Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp lên facebook!
giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

23/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Tài liệu này được biên soạn gồm 3 chương, dành cho hệ đại học và được sử dụng tại ĐH KDCN HN

ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 


Nội dung
Chương 1 những vấn đề chung của phân tích tài chính doanh nghiệp
Chương 2 phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Chương 3 phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

 

Keywords:sach giao trinh,phan tich tai chinh doanh nghiep

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh phan tich tai chinh doanh nghiep DHKDCNHN DHKDCNHN 113 Trang Download file giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp 1
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN