Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài nói tiếng anh bằng phương pháp giao tiếp lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài nói tiếng anh bằng phương pháp giao tiếp

Ngày đăng: 23/10/2018 Lượt xem: 211 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

gười nước ngoài học tiếng Việt không chỉ để biết và sử dụng tiếng việt mà còn muốn thông qua việc học tiếng Việt để hiểu thêm về con người Việt Nam và cả những biểu hiện văn hóa được phản ảnh qua tiếng Việt. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thực chất là truyền bá văn hóa Việt. Người dạy tiếng Việt là người đại diện cho nền văn hóa Việt Nam cho nên họ không chỉ có kiến thức, năng lực sư phạm mà còn phải có nhân cách và lòng tự hào dân tộc. Tiếng nói đâu chỉ đơn thuần là vốn quý, mà còn là tượng trưng cho bản sắc nòi giống của mình.

BẠCH THANH MINH - TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 2016


LUẬN VĂN THẠC SĨ

GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NÓI TIẾNG ANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP

 

 

Người nước ngoài học tiếng Việt không chỉ để biết và sử dụng tiếng việt mà còn muốn thông qua việc học tiếng Việt để hiểu thêm về con người Việt Nam và cả những biểu hiện văn hóa được phản ảnh qua tiếng Việt. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thực chất là truyền bá văn hóa Việt. Người dạy tiếng Việt là người đại diện cho nền văn hóa Việt Nam cho nên họ không chỉ có kiến thức, năng lực sư phạm mà còn phải có nhân cách và lòng tự hào dân tộc. Tiếng nói đâu chỉ đơn thuần là vốn quý, mà còn là tượng trưng cho bản sắc nòi giống của mình.


Một dân tộc có mạnh thì tiếng nói của dân tộc ấy mới sống được. Nhưng tiếng nói của dân tộc mất, thì dân tộc ấy cũng không còn. Tiếng Việt còn là nhờ tinh thần bất khuất của dân tộc. Và dân tộc Việt Nam còn là nhờ ở tiếng Việt còn. Tiếng Việt quả là một tiếng nói quật cường cho một dân tộc quật cường. Nhiều người nước ngoài không chỉ vì mục đích kinh tế mà vì yêu thích Việt Nam nên học tiếng Việt lại càng yêu thích Việt Nam hơn. Tiếng Việt chính là một môn học tạo ra năng lực về từ vựng, cung cấp kiến thức về ngôn ngữ cần thiết cho chúng ta, để chúng ta có thể lĩnh hội cái hay cái đẹp trong văn học. Hơn nữa, “Tiếng Việt là thứ của cải vô cùng quý giá”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nó cũng chính là linh hồn của cả dân tộc nhờ đó mà trải qua bao thăng trầm lịch sử bị ngoại xâm, người Việt Nam ta vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình”.


Một số ý kiến và gợi ý thú vị trên đã thôi thúc chúng tôi chọn đề tài “Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài bằng phương pháp giao tiếp”. Tôi tin rằng với đề tài này sẻ giúp cho học viên thành công trong việc của họ.

 

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
MỤC LỤC
TÓM TẮT
ABSTRACT
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Mục đích nghiên cứu
4. Đối tượng nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
4.2. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu
6. Đóng góp về khoa học và thực tiễn của đề tài
7. Bố cục của luận văn
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.2. Tổng quan về Tiếng Việt
1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của tiếng Việt
1.4. Văn hóa
1.5. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa
1.6. Văn hóa giao tiếp
1.6.1. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam
1.6.2. Tiếng Việt và văn hóa giao tiếp của người Việt Nam
1.6.3. Tính cộng đồng trong văn hóa giao tiếp của người Việt
1.7. Về cách thức giao tiếp của người Việt Nam
1.8. Hệ thống nghi thức lời nói của người Việt rất phong phú
1.9. Đặc điểm của Tiếng Việt
1.9.1. Chữ viết của tiếng Việt
1.9.2. Đặc điểm loại hình
1.9.3. Đặc điểm từ vựng
1.9.4. Đặc điểm ngữ pháp
1.9.5. Tục ngữ ca dao
1.9.6. Đặc điểm ngữ âm tiếng Việt
1.9.6.1.Âm tiết tiếng Việt không có hiện tượng nốì âm
1.9.6.2.Âm tiết tiếng Việt mang tính biểu hiện ý nghĩa
1.10. Cơ sở thực tiễn
Tiểu kết
CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN TẮC DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ LÀ MỘT NGOẠI NGỮ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
2.1. Sự khác nhau về ngữ âm và ngữ điệu
2.1.1. Sự khác nhau về ngữ âm
2.1.2. Sự khác nhau về thanh điệu
2.2. Sự khác nhau về ngữ điệu
2.2.1. Sự khác nhau cơ bản về ngữ pháp
2.2.2. Sự khác nhau về trật tự từ
2.2.3. Sự khác nhau về xưng hô
2.2.3.1. Sự khác nhau về cách dùng thì và chia động từ
2.3. Một số lỗi thường gặp của học viên nước ngoài khi học tiếng Việt
2.3.1. Những sự nhầm lẫn khi dùng từ
2.3.2. Dạng câu hỏi “đâu” và “ở đâu"
2.4. Quan hệ và ý nghĩa ngữ pháp được thể hiện bằng trật tự từ và hư từ
2.4.1. Dùng sai trật tự từ trong phạm trù sở hữu
2.4.2. Dùng sai trật tự từ của các chỉ định từ
2.4.3. Dùng sai trật tự từ các các định ngữ của danh từ
2.5. Phạm trù thì (Tense)
2.5.1. Các từ “đã”, “đang”, “sẽ” biểu thị tình thái liên quan đến thì
2.5.1.1. Các từ “đã”, “đang”, “sẽ” theo quan điểm của người nói
2.5.1.2.Ý nghĩa thời gian được đánh dấu bằng trạng từ và trạng ngữ thời gian
2.5.2. Thứ tự từ ngữ có thể biểu hiện ý nghĩa thời gian
2.6. Thể bị động (Passive voice)
2.7. Khảo sát bài tập trong một số sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và khảo sát học viên tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Tiểu kết
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP VÀO VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT
3.1. Giảng dạy tiếng Việt bằng phương pháp giao tiếp cho người nước ngoài
3.1.1. Phương pháp giáo dục truyền động (transaction)
3.2. Các bước tiến hành học ngôn ngữ theo phương pháp giao tiếp
3.2.1. Qui trình thực hiện phương pháp giao tiếp
3.3.Áp dụng phương pháp giao tiếp để dạy phát âm tiếng Việt
3.3.1. Dạy ngữ pháp bằng phương pháp giao tiếp
3.3.2. Dạy kỹ năng nghe - nói theo phương pháp giao tiếp
3.4. Dạy kỹ năng đọc và viết theo phương pháp giao tiếp
3.5. Những ưu điểm của phương pháp giao tiếp
3.6. Những đề xuất cho việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài bằng phươngpháp giao tiếp
Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [1] Lê A (2012), Phương pháp dạy học tiếng Việt, NXB Giáo dục Việt Nam.
 [2] Diệp Quang Ban-Hoàng Văn Thy (2012), Ngữ pháp tiếng Việt tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam.
 [3] Diệp Quang Ban-Hoàng Văn Thy (2012), Ngữ pháp tiếng Việt tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam.
 [4] Diệp Quang Ban (2013), Ngữ pháp Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam.
 [5] Đỗ Hữu Châu (2004), Giáo trình từ vựng học tiếng Việt, NXB Đại học Sư phạm.
 [6] Nguyễn Tài Cẩn (1975), Ngữ pháp tiếng Việt. Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ, NXB Đại Học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
 [7] Trần Trí Dõi (2011), Giáo trình lịch sử tiếng Việt, NXB Giáo dục Việt Nam.
 [8] Nguyễn Đức Dân (1998), Lô gích và tiếng Việt, NXB Giáo dục.
 [9] Hữu Đạt (2001), Phong cách học tiếng Việt, NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội.
 [10] Hữu Đạt (2009),Đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp, NXB Giáo dục Việt
 [11] Đinh Văn Đức (1985), Ngữ pháp tiếng Việtư Từ loại, NXB ĐH&THCN, HN.
 [12] Phan Văn Giưỡng (2010), Sổ tay giảng dạy tiếng Việt, NXB Văn Hóa Sài Gòn.
 [13] Nguyễn Thiện Giáp (1996), Từ và nhận diện từ tiếng Việt, NXB Giáo dục.
 [14] Nguyễn Thiện Giáp (2010), Từ vựng học tiếng Việt, NXB Giáo dục.
 [15] Nguyễn Thiện Giáp (2012), Dẫn luận ngôn ngữ, NXB Giáo dục Việt Nam.
 [16] Nguyễn Thiện Giáp (Chủ biên) (2005), Lược sử Việt ngữ học-Tập 1, NXB
 [17] Cao Xuân Hạo (2003), Tiếng Việt-Mấy vấn đề về ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, NXB Giáo dục.
 [18] Huỳnh Thị Hồng Hạnh-Nguyễn Hữu Chương (2014), Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay, NXB Văn hóa văn nghệ.
 [19] Bùi Mạnh Hùng (2008), Ngôn ngữ học đối chiếu, NXB Giáo dục.
 [20] Nguyễn Chí Hoà (2000), Ngữ pháp tiếng Việt thực hành, NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội.
 [21] Phan Khôi (1977), Việt ngữ nghiên cứu, NXB Đà Nẵng.
 [22] Viên Quân (1980), Dạy và học ngoại ngữ như thế nào, NXB Khoa học và kỹ thuật.
 [23] Nguyễn Hữu Quỳnh (1994), Tiếng Việt hiện đại, NXB Hà Nội.
 [24] Phạm Xuân Thảo (2003), Tự điển đàm thoại Việt – Anh, NXB Thanh Niên.
 [25] GS-TS. Bùi Khánh Thế, Đề cương chuyên đề Lịch sử tiếng Việt.
 [26] GS-TS. Bùi Khánh Thế, Về một cách tiếp cận đối với môn dẫn luận ngôn ngữ học.
 [27] Đoàn Thiện Thuật (1997), Ngữ âm tiếng Việt, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
 [28] Bùi Minh Toán (2012), Câu trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt, NXB Giáo dục Việt Nam.
 [29] Hoàng Văn Vân (2005), Ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội.
 [30] Trần Quốc Vượng (1998), Việt Nam – cái nhìn Địa – Văn Hóa, NXB Văn Hóa Dân Tộc.
 [31] Searl John R. (1969), Speech Acts, Cambridge University Press. GIÁO TRÌNH THAM KHẢO
 [36] Đại Học Ngoại Ngữ (1995), Giao tiếp bằng tiếng Việt, Hà Nội.
 [37] Mai Ngọc Chừ (1996), Học tiếng Việt qua tiếng Anh, NXB Thế giới.
 [38] Mai Ngọc Chừ (1995), tiếng Việt cho người nước ngoài (Vietnamse for foreigners), NXB Giáo dục.
 [39] Mai Ngọc Chừ (2011), Học tiếng Việt, NXB Bách khoa Hà Nội.
 [40] Phan Văn Dưỡng (1996), Tiếng Việt thực dụng, NXB Đồng Nai.
 [41] Phan Văn Dưỡng (1995), tiếng Việt-Vietnamese for beginners 1,2, NXB Đồng Nai.
 [42] Nguyễn Văn Huệ (chủ biên) (2013), Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài VSL1, Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn.
 [43] Nguyễn Văn Huệ (chủ biên) (2013), Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài VSL2, Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn.
 [44] Nguyễn Văn Huệ (chủ biên) (2013), Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài VSL3, Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn.
 [45] Nguyễn Văn Huệ (Chủ biên) -Trần Thị Minh Giới-Nguyễn Ngọc Hân-Thạch Ngọc Minh (2008), Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài (Vietnamse as a second language), NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 [46] Nguyễn Văn Huệ (chủ biên) (2013), Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài VSL4, Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn.
 [47] Vũ Thị Thanh Hương (chủ biên) (2004), tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài, NXB Khoa học Xã hội.
 [48] Trí thức Việt (2010), Thực hành nói tiếng Anh, NXB Trí thức Việt.
 [49] Lê Khánh Vy (2013), Cẩm nang học tiếng Việt, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
 [50] Laurence C. Thomson (1965), A Vietnamese grammar, NXB University of Washington Press.
 [51] Dana Healy (2011), Tiếng Việt cho người nước ngoài, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 giang day tieng viet cho nguoi nuoc ngoai noi tieng anh bang phuong phap giao tiep DH QTLH 2016 BachThanhMinh 126 Trang Download file giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài nói tiếng anh bằng phương pháp giao tiếp 877
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài nói tiếng anh bằng phương pháp giao tiếp

giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài nói tiếng anh bằng phương pháp giao tiếp

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 233
Hôm nay:2657
Hôm qua: 100020
Trong tháng 3009235
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123730777