Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ thiết kế cung cấp mạng điện 110kv lên facebook!
thiết kế cung cấp mạng điện 110kv

11/05/2016 Uploader: AMBN Loại file: docx

Trong hệ thống điện cần phải có sự cân bằng công suất tác dụng và công suất phản kháng. Cân bằng công suất là một trong những bài toán quan trọng nhằm đánh giá khả năng cung cấp của các nguồn cho phụ tải, từ đó lập ra phương án đi dây thích hợp và xác định dung lượng bù hợp lý, đảm bảo hệ thống điện vận an toàn, liên tục và kinh tế.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG


ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN

THIẾT KẾ CUNG CẤP MẠNG ĐIỆN 110KV


SV TRẦN XUÂN VƯỢNG - GVHD: TS TRẦN ANH VŨ
 


MỤC LỤC


CHƯƠNG I: CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG
I - Cân bằng công suất tác dụng
II - Cân bằng công suất phản kháng


CHƯƠNG II: DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ MẶT KỸ THUẬT
I - Chọn điện áp tải điện
II - Chọn sơ đồ nối dây của mạng điện
 III - Tính toán các phương án
 IV - Chọn số bát sứ
V - Chỉ tiêu về công suất kháng do điện dung đường dây
VI - Tổn hao vầng quang


CHƯƠNG III: SO SÁNH PHƯƠNG ÁN VỀ KINH TẾ
I - Mục đích
II - Tính toán


CHƯƠNG IV: SƠ ĐỒ NỐI DÂY CHI TIẾT CHO MẠNG ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP
I- Yêu cầu
II - Chọn công suất của máy biến áp trong trạm giảm áp
 III - Các thông số của máy biến áp
IV - Vẽ sơ đồ nối dây chi tiết (sơ đồ nguyên lý)
CHƯƠNG V: BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN
 I - Mở đầu
II - Tính toán bù kinh tế


CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CHÍNH XÁC CÔNG SUẤT KHÁNG VÀ TÍNH TOÁN PHÂN BỐ THIẾT BỊ BÙ CƯỠNG BỨC
I - Mục đích
II - Tính phân bố công suất và tổn thất lưới điện sau khi thực hiện bù kinh tế


CHƯƠNG VII: TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG MẠNG ĐIỆN
I - Mở đầu
II - Tính toán phân bố công suất lúc phụ tải cực đại
III - Tính toán phân bố công suất lúc phụ tải cực tiểu
IV - Tính toán phân bố công suất lúc phụ tải lúc sự cố
CHƯƠNG VIII: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN
 I - Mở đầu
 II – Chọn đầu phân áp


CHƯƠNG IX: TỔNG KẾT CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
I – Mở đầu
II - Tính toán tổn thất điện năng
 III - Tính toán giá thành tải điện


Keywords:do an mon hoc thiet ke mang dien,thiet ke cung cap mang dien 110kv,tran xuan vuong,ts tran anh vu

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 thiet ke cung cap mang dien 110kv DHTDT TranXuanVuong 115 Tragmg Download file thiết kế cung cấp mạng điện 110kv 311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

thiết kế cung cấp mạng điện 110kv

thiết kế cung cấp mạng điện 110kv

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN