Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ bài giảng điện học lên facebook!
bài giảng điện học

19/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Phần tập bài giảng điện học này bản gốc của Benjamin Crowell với tựa đề electricity and magnetism. Sách được biên dịch sang tiếng Việt, nội dung bao gồm 6 chương lý thuyết và bài tập

BENJAMIN CROWELL: ELECTRICITY AND MAGNETISM

BÀI GIẢNG ĐIỆN HỌC


MỤC LỤC


Chương 1 Điện và Nguyên tử
1.1 Cuộc truy tìm lực nguyên tử
1.2 Điện tích, điện tính và từ tính
1.3 Nguyên tử
1.4 Lượng tử hóa điện tích
1.5 Electron
1.6 Mô hình bánh bông lan rắc nho của nguyên tử
Bài tập


Chương 2 Hạt nhân
2.1 Phóng xạ
2.2 Mẫu hành tinh nguyên tử
2.3 Số nguyên tử
2.4 Cấu trúc của hạt nhân
2.5 Lực hạt nhân mạnh, phân rã alpha và sự phân hạch
2.6 Lực hạt nhân yếu, phân rã beta
2.7 Sự nhiệt hạch
2.8 Năng lượng hạt nhân và năng lượng liên kết
2.9 Tác dụng sinh học của bức xạ ion hóa
2.10 Sự hình thành các nguyên tố
Bài tập


Chương 3 Phần 1 Mạch điện
3.1 Dòng điện
3.2 Mạch điện
3.3 Điện thế
3.4 Điện trở3.5 Tính dẫn điện của vật chất
3.6 Áp dụng tính toán
Bài tập


Chương 4 Phần 2 Mạch điện
4.1 Sơ đồ mạch điện
4.2 Các điện trở mắc song song và quy tắc mối nối
4.3 Các điện trở mắc nối tiếp
Bài tập


Chương 5 Các trường lực
5.1 Tại sao lại là các trường lực
5.2 Trường hấp dẫn
5.3 Điện trường
5.4 Điện thế đối với trường không đều
5.5 Hai hoặc ba chiều
5.6 Điện trường của sự phân bố điện tích liên tục
Bài tập


Chương 6 Điện từ học
6.1 Từ trường
6.2 Tính từ trường và lực từ
6.3 Cảm ứng điện từ
6.4 Sóng điện từ
6.5 Năng lượng của trường
6.6 Sự đối xứng và khuynh hướng thuận một bên


Bài tập Chương A Điện dung và Độ tự cảm
A.1 Điện dung và độ tự cảm
A.2 Mạch dao động
A.3 Điện thế và dòng điện
A.4 Sự tắt dần
A.5 Trở kháng
Bài tập

 


Keywords:benjamin crowell,electricity and magnetism,bai giang dien hoc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 bai giang dien hoc AMBN(St) benjamin crowell 150 Trang Download file bài giảng điện học 1
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

bài giảng điện học

bài giảng điện học

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN