Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ kỹ thuật vi xử lý và lập trình hợp ngữ lên facebook!
kỹ thuật vi xử lý và lập trình hợp ngữ

19/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Bộ vi xử lý là 1 thành phần không thể thiếu được trong các hệ thống tính toán và máy vi tính. Thế hệ 1 (1971 - 1973): Bộ vi xử lý đầu tiên ra đời 1971 là 4004 sản phẩm của hãng Intel 4 bit số liệu, 12 bit địa chỉ. Tiếp theo là 4040,8008.. Bài giảng này được biên soạn bởi Phạm Đức Long (ĐH Thái Nguyên 2013) sẽ trang bị cho bạn các kiến thức cơ bản của vi xử lý và hợp ngữ thông qua 5 chương, tài liệu download free

PHẠM ĐỨC LONG - TRƯỜNG ĐH CNTTTT - THÁI NGUYÊN 2013

 

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ VÀ LẬP TRÌNH HỢP NGỮ

 

 

Mục lục
Chương 1. Giới thiệu chung
1.1 Sự ra đời và phát triển của các bộ vi xử lý
1.2 Sơ đồ khối cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý


Chương 2. Bộ nhớ bán dẫn
2.1 Phân loại bộ nhớ
2.1.1 Bộ nhớ cố định (ROM, PROM)
2.1.2 Bộ nhớ bán cố định (EPROM, EEPROM, FLASH)
2.1.3 Bộ nhớ đọc ghi (SRAM, DRAM)
2.1.4 Bộ nhớ ngoài
2.2 Phân cấp bộ nhớ
2.3 Cấu trúc của mạch nhớ tĩnh SRAM
2.3.1 Giới thiệu công nghệ
2.3.2 Cấu trúc mạch nhớ SRAM
2.3.2.1 Bit nhớ
2.3.2.2 Thanh ghi
2.3.2.3 Bộ giải mã
2.3.2.4 Mạch nhớ SRAM (Các thành phần, quy trình đọc ghi, biểu đồ thời gian)
2.3.3 Thiết kế thẻ nhớ SRAM
2.4 Cấu trúc của mạch nhớ DRAM


Chương 3. Các bộ vi xử lý và vi điều khiển
3.1 Giới thiệu bộ vi xử lý 8 bit tổng quát
3.2 Bộ vi xử lý 8 bit (8086/8088)
3.2.1 Sơ đồ khối bộ vi xử lý 8 bit
3.2.2 Các thanh ghi c? A 8086/
3.2.3 Biểu đồ thời gian của chu kỳ đọc ghi số liệu
3.2.5 Ghép nối các chân tín hiệu 8088
3.2.6 Hệ lệnh của bộ vi xử lý 8 bit
3.3 Giới thiệu các bộ vi xử lý tiên tiến dũng 80x
3.4 Vi điều khiển 8x51/
3.5 Vi điều khiển thế hệ mới AVR
3.5.1. Giới thiệu chung về AVR
3.5.2. Bus I
C và SPI
3.5.3. AVR 90S8535
3.6 Các hệ thống trên một chip có khả năng tái cấu hình (SOC)
3.6.1. SOC là gì?
3.6.2. Giới thiệu PSOC
3.6.3. PSOC CY8C2944


Chương 4. Các bộ điều khiển và ghép nối dữ liệu
4.1. Vào/ ra số liệu điều khiển bằng ngắt
4.1.1 Nguyên lý vào/ ra điều khiển bằng ngắt
4.1.2 Bộ điều khiển ngắt PIC (8259)
4.1.3 Ngắt trong máy tính IBM/ PC
4.2. Vào/ ra số liệu điều khiển bằng thâm nhập bộ nhớ trực tiếp DMA
4.2.1 Nguyên lý vào/ ra bằng DMA
4.2.2 Bộ thâm nhập bộ nhớ trực tiếp DMAC (8237)
4.2.3 Sử dụng bộ điều khiển DMAC trong hệ vi xử lý
4.3. Bộ đếm lập trình được
4.3.1 Sơ đồ khối bộ đếm lập trình được (8254)
4.3.2 Các chế độ làm việc của bộ đếm lập trình
4.3.3 Sử dụng bộ đếm trong hệ vi xử lý
4.4. Phối ghép vào ra nối tiếp
4.4.1 Nguyên lý vào/ ra nối tiếp
4.4.2 Mạch thu phát thông tin nối tiếp UART
4.5. Phối ghép với thiết bị vào/ ra qua cổng song song
4.5.1 Ghép nối song song đơn giản
4.5.2 Mạch phối ghép vào/ ra song song lập trình được PPI 8255A
4.5.2.1 Các khối của PPI
4.5.2.2 Các tín hiệu của PPI
4.5.2.3 Các chế độ làm việc của PPI
4.5.2.5 Ghép nối PPI trong hệ vi xử lý


Chương 5 Thiết kế hệ thống vi xử lý
5.1 Thiết kế phần cứng
5.2 Thiết kế phần mềm
5.2.1 ROM Mapping
5.2.2 RAM Mapping
5.2.3 Thiết kế các chương trình hệ thống
5.2.4 Thiết kế các chương trình ứng dụng
CÂU HỘI VÀ BÀI TẬP


Tài liệu tham khảo
  [1]. Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, NXBGD, 1997
  [2]. Đỗ Xuân Tiến, Kỹ thuật vi xử lý và lập trình assembly cho hệ vi xử lý, NXBKHKT, 2001
  [3]. Ytha yu & charles marut, Lập trình hợp ngữ và máy vi tính IBM-PC, NXBGD, 1998
  [4]. John Uffenbeck, The 80x86 family - Design, Programming, and Interfacing, Prentice Hall, 1998

 


Keywords:pham duc long,dhcntttt 2013,bai giang,ky thuat vi xu ly va lap trinh hop ngu,giao trinh ki thuat vy xu li

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 ky thuat vi xu ly va lap trinh hop ngu DHTN 2013 PhamDucLong 165 Trang Download file kỹ thuật vi xử lý và lập trình hợp ngữ 1
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

kỹ thuật vi xử lý và lập trình hợp ngữ

kỹ thuật vi xử lý và lập trình hợp ngữ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN