Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trung lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Ngày đăng: 20/07/2018 Lượt xem: 156 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận án đã đi sâu nghiên cứu một trường hợp điển hình về ứng dụng thương mại điện tử cho dịch vụ lưu trú ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu thực tiễn này đã bổ sung và làm phong phú thêm về lý thuyết phát triển thương mại điện tử và là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp muốn áp dụng thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng lợi nhuận và phát triển bền vững. Xác định được các nhân tố và mức độ tác động của từng nhân tố đến sự phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ, đó là: Các nền tảng chính sách kinh tế xã hội; Nhân lực liên quan đến thương mại điện tử

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 2016

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

 

NCS NGUYỄN XUÂN THỦY - HDKH PGSTS NGUYỄN TÀI PHÚC - GS. TS ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO - NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - MÃ SỐ: 62340102
 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Đóng góp mới của luận án
1.5. Kết cấu luận án


PHẦN 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
2.1. Các công trình nghiên cứu của thế giới
2.2. Các công trình nghiên cứu của Việt Nam


PHẦN 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
1.1. Tổng quan thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ
1.1.1. Doanh nghiệp dịch vụ và sự cần thiết phát triển thương mại điện tử
1.1.2. Thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ
1.2. Phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ
1.2.1. Phát triển thương mại điện tử và các nội dung phát triển thương mạiđiện tử
1.2.2. Cấp độ phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ
1.2.3. Chỉ số phát triển thương mại điện tử
1.2.4. Mô hình nghiên cứu TOE (Technology - Organization - Environment)
1.3. Các yếu tố tác động đến sự phát triển thương mại điện tử trong doanhnghiệp dịch vụ
1.3.1. Yếu tố liên quan đến công nghệ (Technology)
1.3.2. Yếu tố liên quan đến tổ chức doanh nghiệp (Organization)
1.3.3. Yếu tố liên quan đến môi trường (Environment)
1.4. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại điện tử và bài học cho doanhnghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại điện tử
1.4.2. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tếtrọng điểm miền Trung
1.4.3. Thương mại điện tử trên nền tảng di động là hướng phát triển mới củathương mại điện tử trên thế giới cũng như Việt Nam


CHƯƠNG 2. ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.1.3. Đặc điểm các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khung nghiên cứu và quy trình nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu định tính
2.2.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng
2.2.4. Phương pháp nghiên cứu khác


CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM
MIỀN TRUNG
3.1. Khái quát về doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
3.1.1. Doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
3.1.2. Doanh nghiệp dịch vụ theo sở hữu vốn
3.1.3. Doanh nghiệp dịch vụ theo quy mô vốn
3.1.4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa
3.2. Thực trạng phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụvùng KTTĐMT
3.2.1. Chỉ số thương mại điện tử các doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểmmiền Trung
3.2.2. Đánh giá theo các nội dung phát triển thương mại điện tử
3.2.3. Doanh thu thương mại điện tử của các doanh nghiệp dịch vụ
3.2.4. Đầu tư của các doanh nghiệp dịch vụ cho việc ứng dụng thương mạiđiện tử
3.2.5. Nhân lực về thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ
3.3. Đánh giá của các đối tượng khảo sát về phát triển thương mại điện tử vùngkinh tế trọng điểm miền Trung
3.3.1. Khái quát về mẫu điều tra
3.3.2. Đánh giá của các chuyên gia công nghệ thông tin và thương mại điệntử vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
3.3.3. Đánh giá của doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
3.3.4. Đánh giá của khách hàng sử dụng Internet và công nghệ thông tin
3.3.5. Phân tích nhận diện các nhân tố phát triển thương mại điện tử trongcác doanh nghiệp dịch vụ từ điều tra khảo sát các đối tượng
3.4. Đánh giá chung về phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệpdịch vụ ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
3.4.1. Những kết quả đạt được về phát triển thương mại điện tử trong cácdoanh nghiệp dịch vụ ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
3.4.2. Những mặt hạn chế về phát triển thương mại điện tử trong các doanhnghiệp dịch vụ ở vùng KTTĐMT


CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM
MIỀN TRUNG
4.1. Quan điểm và định hướng phát triển thương mại điện tử trong các doanhnghiệp dịch vụ ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
4.1.1. Quan điểm phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịchvụ ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
4.1.2. Định hướng phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịchvụ ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
4.2. Giải pháp phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụvùng kinh tế trọng điểm miền Trung
4.2.1. Các giải pháp từ phía nhà nước, chính quyền địa phương các tỉnh/ thànhphố vùng kinh tế trọng điểm
4.2.2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn các tỉnh vùngkinh tế trọng điểm miền Trung
4.2.3. Giải pháp đối với cộng đồng các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề


PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
3. Những hạn chế của nghiên cứu
4. Hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
AEC Association of E-Commerce Hiệp hội thương mại điện tử
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương
ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
ASEM The Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á Âu
B2B Business to Business Doanh nghiệp - Doanh nghiệp
B2C BMGF-VN Business to Consumer Bill & Melinda Gates Fund Doanh nghiệp - Người tiêu dùng
Quỹ tài trợ Bill & Melinda Gates
C2C Consumer to Consumer Người tiêu dùng-Người tiêu dùng
CNTT Công nghệ thông tin
CREC Center for Research on Electronic Commerce Trung tâm nghiên cứu và thương mạiđiện tử
CTC Community Technology Center Trung tâm công nghệ cộng đồng
DN Doanh nghiệp
DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
DVNV Doanh nghiệp dịch vụ
G2B Government to Business Chính phủ - Doanh nghiệp
GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm trong nước
HĐĐT Hợp đồng điện tử
KD Kinh doanh
KS Khách sạn
KTTĐ Kinh tế trọng điểm
KTTĐMT Kinh tế trọng điểm miền Trung
KTXH Kinh tế xã hội
NĐ Nghị định
OECD Organisation for Economic
Cooperation and Development
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
QĐ Quyết định
SXKD Sản xuất kinh doanh
TMĐT Thương mại điện tử TSCĐ Tài sản cố định
TTg Thủ tướng Chính phủ
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law Ủy ban liên hiệp quốc về thương mạiquốc tế
UNDP United Nations Development Programme Chương trình phát triển liên hợp quốc
USD United States Dollar Đô la Mỹ
VECOM Vietnam E-commerce Association Hiệp hội thương mại điện tử ViệtNam
VNPT Vietnam Post and Telecommunication Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.2: Khung khái niệm về mô hình TOE
Bảng 2.1: Diện tích, dân số trung bình vùng KTTĐMT, giai đoan 2010 - 2015
Bảng 2.2: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên vùng KTTĐMT, giai đoan2010 - 2015
Bảng 2.3: Tổng sản phẩm trên địa bàn vùng KTTĐMT theo giá hiện hành phântheo khu vực kinh tế, giai đoan 2010 - 2015
Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu chủ yếu tính bình quân đầu người vùng KTTĐMT, giai đoan 2010 - 2015
Bảng 2.5: Quy trình nghiên cứu
Bảng 2.6: Tổng hợp tình hình mẫu điều tra các đối tượng
Bảng 2.7: Tổng hợp số lượng mẫu phân bổ điều tra đối tượng chuyên gia, cán bộquản lý về TMĐT; Đối tượng DN theo từng địa phương
Bảng 2.8: Tổng hợp số lượng mẫu điều tra khách hàng sử dụng TMĐT phân bốtheo từng địa phương
Bảng 3.1: Chỉ số phát triển doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, giai đoạn 2010-2014
Bảng 3.2: Số doanh nghiệp dịch vụ vùng KTTĐMT theo lĩnh vực kinh doanh, giai đoạn 2010-2014
Bảng 3.3: Chỉ số phát triển vốn SXKD theo loại hình doanh nghiệp dịch vụ vùng KTTĐMT, giai đoạn 2010 - 2014
Bảng 3.4: Chỉ số phát triển giá trị TSCĐ theo loại hình doanh nghiệp dịch vụvùng KTTĐMT, giai đoạn 2010-2014
Bảng 3.5: Chỉ số phát triển lao động theo loại hình doanh nghiệp dịch vụ vùng KTTĐMT, giai đoạn 2010-2014
Bảng 3.6: Số lượng doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trungtheo sở hữu vốn, giai đoạn 2010-2014
Bảng 3.7: Doanh nghiệp dịch vụ theo quy mô vốn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, năm 2015
Bảng 3.8: Tổng mức bán lẻ hàng hóa theo loại hình doanh nghiệp dịch vụ vùng KTTĐMT, giai đoạn 2010-2015
Bảng 3.9: Chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng CNTT
Bảng 3.10: Chỉ số về giao dịch B2C
Bảng 3.11: Chỉ số về giao dịch B2B
Bảng 3.12: Chỉ số về giao dịch G2B
Bảng 3.13: Chỉ số thương mại điện tử (EBI) Các doanh nghiệp vùng KTTĐMT
Bảng 3.14: Số liệu đào tạo về TMĐT vùng KTTĐMT, giai đoạn 2013-2015
Bảng 3.15: Doanh thu TMĐT của DNDV vùng KTTĐMT, giai đoạn 2010-2015
Bảng 3.16: Tổng đầu tư phần cứng cho các DN vùng KTTĐMT, 2010 - 2015
Bảng 3.17: Lĩnh vực kinh doanh của các DN dịch vụ
Bảng 3.18: Qui mô doanh thu các DN dịch vụ, giai đoạn 2011-2015
Bảng 3.19: Đánh giá của các chuyên gia về thực trạng phát triển TMĐT trongkinh doanh dịch vụ ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Bảng 3.20: Ý kiến của chuyên gia về các lợi ích của TMĐT trong hoạt động kinhdoanh của các DN dịch vụ
Bảng 3.21: Đánh giá của các chuyên gia về mức độ ứng dụng TMĐT trong cáclĩnh vực kinh doanh dịch vụ ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Bảng 3.22: Ý kiến của chuyên gia về mức độ đóng góp của TMĐT trong vùngkinh tế trọng điểm miền Trung
Bảng 3.23: Ý kiến chuyên gia về mức độ quan trọng của các điều kiện để pháttriển TMĐT trong các DN dịch vụ vùng KTTĐMT
Bảng 3.24: Ý kiến chuyên gia về những khó khăn ảnh hưởng đến phát triển TMĐT ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Bảng 3.25: Đánh giá của các chuyên gia về động lực phát triển TMĐT cho vùngkinh tế trọng điểm miền Trung
Bảng 3.26: Đánh giá của các chuyên gia về các giải pháp phát triển TMĐT trongcác DN dịch vụ vùng KTTĐMT
Bảng 3.27: Tỉ lệ đóng góp của TMĐT trong tổng doanh thu của DNDV vùng KTTĐMT
Bảng 3.28: Ý kiến của DN về các hình thức TMĐT áp dụng trong các DNDVvùng KTTĐMT
Bảng 3.29: Đánh giá của DN về mức tiết kiệm chi phí từ việc sử dụng phần mềmtrong quản lý hoạt động kinh doanh của DN
Bảng 3.30: Đánh giá của DN về lợi ích của TMĐT đối với quản lý hoạt động kinhdoanh trong các DN dịch vụ
Bảng 3.31: Đánh giá của DN về tầm quan trọng của các giải pháp phát triển TMĐT trong các DN dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Bảng 3.32: Kiểm định One-Sample Kolmogorov-Smirnov đối với các biến củatầm quan trọng các giải pháp phát triển TMĐT
Bảng 3.33: Kiểm định sự khác biệt ý kiến đánh giá của các loại hình DN về tầmquan trọng của các giải pháp phát triển TMĐT
Bảng 3.34: Kiểm định One-Sample Kolmogorov-Smirnov đối với các biến củatầm quan trọng các giải pháp phát triển TMĐT lấy từ 2 bộ dữ liệu
Bảng 3.35: Kiểm định sự khác biệt ý kiến đánh giá của Chuyên gia và DN về tầmquan trọng của các giải pháp phát triển TMĐT
Bảng 3.36: Quan điểm của khách hàng về lợi ích của TMĐT


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Doanh số thương mại điện tử bán lẻ Mỹ tính đến quý 3/2014
Hình 1.2: Doanh số thương mại điện tử bán lẻ Trung Quốc giai đoạn 2013-2018
Hình 1.3: Ông Trần Hữu Linh trình bày về tầm quan trọng của TMĐT trênnền tảng di động tại chuỗi sự kiện Mobile Day 2016
Hình 2.1: Bản đồ phát triển Kinh tế xã hội vùng KTTĐMT
Hình 2.2: Cơ cấu tổng sản phẩm vùng KTTĐMT, giai đoan 2010 - 2015
Hình 2.3: GDP bình quân đầu người vùng KTTĐMT so với cả nước, giaiđoạn 2010 - 2015
Hình 2.4: Khung nghiên cứu của luận án
Hình 3.1: Biểu đồ chỉ số EBI các DN vùng KTTĐMT năm 2014
Hình 3.2: Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 04/12/2015
Hình 3.3: Tỷ lệ hình thức đào tạo về CNTT và TMĐT cho người lao động, giai đoạn 2009-2014
Hình 3.4: Các hình thức thanh toán chủ yếu, giai đoạn 2012 - 2014
Hình 3.5: Cơ cấu chi phí cho CNTT và TMĐT trong DN, giai đoạn 2012 - 2014
Hình 3.6: Số lượng máy tính trong DN, giai đoạn 2010 - 2013
Hình 3.7: Tỷ lệ DN có cán bộ chuyên trách về CNTT và TMĐT giai đoạn2010-2014
Hình 3.8: Tỉ lệ các DN có bộ phận chuyên trách TMĐT
Hình 3.9: Cơ cấu loại hình DN dịch vụ
Hình 3.10: Cơ cấu quy mô của DN dựa trên số lượng nhân viên
Hình 3.11: Quy mô vốn kinh doanh của DN dịch vụ vùng kinh tế trọng điểmmiền Trung
Hình 3.12: Mức độ các DN dịch vụ sử dụng CNTT trong hoạt động kinhdoanh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Hình 3.13: Ý kiến của các chuyên gia đánh giá điều kiện phát triển TMĐTtrong các DN dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Hình 3.14: Số lượng đơn hàng đặt qua TMĐT của các DN dịch vụ trong năm2014
Hình 3.15: Số lượng đơn đặt hàng qua TMĐT bị hủy bỏ của các DN trongnăm 2014
Hình 3.16: Ý kiến của DN về mức độ sử dụng các công cụ điện tử trong hoạtđộng kinh doanh
Hình 3.17: Các loại phần mềm áp dụng trong hoạt động kinh doanh của các DNDV vùng KTTĐMT
Hình 3.18: Ý kiến của các DN về các biện pháp đảm bảo an toàn thông tintrong hoạt động kinh doanh
Hình 3.19: Ý kiến của DN về tầm quan trọng của các giải pháp phát triển TMĐT trong kinh doanh dịch vụ ở các DNDV vùng KTTĐMT
Hình 3.20: Đánh giá của khách hàng về hình thức và mức độ sử dụng tronghoạt động kinh doanh liên quan đến TMĐT
Hình 3.21: Đánh giá của khách hàng về thời điểm sử dụng Internet cho cácnhu cầu trong hoạt động hàng ngày
Hình 3.22: Ý kiến của DN về nhân tố chính sách kinh tế xã hội ảnh hưởngđến TMĐT trong các DNDV vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Hình 3.23: Ý kiến của DN về nhân tố nguồn nhân lực ảnh hưởng đến TMĐTtrong các DNDV vùng KTTĐMT
Hình 3.24: Ý kiến của DN về nhân tố khoa học công nghệ ảnh hưởng đến TMĐT trong các DNDV vùng KTTĐMT
Hình 3.25: Ý kiến của DN về nhân tố môi trường pháp lý ảnh hưởng đến TMĐT trong các DNDV vùng KTTĐMT
Hình 3.26: Ý kiến của DN về nhân tố hình thức thanh toán ảnh hưởng đến TMĐT trong các DNDV vùng KTTĐMT
Hình 3.27: Ý kiến của DN về nhân tố an toàn bảo mật thông tin ảnh hưởngđến TMĐT trong các DNDV vùng KTTĐMT
Hình 3.28: Ý kiến của DN về nhân tố chuyển phát hàng hóa ảnh hưởng đến TMĐT trong các DNDV vùng KTTĐMT
Hình 3.29: Ý kiến của DN về các nhân tố ảnh hưởng đến TMĐT trong kinhdoanh dịch vụ ở các DNDV vùng KTTĐMT


 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


I. Tài liệu tiếng Việt:
1. Mai Anh (2009), Ứng dụng chữ ký số trong doanh nghiệp, Công nghệ và phát triển, số 8-2009, tr21-22.
2. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam.
3. Báo cáo chỉ số TMĐT Việt Nam 2012,2013,2014, Hiệp hội TMĐT Việt Nam.
4. Báo cáo TMĐT Việt Nam từ năm 2003 đến 2014, Cục TMĐT và Công nghệ thông tin, Bộ Công thương.
5. Báo cáo số 186/BCƯUBND ngày 05/12/2014 về việc Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 của tỉnh TT-Huế.
6. Bộ Thông tin và Truyền thông (2012) Báo cáo ứng dụng Công nghệ thông tin TMĐT Việt Nam năm 2011, NXB Thông tin và Truyền thông.
7. Tạ Minh Châu, Hiện trạng đào tạo nguồn nhân lực cho thương mại điện tử Việt Nam, vai trò của các trường đại học cao đẳng và đại học quốc gia trong đào tạo thương mại điện tử.
8. Bùi Minh Chuyên (2012), Đề tài luận án: Đổi mới phân công lao động xã hội theo ngành trong quá trình phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, mã số 62 31 01 05.
9. Nguyễn Văn Cường (2011), Các giải pháp đột phá phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2011-2020, Science & Technology Development, Vol 14, No, Q1-2011.
10. Trần Việt Cường, Vấn đề an toàn trong thanh toán điện tử tại Việt Nam, Công ty phần mềm và truyền thông VASC.
11. Nguyễn Khánh Duy (2012), Bài Giảng “Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) Với phần mềm Amos, Đại học Kinh Tế TPHCM.
12. Vũ Ngọc Dương, Hiện trạng giải pháp phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương, Tạp chí số 2/2008.
13. Đại học Ngoại thương (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học ASEAN-Việt Nam-Mỹ: 20 năm hợp tác và phát triển, NXB Lao động. 14414. Đặng Đình Đào (2003), Giáo trình kinh tế thương mại, NXB Thống kê, Đại học Kinh tế Quốc Dân.
15. Đặng Đình Đào (2012), Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia.
16. Đặng Đình Đào, Hoàng Đức Thân (2012), Kinh tế thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
17. Hoàng Minh Đường (2005), Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại, tập 1, tập 2, NXB Lao động-xã hội.
18. Đoàn Thị Mỹ Hạnh (2010), Thương mại điện tử sau năm 2010 và vấn đề phát triển nguồn nhân lực, Trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, 69-75.
19. Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh TT-Huế về Xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử năm 2015.
20. Nguyễn Văn Khoa (2006), Thương mại điện tử thực tế và giải pháp, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.
21. Kỷ yếu hội thảo phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung gắn kết với đại ngàn Tây Nguyên, tháng 7 năm 2014, Ban điều phối duyên hải miền Trung và UBND tỉnh Ninh Thuận.
22. Vân Hà (2009), Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử: Doanh thu tăng trở ngại giảm, Tài chính doanh nghiệp, số 5/2009,11-12.
23. Thanh Hằng (2010), Ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp lợi nhiều mặt, bản tin khoa học và công nghệ TT-Huế, 12/2010,11-12.
24. Vũ Thị Minh Hiền (2007), Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam, Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 48 (191), ngày 27/11/2007, tr32-35.
25. Nguyễn Trần Hiệu (Cục CNTT và Thống kê Hải Quan), 2011, Ứng dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử, chuyên đề văn bản điện tử, chữ ký số, số 6-2011, tr22-24.
26. Trần Văn Hòe (2006), Giáo trình Thương mại điện tử, NXB Thống kê, Hà Nội.
27. Trần Văn Hòe (2008), Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
28. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan (2012), Giáo trình thương mại điện tử, công ty in Khoa học Công nghệ mới. 14529. Phan Thúc Huân (2006), Kinh tế phát triển (Development Economics), NXB Thống kê, TP. Hồ Chí Minh.
30. Lê Văn Huy và Phạm Đình Tuyến, Mối quan hệ giữa chất lượng website, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng, Tạp chí phát triển kinh tế số 26 (5), tr97-116.
31. Nguyễn Thị Huyền (2011), Nghiên cứu triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trường đại học Công nghệ, 2-3.
32. Nguyễn Thị Minh Huyền, Nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp-kinh nghiệm từ Ecomviet, kỷ yếu hội thảo quốc tế TMĐT và phát triển nguồn nhân lực, tr221-224.
33. Nguyễn Văn Hùng (2013), Cẩm nang thương mại điện tử, NXB kinh tế TP, Hồ Chí Minh.
34. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), Trương Anh Luân, Huỳnh Văn Hồng, Phan Quan Việt và Nguyễn Văn Bảo (2013), Thương mại điện tử-cẩm nang, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
35. Thụy Hương (2011), Ứng dụng thương mại điện tử: Cơ hội cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, Bản tin Khoa học và Công nghệ TT-Huế, 4/2011,23-24.
36. Thu Hường (2008), Thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ-So đo về anh ninh mạng, Tạp chí tin học ngân hàng, số 5 (97) -08/2008,25-27.
37. Đào Đình Kha (5/2009), Hiện trạng triển khai chữ ký số trong các hoạt động của Chính phủ và doanh nghiệp, tạp chí tin học ngân hàng, số 3 (103).
38. Trần Hữu Linh (2012), Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT, Bộ Thương Mại trình bày trong Hội thảo “Ngày an toàn thông tin Việt Nam”, ngày
23/11/2012 tại Hà Nội.
39. Lê Văn Lợi (2010), Phát triển nguồn nhân lực trong thương mại điện tử, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, tr61-65.
40. Văn Lưu (2010), Những tác động cơ bản của pháp luật về văn bản điện tử, chữ ký số và tài liệu điện tử đối với công tác văn thư, lưu trữ, số 10/2010, (tr1-4,14).
41. Đặng Văn Mỹ, (2008), Góp phần nghiên cứu chiến lược hiện diện trên web của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại thương mại điện tử, tạp chí khoa học và công nghệ, trường đại học Đà Nẵng, số 6 (29), 2008,110-120 146
42. Trần Hoài Nam (2011), Ứng dụng mô hình thương mại điện tử B2B ở các doanh nghiệp Việt Nam-Thực trạng và giải pháp, Thương mại, số 26/2011,15-17.
43. Thu Nga (2008), Phát triển thương mại điện tử: Cần đổi mới tư duy và hành động, Tài chính doanh nghiệp, số 3-2008,20-21.
44. Nghị định 26/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
45. Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về Thương mại điện tử.
46. Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử.
47. Nghị quyết số 61/2008/QĐ-TTg ngày 9/5/2008 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dải ven biển miền Trung Việt Nam đến năm 2020.
48. Trần Công Nghiệp (2008), Bài giảng thương mại điện tử, trường đại học kinh tế và quản trị tinh doanh Thái Nguyên.
49. Những nguyên tắc cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT, Diễn đàn kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC-Asia-Pacific Economic Cooperation).
50. Niên giám thống kê 2013,2014, các địa phương TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Cục thống kê các tỉnh thành phố (2015).
51. Nguyễn Vạn Phúc (2012), Tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong thời kỳ đổi mới, Viện công nghệ và quản trị Á Châu.
52. Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Văn Khoa (2006), Thương mại điện tử-Thực tế và giải pháp (Tham khảo toàn diện), NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội.
53. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương: TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
54. Quyết định số 07/2011/QĐ-TTg ngày 25/1/2011 về Phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
55. Quyết định số 1073/QĐ-TTg, ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011-2015.
56. Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ “Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. 14757. Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT ngày 31/12/2007 về Phê duyệt quy hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 định hướng đến 2020.
58. Quyết định số 1874/QĐ-TTg, ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
59. Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngày 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm.
60. Quyết định số 5569/QĐ-BCT ngày 26/10/2011 về việc Phê duyệt Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015”.
61. Phan Văn Sâm (2001), Doanh nghiệp dịch vụ (Nguyên lý điều hành), NXB Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.
62. Phan Văn Sâm và Trần Đình Hải, (2001), Doanh nghiệp Dịch vụ, NXB Thống Kê.
63. Nguyễn Anh Sơn (1999), Giáo trình nghiên cứu Marketing, trường Đại học Đà Lạt.
64. Lê Văn Sơn (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng thương mại điện tử B2B đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Thương mại, số 35/2010, tr14-15.
65. Tin học và đời sống (2010), Ứng dụng chữ ký số: Chìa khóa thành công của Chính phủ điện tử và thương mại điện tử, 10/5/2010,20-21.
66. Nguyễn Thị Mai Trang, Chất lượng dịch vụ trực tuyến và sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu về mua sắm hàng trực tuyến tại Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế, số 287, (tháng 9/2014), tr120-132
67. Nguyễn Văn Thoan (2010), Luận án tiến sĩ “Ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”, Trường đại học ngoại thương.
68. Lưu Tiến Thuận và Trần Thị Thanh Vân (2015), Các yếu tố tác động đến việc ứng dụng TMĐT của DN nhỏ và vừa tại thành phố Cần Thơ, Khoa học chính trị, kinh tế và pháp luật, 36 (2015): 101-107.
69. Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Đăng Hào (2015), Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ sử dụng chữ ký số trong giao dịch thương mại điện tử của các doanh 148 nghiệp TT-Huế. Tạp chí khoa học ĐH Huế, ISSN-1859-1388. Tập 109 số 10,2015 tr307-318.
70. Nguyễn Xuân Thủy (2015), Phát triển nhân lực thương mại điện tử cho các doanh nghiệp lưu trú du lịch ở TT-Huế. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN
0866.7120. Số 04 tháng 02/2015 (588) Tr63-64.
71. Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa (2015), Thương mại điện tử nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Thân Thiện. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866.7120. Số 11 tháng 06/2015 (595) Tr62-64.
72. Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Tài Phúc (2016), Chỉ số thương mại điện tử vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Việt Nam. Hội thảo quốc tế kinh tế Việt nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và Thách thức. Tr35-45. Nxb Hồng Đức, 2016.
73. Nguyễn Văn Toàn (2014), Kinh tế và quản lý chuỗi cung ứng-Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Lao động xã hội, 2015.
74. Văn phòng Chính phủ, Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng thương mại điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013.
75. Tuấn Việt (2010), Bộ tài chính hướng tới mục tiêu: Đến 2012 sẽ có 350 nghìn DN sử dụng chữ ký số, Thuế nhà nước, số 37-38 (299-300) -kỳ 1-2/10/2010, tr16-17.
76. Mạnh Vỹ (2009), Chữ ký số với thương mại điện tử và cải cách thủ tục hành chính, Tạp chí CNTT & TT, kỳ 1 (8/2009), tr11-16.


II. Tài liệu tiếng Anh:
91. Alemayehu Molla, Paul S. Licker (2005), eCommerce Adoption in Developing Countries: A Model and Instrument. Information & Management, Volume 42, Issue 6, September 2005, Pages 877-899
92. Danish Dada, (2006), E-Readiness For Developing Countries: Moving the focus from the Enviroment to the Users, 27,6,1-14.
93. Danish Dada, Ecommerce for Developing Countries, EJISDC (2006) 27,6,1-14.
94. Digital Content Services for Consumers: Assessment of Problems Experienced by Consumers (Lot 1) Final Report, (2011), Executive Summary, 15 June 2011.
95. Guiherme Alberto Almeida (Brazil), Afonso Avila (Mexico), Violeta Boncanonska (Macedonia), Promoting E-Commerce In Developing Countries, March 2007, Diplo, 5-27.
96. I-Chiu Chang, Hsinginn Hwang, Ming-Chien Hung, Ming-Hui Lin, David C, Yen (2007), Factors affecting the adoption of Electronic signature: Executives perspective of hospital information department, 350-359.
97. Jeffrey D (2005), Readiness for the Networked World-A Guide for Developing Countries, Center for International Development at Harvard University, 2005.
98. Khaldoon Nusair and Jay Kandampully, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA (2008), The antecedents of customer satisfaction with online travel services: A conceptual model, European Business Review, Vol, 20 No,1,2008.
99. Le Van Huy, Le Van Huy (Danang University of Economics, Vietnam), Frantz Rowe (IEMN-IAE, University of Nantes and SKEMA Business School, France) (2012), An Empirical Study of Determinants of E-Commerce 150 Adoption in SMEs in Vietnam: An Economy in Transition, Journal of Global Information Management (JGIM) 20 (3), 2012.
100. Promoting E-Commerce in Developing Countries, Internet Governance and Policy-Discussion Papers, diplomacy. Edu.
101. Richard Duncombe & Richard Heeks, Robert Kintu & Barbara Nakangu, Sunil Abraham (2005), E-Commerce for Small Enterprise Development, University of Manchester, Precinct Centre, Manchester, UK; Robert Kintu and Barbara Nakangu, FIT (Uganda) Kampala, Uganda; Sunil Abraham Mahiti, Bangalore, India, Institute for Development Policy and Management (IDPM), 2005.
102. Richard Heeks (2000), Analysing E-Commerce for Development, IDPM, University of Manchester, UK, 2000.
103. Sanggeetha Ramu (2007), E-Commerce adoption by small medium enterprises: Rural and regional general practices, University of Wollongong.
104. Seyede Kamal Vaezi and H. Sattary I. Bimar (2009), Comparison of E-readiness assessment models, Scientific Reseach and Essay, ISSN 1992-2248, Vol 4 (5), pp. 501-512, May, 2009.
105. Rimantas Gatautis and Vilija Juceviciene (2005), Lithuanian University of Agriculture Universiteto 10, Akademija, Kauno r. 53361, Lithuania, E-commerrce development stages in Lithuania SMEs, ISBN: 972 03-5 â 2005 IADIS.
106. Tung X, Bui (2003), A framework for measuring national e-readiness, College of Business and Administration, University of Hawaii at Manoa, US, Int, J, Electronic Business, Vol, 1, No, 1,2003.
107. Yaobin Lu, ZhaoHua Deng and Bin Wang (2007), Tourism and Travel Electronic Commerce in China, Special Section: “Electronic Business in China, pp. 102-112.
108. Zhu, K., Kraemer, K. L., Xu, S., & Dedrick, J. (2004). Information technology payoff in E-Business environments: An international perspective on value creation of E-Business in the financial services industry. Journal of Management Information Systems, 21 (1), pp. 17-54.

 

Keywords:luan an tien si,nghien cuu phat trien thuong mai dien tu trong cac doanh nghiep dich vu vung kinh te trong diem mien trung,nguyen xuan thuy,quan tri kinh doanh,62340102

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghien cuu phat trien thuong mai dien tu trong cac doanh nghiep dich vu vung kinh te trong diem mien trung DH KT Hue 2016 NguyenXuanThuy 265 Trang Download file nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trung 1111
 • nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động tại việt nam: trường hợp các tỉnh miền trung

 • phát triển dịch vụ viễn thông công ích ở việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

 • giải pháp phát triển thương mại của tỉnh lào cai trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

 • cán cân thương mại việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 • giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử ở việt nam

 • giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản việt nam vào thị trường trung quốc

 • phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn việt nam thời kỳ 2010 - 2020

 • hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở việt nam trong thời kỳ hội nhập

 • nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong lĩnh vực du lịch

 • phát triển du lịch bền vững bà rịa – vũng tàu

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trung

  nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trung

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 721
  Hôm nay:3503
  Hôm qua: 103266
  Trong tháng 3326273
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 124047815