Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình kinh tế ngoại thương lên facebook!
giáo trình kinh tế ngoại thương

20/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Giáo trình Kinh tế Ngoại thương xuất bản lần này dựa trên giáo trình đã xuất bản lần thứ nhất (năm 1994), lần thứ hai (năm 1995) Và lần ba (năm 1997). Đồng thời giáo trình cũng sửa chữa bổ sung và cố gắng tiếp cận những vấn đề của kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong quá trình mở rộng thương mại, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế theo quan điểm Đổi Mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát triển và quản lý ngoại thương trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong quá trình hội nhập là vấn đề phức tạp

GSTS BÙI XUÂN LƯU - BÙI XUÂN AN 2011


GIÁO TRÌNH

KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bộ môn Kinh tế Ngoại thương biên soạn giáo trình này nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản thiết yếu nhất liên quan đến kinh tế và chính sách ngoại thương. Những kiến thức này rất cần thiết để hiểu được những vấn đề kinh tế và chính sách cụ thể đang diễn ra trong hoạt động ngoại thương nước ta cũng như chính sách ngoại thương của Nhà nước. Đối tượng phục vụ chủ yếu của giáo trình Kinh tế Ngoại thương là sinh viên ngành kinh tế ngoại thương và quản trị kinh doanh quốc tế thuộc các hệ tập trung và tại chức. Ngoài ra giáo trình cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn đọc quan tâm đến vấn đề kinh tế và chính sách thương mại. Giáo trình Kinh tế Ngoại thương được chia làm 4 phần, bố cục thành 11 chương:


Phần I: Những vấn đề cơ bản về phát triển Ngoại thương
Phần II: Ngoại thương Việt Nam qua các thời kỳ
Phần III: Cơ chế quản lý và chính sách xuất khẩu, nhập khẩu
Phần IV: Hiệu quả kinh tế ngoại thương.


Giáo trình Kinh tế Ngoại thương xuất bản lần này dựa trên giáo trình đã xuất bản lần thứ nhất (năm 1994), lần thứ hai (năm 1995) Và lần ba (năm 1997). Đồng thời giáo trình cũng sửa chữa bổ sung và cố gắng tiếp cận những vấn đề của kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong quá trình mở rộng thương mại, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế theo quan điểm Đổi Mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát triển và quản lý ngoại thương trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong quá trình hội nhập là vấn đề phức tạp. Do đó, mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng giáo trình này không tránh khỏi các thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc.

 


Keywords:gsts bui xuan luu,bui xuan an 2011,sach giao trinh,kinh te ngoai thuong,xuat nhap khau quoc te

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh kinh te ngoai thuong (Bản đánh máy) AMBN(St) BuiXuanLuu 242 Trang A4 Download file giáo trình kinh tế ngoại thương 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình kinh tế ngoại thương

giáo trình kinh tế ngoại thương

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN