Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ sách giáo trình đại số rời rạc lên facebook!
sách giáo trình đại số rời rạc

18/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Nhằm đảm bảo quyền tự chủ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Toán rời rạc theo hệ thống tín chỉ với thời lượng 60 tiết. Chúng tôi biên soạn giáo trình Toán rời rạc với khối lượng kiến thức tối thiểu, cập nhật, cô đọng, chính xác và phù hợp với đối tượng là sinh viên các ngành Công nghệ Thông tin, Toán, Toán-Tin ứng dụng và một số ngành kỹ thuật khác của các trường đại học và cao đẳngtrong Đại học Thái Nguyên.

ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐH THÁI NGUYÊN

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

ĐẠI SỐ RỜI RẠC

 


Nhằm đảm bảo quyền tự chủ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Toán rời rạc theo hệ thống tín chỉ với thời lượng 60 tiết. Chúng tôi biên soạn giáo trình Toán rời rạc với khối lượng kiến thức tối thiểu, cập nhật, cô đọng, chính xác và phù hợp với đối tượng là sinh viên các ngành Công nghệ Thông tin, Toán, Toán-Tin ứng dụng và một số ngành kỹ thuật khác của các trường đại học và cao đẳngtrong Đại học Thái Nguyên.


Chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các giảng viên giảng dạy học phần Toán rời rạc và sinh viên, học viên các ngành liên quan. Bên cạnh đó tài liệu này còn hữu ích đối với học sinh khối chuyên Tin của các trường trung học phổ thông đồng thời cũng được coi là một trong những tài liệu tham khảo dùng để ôn tập trong các kì thi tuyển sinh cao học ngành Công nghệthông tin. Nội dung của tài liệu gồm 6 chương, cuối mỗi chương là phần bài tập dưới 3 hình thức: Bài tập tính toán; Bài tập thực hành trên máy tính và viết tiểu luận. Mỗi thuật toán có phần cài đặt để minh họa:

 

Chương I: Các kiến thức cơ sởChương II: Bài toán và thuật toán
Chương III: Bài toán đếm
Chương IV: Đồ thị
Chương V: Cây
Chương VI: Đại số boole

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I: Các kiến thức cơ sở1.1. Mệnh đề
1.2. Các phép toán logic và phép toán trên bit
1.3. Sự tương đương của các mệnh đề
1.4. Lượng từ và vị từ
1.5. Các phương pháp chứng minh
Bài tập Chương I
Chương II: Bài toán và thuật toán
2.1. Khái niện bài toán
2.2. Khái niệm thuật toán
2.3. Thuật toán tìm kiếm
2.4. Độ phức tạp của thuật toán
2.5. Số nguyên và thuật toán
2.6. Thuật toán đệ quy
Bài tập Chương II
Chương III: Bài toán đếm
3.1. Cơ sở của phép đếm
3.2. Nguyên lí Dirichlet
3.3. Chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng
3.4. Sinh các hoán vị và tổ hợp
3.5. Hệ thức truy hồi
3.6. Quan hệ chia để trị
Bài tập Chương III
Chương IV: Đồ thị
4.1. Các loại đồ thị
4.2. Các mô hình đồ thị
4.3. Các khái niệm cơ bản
4.4. Những đơn đồ thị đặc biệt
4.5. Biểu diễn đồ thị trên máy tính
4.6. Thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
4.7. Đường đi Euler và đồ thị Euler
4.8. Đường đi Hamilton và đồ thị Hamilton
4.9. Bài toán đường đi ngắn nhất
4.10. Đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị
Bài tập Chương IV
Chương V: Cây
5.1. Định nghĩa và các tính chất cơ bản
5.2. Cây khung và bài toán tìm cây khung nhỏ nhất
5.3. Cây có gốc
5.4. Duyệt cây nhị phân
5.5. Cây tìm kiếm nhị phân
5.6. Cây cân bằng AVL
5.7. Cây đỏ đen
5.8. Cây
5.9. Cây biểu dễn tập hợp
Bài tập Chương V
Chương VI: Đại số boole
6.1. Khái niệm đại số boole
6.2. Mạch logic
6.3. Cực tiểu hóa các mạch logic
Bài tập Chương VI


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Kenneth H. Rosen- Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học, NXB Giáo dục, 2007
[2] Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2004
[3] Đỗ Đức Giáo, Toán rời rạc, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000
[4] Đặng Huy Ruận, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2000
[5] Nguyễn Đức Nghĩa-Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, NXB Giáo dục, 1999

 

Keywords: Dai hoc khoa hoc, dh thai nguyen, sach giao trinh, dai so roi rac, toan boolen booleen boolean

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 sach giao trinh dai so roi rac DHKH-DHTN 2010 DHKH-DHTN 160 Trang Download file sách giáo trình đại số rời rạc 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

sách giáo trình đại số rời rạc

sách giáo trình đại số rời rạc

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN