Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ kế toán hành chính sự nghiệp lên facebook!
kế toán hành chính sự nghiệp

23/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf - Loại file: doc

Sách giáo trình Kế toán HCSN này được sử dụng trong đào tạo sinh viên đại học ngành kế toán của trường ĐH KD&CN HN.

ĐH KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2014


SÁCH GIÁO TRÌNH

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 


Nội dung
Chương 1 Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp
Chương 2 Kế toán tài sản trong đơn vị HCSN
Chương 3 Kế toán các khoản thanh toán
Chương 4 Kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu HCSN
Chương 5 Kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệp
Chương 6 Báo cáo tài chính đơn vị

 

GIAO TRINH KE TOAN HANH CHINH SU NGHIEP

 

Keywords:dhkdcnhn,sach giao trinh,ke toan hanh chinh su nghiep

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

kế toán hành chính sự nghiệp

kế toán hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN