Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu âu lên facebook!
tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu âu

20/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách tập trung giới thiệu chính sách thương mại chung của Liên minh châu Âu đồng thời cung cấp một số điểm nổi bật trong chính sách đối với một số ngành. Dự án EU-MUTRAP xin được gửi tới quý độc giả và hy vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo thiết thực đối với độc giả. Dự án EU-MUTRAP trân trọng cảm ơn Giáo sư Claudio Dordi, Thạc sỹ Marius Bordalba cùng các tác giả Tiến sĩ David Luff, Thạc sỹ Raimondas Alisauskas, Tiến sĩ Từ Thúy Anh và Tiến sĩ Ngô Thị Tuyết

EU-MUTRAP

 

SỔ TAY

TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

 

Liên minh châu Âu là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Đến nay, EU cùng các quốc gia thành viên của mình là đối tác cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Nhằm giúp các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan nhà nước liên quan, các viện nghiên cứu, trường đại học cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có được những thông tin khái quát nhất về chính sách thương mại của EU, Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) Biên soạn cuốn sổ tay “Tổng quan Chính sách thương mại của Liên minh châu Âu”. Cuốn sách tập trung giới thiệu chính sách thương mại chung của Liên minh châu Âu đồng thời cung cấp một số điểm nổi bật trong chính sách đối với một số ngành. Dự án EU-MUTRAP xin được gửi tới quý độc giả và hy vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo thiết thực đối với độc giả. Dự án EU-MUTRAP trân trọng cảm ơn Giáo sư Claudio Dordi, Thạc sỹ Marius Bordalba cùng các tác giả Tiến sĩ David Luff, Thạc sỹ Raimondas Alisauskas, Tiến sĩ Từ Thúy Anh và Tiến sĩ Ngô Thị Tuyết Mai đã đóng góp vào việc biên soạn tài liệu này.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
1. PHẦN GIỚI THIỆU


2. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CHUNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
2.1. Giới thiệu
2.2. Đặc thù pháp lý của Liên minh châu Âu – EU với tư cách là bên thamgia xây dựng chính sách thương mại quốc tế
2.3. Lồng ghép các vấn đề phi thương mại vào chính sách thương mại của EU
2.4. Chính sách thương mại đa phương của Liên minh châu Âu
2.5. CCP ở cấp song phương và khu vực
2.6. Các nội dung chính trong một FTA và RTA của EU
2.7. FTA Việt Nam-EU: Tác động đối với Việt Nam
2.8. Chính sách thương mại đơn phương của Liên minh châu Âu
2.9. Quá trình ra quyết định về CCP và thể chế có liên quan


3. CHÍNH SÁCH NGÀNH
3.1. Quy chuẩn và các biện pháp vệ sinh an toàn và kiểm dịch động thực vật
3.2. Chính sách thương mại trong nông nghiệp
3.3. Dệt may
3.4. Sản phẩm hóa chất
3.5. Sản phẩm công nghệ thông tin (IT)
3.6. Dịch vụ
3.7. Quyền sở hữu trí tuệ
3.8. Tác động của các chính sách ngành tới Việt Nam
4. KHÍA CẠNH PHÁT TRIỂN TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CHUNG CỦA EU


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ACP Các nước châu Phi, Ca-ri-bê và Thái Bình Dương
AFT Viện trợ cho thương mại
ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
BIP Trạm kiểm tra biên giới
CAP Chính sách Nông nghiệp chung
CCP Chính sách Thương mại chung
CETA Hiệp định kinh tế thương mại toàn diện (giữa EU &
Canada)
CVED Quy định về cấp giấy phép nhập khẩu và lưu thông tại EU
COREPER Uỷ ban đại diện thường trực
CTP Uỷ ban Chính sách Thương mại (Hội đồng châu Âu)
DCFTA Hiệp định thương mại toàn diện và sâu sắc
DDA Vòng đàm phán Đôha
DG Các Tổng vụ tại Ủy ban châu Âu
DG Trade Tổng vụ Thương mại tại Ủy ban châu Âu
EBA Mọi thứ trừ vũ khí (Chương trình ưu đãi cho các nước kémphát triển)
ECJ Toà án tư pháp châu Âu
EEC Cộng đồng Kinh tế châu Âu
EFSA Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu
EPA Hiệp định Đối tác Kinh tế (giữa EU & ACP)
EU Liên minh châu Âu
EVFTA Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu
FTA Hiệp định thương mại tự do
FVO Văn phòng Thực phẩm và Thú y
GATS Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (WTO)
GI Chỉ dẫn Địa lý
GMO Sinh vật biến đổi gen
GSP Chương trình ưu đãi Thuế quan phổ cập
ILO Tổ chức Lao động Quốc tế
INTA committee Uỷ ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu
IP Sở hữu Trí tuệ
IPPC Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế
IPR Quyền Sở hữu Trí tuệ
ISP Nhà cung cấp Dịch vụ Internet
LDC Nước kém phát triển
MEP Nghị sĩ
NGO Tổ chức Phi chính phủ
NS Sản phẩm không nhạy cảm
NTB Hàng rào phi thuế quan
OIE Tổ chức Thú y Thế giới (Văn phòng quốc tế des Epizooties)
RASFF Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn gia súc
RTA Hiệp định thương mại khu vực
S Sản phẩm nhạy cảm
SEDP Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội
SPS An toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật
TBT Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại
TEC Hội đồng Kinh tế xuyên Đại Tây Dương
TEU Hiệp ước về Liên minh châu Âu
TFEU Hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu
TPP Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương
TRA Hỗ trợ liên quan đến thương mại
TREATI Sáng kiến Thương mại xuyên khu vực giữa EU & ASEAN
TTIP Hiệp ước đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương
WIPO Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
WCO Tổ chức Hải quan thế giới
WTO Tổ chức Thương mại thế giới


Keywords:eumutrap,so tay,tong quan chinh sach thuong mai cua lien minh chau au

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tong quan chinh sach thuong mai cua lien minh chau au EU MuTrap EU MuTrap 56 Trang Download file tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu âu 0
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu âu

tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu âu

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN