong thực nghiệm
Hình 3.3: Máy phay đứng Frejoth
Hình 3.4: Sơ đồ đo nhấp nhô tế vi bề mặt
Hình 3.5: Máy đo nhám SJHình 3.6: Đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa Ra với tốc độ cắt v và lượng chạydao S
Hình 3.7: Đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa Rz với lượng chạy dao S và tốcđộ cắt
Hình 3.8: Đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa Ra với chiều sâu cắt t và tốc độ cắt
Hình 3.9: Đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa Rz với tốc độ cắt v và chiều sâucắt t
Hình 4.1 Đường cong phân bố thực nghiệm của quy luật chuẩn của thép C
Hình 4.2. Xây dựng đường cong phân bố lý thuyết của quy luật chuẩn theo 4
Hình 4.3: Các đường cong phân bố chuẩn của thép C45 (a – đường cong lýthuyết; B – đường cong thực nghiệm)
 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [1] Th. S Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Hùng Cường, Lê Thế Hưng, Hoàng Vân Nam, Ngô Minh Nhật, Nguyễn Nhật Tân, Hoàng Xuân Thịnh (2009), Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay, NXB Giáo dục Việt nam.
 [2] PGS. TS Nguyễn Đắc Lộc; PGS, TS Lê Văn Tiến; PGS, TS Ninh Đức Tốn; TS Trần Xuân Việt (2001), Sổ tay công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa học kỹ thuật.
 [3] Nguyễn Duy, Trần Sỹ Tuý, Trịnh Văn Tự (1977), Nguyên lý cắt gọt kim loại, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
 [4] Trần Văn Địch (2003), Nghiên cứu độ chính xác gia công bằng thực nghiệm, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
 [5] Ph. A. Barơbasôp – Người dịch GS. TS Trần Văn Địch (1984) Kỹ thuật phay, NXB Công nhân kỹ thuật Hà Nội.
 [6] GS. TS Trần Văn Địch (chủ biên), PGS. TS Nguyễn Trọng Bình, PGS. TS Nguyễn Thế Đạt, PGS. TS Nguyễn Viết Tiệp, PGS. TS Trần Xuân Việt (2008), Công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
 [7] Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Tuý (2001), Nguyên lý gia công vật liệu, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
 [8] Hướng dẫn sử dụng phần mềm DasyLab7.0, Khoa Cơ khí Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
 [9] TS Phạm Hùng, PGS. TS Nguyễn Phương (2005), Cơ sở máy công cụ, NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
 [10] Nguyễn Văn Thái (2000), Công nghệ vật liệu, NXB khoa học và kỹ thuật.
 [11] PGS. TS. Ninh Đức Tốn (2003) Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục.
 [13] Trương Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng (2008), Thực hành cơ khí Tiện Phay Bào Mài, NXB Đà Nẵng.


Keywords:luan van thac si,nghien cuu do bong cua chi tiet gia cong tren may phay dung trong dieu kien san xuat hang loat lon,tran trong thang,cong nghe che tao may,ts pham van bong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghien cuu do bong cua chi tiet gia cong tren may phay dung trong dieu kien san xuat hang loat lon DHBK HN 2012 TranTrongThang 101 Trang Download file nghiên cứu độ bóng của chi tiết gia công trên máy phay đứng trong điều kiện sản xuất hàng loạt lớn 771
 • nghiên cứu modun truyền và nhận tín hiệu qua đường dây truyền tải điện

 • nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn hồ quang plasma (paw) tới kích thước và hình dạng mối hàn giáp mối

 • mặt xoắn vít ứng dụng và tạo hình

 • xây dựng phương pháp đo kích thước lớn trong chế tạo tàu thủy

 • nghiên cứu, xây dựng mô hình đóng mới tàu theo phương pháp module tại công ty tnhh mtv đóng tàu thịnh long

 • nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng làm mát đến các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của động cơ diesel hanshin 5uec37la

 • hoàn thiện quy trình dịch vụ vận tải container cho đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển việt nam - vosco

 • nghiên cứu xây dựng phương pháp hiệu chỉnh hợp lý sự làm việc của hệ thống phân phối khí và nhiên liệu động cơ diesel tàu thủy

 • nghiên cứu ảnh hưởng của trạng thái kỹ thuật sinh hàn gió tăng áp tới quá trình công tác của động cơ diesel hanshin6lu32

 • nghiên cứu xây dựng phương án xếp hàng container tối ưu cho tàu o.m autumni của công ty gemadept hp

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu độ bóng của chi tiết gia công trên máy phay đứng trong điều kiện sản xuất hàng loạt lớn

  nghiên cứu độ bóng của chi tiết gia công trên máy phay đứng trong điều kiện sản xuất hàng loạt lớn

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 835
  Hôm nay:11333
  Hôm qua: 111882
  Trong tháng 2811039
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 123532581