Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghi lễ vòng đời người lên facebook!
nghi lễ vòng đời người

16/08/2007 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách trình bày các nghi lễ của người Việt từ khi sinh ra đến khi chết đi, đề cập rõ từ khái niệm, cách thức và ý nghĩa thực hành các nghi lễ, ngoài ra cuối sách còn có phụ lục các bài tế, khấn. Sách được biên soạn bởi Lê Trung Vũ, Lê Hồng Lý, Lưu Kiếm Thanh, Nguyễn Hồng Dương.

LÊ TRUNG VŨ - LƯU KIẾM THANH VÀ CS - NXB HN 2007

NGHI LỄ VÒNG ĐỜI NGƯỜI

 


Nội dung
C1 Nghi lễ với cuộc sống phôi thai
C2 Từ hài nhi đến tuổi đi học
C3 Hôn lễ
C4 Lên lão
C5 Tiễn đưa
C6 Lễ tiết
Phụ lục bảng liệt kê các khái niệm và văn khấn/tế.

 

nghi le vong doi nguoi

 

Keywords:le trung vu,luu kiem thanh,nxbhn 2007,nghi le vong doi nguoi,phong tuc tho cung cua viet nam

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghi le vong doi nguoi NXB HN 207 LeTrungVu 212 Trang Download file nghi lễ vòng đời người 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghi lễ vòng đời người

nghi lễ vòng đời người

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN