Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ bài giảng công nghệ và thiết bị mạng lên facebook!
bài giảng công nghệ và thiết bị mạng

19/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Bài giảng công nghệ và thiết bị mạng này dành cho sinh viên các trường công nghệ thông tin, được biên soạn ngắn gọn gồm 5 chương, cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản như router, định tuyến.... Tài liệu download free

ĐẠI HỌC TT THÁI NGUYÊN

 

BÀI GIẢNG

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MẠNG


Nội dung
Chương 1: Giới thiệu về mạng diện rộng
Chương 2: Cấu hình router
Chương 3: Giao thức đnnh tuyến
Chương 4: Giao thức đnnh tuyến theo véc khoảng cách
Chương 5: Danh sách truy cập acls


Tài liệu tham khảo
1.    Cisco Certified N etwork Associate – Semester 2 – Cisco Press.
2.    Interconnecting Cisco N etwork Devices - Cisco Press

 

Keywords:bai giang cong nghe va thiet bi mang,cntt

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 bai giang cong nghe va thiet bi mang DHCNTT HN DHCNTT HN 72 Trang Download file bài giảng công nghệ và thiết bị mạng 1
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

bài giảng công nghệ và thiết bị mạng

bài giảng công nghệ và thiết bị mạng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN