Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình đo lường trong giáo dục lý thuyết và ứng dụng lên facebook!
giáo trình đo lường trong giáo dục lý thuyết và ứng dụng

09/03/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Trong các khoa học về giáo dục có một nhánh quan trọng là khoa học về đo lường trong tâm lý và giáo dục, thường được gọi là tâm trắc học (psychometrics). Khoa học này ở phương Tây bắt đầu phát triển mạnh từ cuối thế kỷ XIX và đạt được rất nhiều thành tựu vào cuối thế kỷ XX. Tuy nhiên tại Liên Xô cũ vì gặp một số trắc trở nên khoa học này phát triển rất chậm, điều đó cũng ảnh hưởng đến nước ta, do vậy cho đến thập niên 90 của thế kỷ XX nước ta hầu như vẫn chưa tiếp cận với khoa học này, trừ vài ba chuyên gia ở phía Nam được đào tạo từ phương Tây trước năm 1975.

GSTSKH LÂM QUANG THIỆP - NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


GIÁO TRÌNH

ĐO LƯỜNG TRONG GIÁO DỤC LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG

 

Trong các khoa học về giáo dục có một nhánh quan trọng là khoa học về đo lường trong tâm lý và giáo dục, thường được gọi là tâm trắc học (psychometrics). Khoa học này ở phương Tây bắt đầu phát triển mạnh từ cuối thế kỷ XIX và đạt được rất nhiều thành tựu vào cuối thế kỷ XX. Tuy nhiên tại Liên Xô cũ vì gặp một số trắc trở nên khoa học này phát triển rất chậm, điều đó cũng ảnh hưởng đến nước ta, do vậy cho đến thập niên 90 của thế kỷ XX nước ta hầu như vẫn chưa tiếp cận với khoa học này, trừ vài ba chuyên gia ở phía Nam được đào tạo từ phương Tây trước năm 1975.

Nhìn thấy khiếm khuyết lớn nói trên trong việc xây dựng một nền giáo dục bền vững cho đất nước, khi làm công tác quản lý ở Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thập niên 90 của thế kỷ trước, tác giả tập sách này đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lần lượt gửi hàng mấy chục giảng viên đại học đi học thạc sỹ và tiến sỹ về khoa học này ở các nước tiên tiến. Nhiều người học xong đã về làm việc rải rác ở các trường đại học, cũng có người tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là cho đến nay việc tiếp cận và ứng dụng khoa học này vào thực tiễn giáo dục ở nước ta vẫn còn rất yếu kém. Trong các chương trình đào tạo giáo viên các cấp không có một môn học thích đáng giúp sinh viên tiếp cận khoa học này; Ở các kỳ thi quan trọng cấp quốc gia, khoa học này cũng chưa thực sự được áp dụng. Ngay trong các trường đại học lớn về sư phạm và giáo dục hiện nay chưa có các nhóm nghiên cứu sâu về đo lường trong tâm lý và giáo dục, cũng chưa có một cuốn giáo trình nào giới thiệu về thành tựu hiện đại của khoa học này. Những thiếu sót nói trên chứng tỏ việc lấp lỗ hổng về nhánh khoa học giáo dục này ở nước ta quá chậm, điều đó tất yếu ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của toàn bộ hệ thống giáo dục.

Vì thấy tầm quan trọng của khoa học đo lường trong tâm lý và giáo dục qua hoạt động thực tiễn, cũng vì vẻ đẹp bên trong của bản thân nó, tác giả đã dành thời gian tiếp cận lý luận và áp dụng thực tiễn khoa học 8 đã nêu trong hơn mười năm qua. Cuốn sách trong tay bạn đọc nhằm đóng góp thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng hơn khoa học này ở nước ta.

Cuốn sách có thể sử dụng làm cơ sở ban đầu để giảng dạy trong các chương trình đại học và sau đại học ở các trường có các ngành sư phạm và giáo dục, đặc biệt để tạo cho các bạn giáo viên và sinh viên trẻ quan tâm một con đường tương đối ngắn để tiếp cận khoa học này so với con đường mà tác giả đã phải đi qua.

Từ năm 2007 đến nay, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tạo cơ hội cho tác giả được tham gia phân tích các kết quả trắc nghiệm khách quan và tự luận từ việc khảo sát kết quả học tập một số môn học lớp 5, lớp 6 và lớp 9 ở nước ta, nhờ đó tác giả có số liệu thô để minh họa về kỹ thuật phân tích trắc nghiệm trong sách, tác giả trân trọng cảm ơn Viện về các cơ hội nói trên. Một công cụ được dùng để phân tích kết quả trắc nghiệm trong cuốn sách này là phần mềm phân tích trắc nghiệm VITESTA được xây dựng đầu tiên ở nước ta theo Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi. Công ty Khoa học và Công nghệ Giáo dục (EDTECH-VN) Đã cung cấp các kỹ sư giúp tác giả xây dựng thành công phần mềm nói trên, tác giả chân thành cảm ơn Công ty về sự hỗ trợ đó. Tác giả cảm ơn Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã hỗ trợ làm thủ tục in cuốn sách. Cuối cùng tác giả tỏ lòng biết ơn anh Dương Quang  Minh, nghiên cứu sinh về tâm trắc học tại Viện Đại học Bang Michigan đã đọc bản thảo cuốn sách và đóng góp nhiều ý kiến quý báu.

Một cuốn sách như thế này lẽ ra phải được các giảng viên đã có cơ hội tiếp cận đầy đủ các chương trình đào tạo tiến sỹ ở các nước tiên tiến viết ra, nhưng vì chờ đợi mãi hàng chục năm qua chưa thấy ai chịu khó làm việc này nên tác giả đành phải cố gắng thực hiện. Một mảng khoa học hiện đại rộng lớn, phát triển nhanh chóng và có nhiều ứng dụng đa dạng, nhưng chỉ được giới thiệu thu gọn trong một cuốn sách tương đối nhỏ như thế này thì chắc không tránh khỏi thiếu sót.

 

 


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU
GIỚI THIỆU CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SÁCH


PHẦN I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐO LƯỜNG
TRONG GIÁO DỤC


Chương 1. VỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐO LƯỜNG TRONG GIÁO DỤC
1.1. NHU CẦU ĐO LƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ KHOA HỌC VỀ ĐO LƯỜNG NÓI CHUNG
1.2. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
1.3. PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC
1.4. PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
1.5. CÁC KIỂU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1.6. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUANVÀ TỰ LUẬN
1.6.1. Các đặc điểm của phương pháp TL:
1.6.2. Các đặc điểm của phương pháp TNKQ
1.7. SỰ KẾT HỢP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỚI TỰ LUẬN TRONG ĐÁNH GIÁ
1.8. SỬ DỤNG CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC KHÁC NHAU
1.9. CÁCH CHẾ TÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1.10. QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT NGÂN HÀNG CÂU HỎI HOẶC MỘT ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIÊU CHUẨN HÓA
1.10.1. Mục tiêu giảng dạy, ma trận kiến thức và đề kiểm tra
1.10.2. Quy trình thiết kế một đề kiểm tra tiêu chuẩn hóa và một NHCH


Chương 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ THỐNG KÊ VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN
2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT QUAN TRỌNG TRONG THỐNG KÊ HỌC
2.1.1. Xác suất
2.1.2. Luật số lớn
2.1.3. Tổng thể và mẫu
2.1.4. Phân bố
2.1.5. Tương quan
2.2. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CHO MỘT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ MỘT ĐỀ TRẮC NGHIỆM
2.2.1. Độ khó của CH
2.2.2. Độ phân biệt của CH
2.2.3. Độ tin cậy của ĐTN
2.2.4. Độ giá trị của ĐTN
2.3. ĐÁNH GIÁ MỘT ĐỀ TRẮC NGHIỆM
2.3.1. Phân tích các CH trắc nghiệm
2.3.2. Tính độ tin cậy của ĐTN
2.3.3. Xem xét độ giá trị của ĐTN
2.4. CÁC LOẠI ĐIỂM TRẮC NGHIỆM
2.4.1. Điểm thô
2.4.2. Điểm tiêu chuẩn tuyệt đối
2.4.3. Các loại điểm tương đối dựa vào phân bố chuẩn
2.4.4. Về các thang điểm được sử dụng ở nước ta
2.5. CÁC HẠN CHẾ CỦA LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN VÀ KỲ VỌNG ĐỐI VỚI MỘT LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM MỚI


PHẦN II. TRẮC NGHIỆM HIỆN ĐẠI - LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP CÂU HỎI


Chương 3. HÀM ĐẶC TRƯNG CÂU HỎI – TẾ BÀO CỦA LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP CÂU HỎI
3.1. VỀ CÁC PHÉP ĐO LƯỜNG
3.1.1. Về quy trình xây dựng một phép đo lường
3.1.2. Các con số và các loại thang đo
3.1.3. Về các phép đo lường trong tâm lý và giáo dục
3.2. VỀ ĐƯỜNG CONG ĐẶC TRƯNG CÂU HỎI
3.2.1. Các mối tương tác nguyên tố và tính đơn chiều
3.2.2. Xây dựng thang đo để biểu diễn các tương tác
3.2.3. Ví dụ về mô hình đường cong đặc trưng câu hỏi đơn chiều, nhị phân, mộttham số (mô hình Rasch)


Chương 4. CÁC MÔ HÌNH ĐƯỜNG CONG ĐẶC TRƯNG CỦA CÂU HỎI NHỊ PHÂN
4.1. BA MÔ HÌNH ĐƯỜNG CONG ĐẶC TRƯNG CỦA CÂU HỎI NHỊ PHÂN
DẠNG LOGISTIC
4.1.1. Mô hình đường cong đặc trưng của câu hỏi hai tham số
4.1.2. Mô hình đường cong đặc trưng của câu hỏi ba tham số
4.2. MỘT VÀI LƯU Ý VỀ CÁC MÔ HÌNH KIỂU KHÁC VỀ ĐẶC TRƯNG CỦA CÂU HỎI
4.2.1. Mô hình đặc trưng của câu hỏi dạng đường cong tích lũy vòm chuẩn
4.2.2. Về mô hình Rasch và vai trò của nó


Chương 5. ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ CỦA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
5.1. QUY TRÌNH ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ CỦA CÂU HỎI
5.2. VỀ TÍNH BẤT BIẾN CỦA CÁC THAM SỐ CÂU HỎI ĐỐI VỚI MẪU THÍ SINH


Chương 6. ĐIỂM THỰC - ĐƯỜNG CONG ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỀ TRẮC NGHIỆM
6.1. ĐIỂM THỰC VÀ ĐƯỜNG CONG ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỀ TRẮC NGHIỆM
6.1.1. Quan niệm về điểm thực trong CTT
6.1.2. Xác định điểm thực theo IRT
6.1.3. So sánh điểm thô, điểm thực và điểm năng lực
6.2. MỘT SỐ PHÉP CHUYỂN ĐỔI
6.2.1. Vài phép chuyển đổi tuyến tính
6.2.2. Vài phép chuyển đổi phi tuyến


Chương 7. HÀM THÔNG TIN CỦA CÂU HỎI VÀ CỦA ĐỀ TRẮC NGHIỆM. 129
7.1. HÀM THÔNG TIN CỦA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
7.2. HÀM THÔNG TIN VÀ SAI SỐ TIÊU CHUẨN CỦA ĐỀ TRẮC NGHIỆM
7.2.1. Hàm thông tin của đề trắc nghiệm
7.2.2. Sai số tiêu chuẩn của đề trắc nghiệm
7.2.3. Hàm hiệu suất tỷ đối


Chương 8. ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC CỦA THÍ SINH VÀ ĐỊNH CỠ ĐỀ TRẮC NGHIỆM
8.1. QUY TRÌNH ƯỚC LƯỢNG GIÁ TRỊ NĂNG LỰC CỦA THÍ SINH
8.1.1. Các nguyên tắc chung của quy trình
8.1.2. Một ví dụ đơn giản về ước lượng nhờ đồ thị
8.1.3. Một ví dụ về việc sử dụng phương pháp tính lặp để tìm cực đại
8.1.4. Về sai số ước lượng giá trị năng lực
8.2. ĐỊNH CỠ ĐỀ TRẮC NGHIỆM: ƯỚC LƯỢNG ĐỒNG THỜI THAM SỐ CỦA CÂU HỎI VÀ NĂNG LỰC CỦA THÍ SINH
8.2.1. Về việc ước lượng các tham số của câu hỏi
8.2.2. Ước lượng đồng thời tham số của câu hỏi và năng lực của thí sinh: Định cỡ đề trắc nghiệm
8.2.3. Vấn đề metric
8.3. TÍNH BẤT BIẾN CỦA VIỆC ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC THÍ SINH ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TRẮC NGHIỆM
8.4. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH CỠ ĐỀ TRẮC NGHIỆM, TÍNH HÀM THÔNG TIN, HÀM ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỀ TRẮC NGHIỆM


Chương 9. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP GIỮA SỐ LIỆU VÀ MÔ HÌNH
9.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP GIỮA SỐ LIỆU VÀ MÔ HÌNH
9.1.1. Đảm bảo tính đơn chiều
9.1.2. Kiểm tra tính bất biến
9.1.3. Kiểm tra các dự đoán mô hình
9.2. VÍ DỤ VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP GIỮA SỐ LIỆU VÀ MÔ HÌNH
9.2.1. Kiểm tra tính bất biến của tham số CH đối với các mẫu TS khác nhau
9.2.2. Kiểm tra tính bất biến của năng lực TS đối với các ĐTN khác nhau
9.2.3. Đánh giá sự phù hợp giữa số liệu thực nghiệm và mô hìnhqua giá trị thặng dư tiêu chuẩn hóa


Chương 10. THIẾT KẾ CÁC ĐỀ TRẮC NGHIỆM
10.1. SO SÁNH CTT VÀ IRT TRONG VIỆC THIẾT KẾ CÁC ĐỀ TRẮC NGHIỆM
10.2. CÁCH TIẾP CẬN CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ ĐỀ TRẮC NGHIỆM
10.3. MỘT SỐ LOẠI ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ CÁCH THIẾT KẾ
10.4. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH ĐƯỜNG CONG ĐTCH VÀ SỐ LƯỢNG CÂU HỎI LÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM


Chương 11. SO BẰNG CÁC ĐIỂM TRẮC NGHIỆM
11.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP SO BẰNG TRONG CTT
11.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP SO BẰNG – KẾT NỐI – XÁC LẬP THANG ĐO THEO IRT
11.2.1. Một số trường hợp thực hiện định cỡ và xác lập thang đo
11.2.2. Xác định các hằng số thiết lập thang đo
11.3. VÍ DỤ VỀ SO BẰNG – KẾT NỐI – XÁC LẬP THANG ĐO THEO IRT


Chương 12. TRẮC NGHIỆM NHỜ MÁY TÍNH
12.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẮC NGHIỆM NHỜ MÁY TÍNH VÀ CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ
12.1.1. Một số đặc điểm của trắc nghiệm nhờ máy tính
12.1.2. Đòi hỏi đối với các phầm mềm hỗ trợ trắc nghiệm nhờ máy tính
12.2. MỘT SỐ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI TRẮC NGHIỆM NHỜ MÁY TÍNH
12.2.1. Các trắc nghiệm cố định nhờ máy tính
12.2.2. Các trắc nghiệm di chuyển thẳng nhờ máy tính
12.2.3. Các trắc nghiệm thích ứng nhờ máy tính dựa vào câu hỏi
12.2.4. Các trắc nghiệm thích ứng nhờ máy tính dựa vào phân đề
12.2.5. Các trắc nghiệm thích ứng nhờ máy tính cấu trúc đa giai đoạn
12.3. VÍ DỤ VỀ TRẮC NGHIỆM THÍCH ỨNG NHỜ MÁY TÍNH


Chương 13. CÁC MÔ HÌNH TRẮC NGHIỆM ĐA PHÂN
13.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH TRẮC NGHIỆM ĐA PHÂN
13.1.1. Mô hình định giá từng phần
13.1.2. Mô hình định giá từng phần tổng quát
13.2. CÁC VÍ DỤ VỀ ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM ĐA PHÂN
13.2.1. Phân tích các bài kiểm tra gồm các CH tự luậnnhờ phần mềm CONQUEST
13.2.2. Phân tích các bài kiểm tra gồm hỗn hợp các CH trắc nghiệm khách quan vàtự luận nhờ phần mềm CONQUEST
13.2.3. Phân tích các bài kiểm tra gồm hỗn hợp các CH trắc nghiệm khách quan vàtự luận nhờ phần mềm PARSCALE


Chương 14. KHÁI NIỆM VỀ TRẮC NGHIỆM ĐA CHIỀU
14.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH TRẮC NGHIỆM ĐA CHIỀU
14.1.1. Mô hình trắc nghiệm đa chiều nhờ các hàm logistic tuyến tính theosố liệu từ các CH nhị phân
14.1.2. Một cách tiếp cận xây dựng mô hình tổng quát cho trắc nghiệm nhị phân,đa phân, một chiều, đa chiều
14.1.3. Về các cách biểu hiện tính đa chiều: Giữa các CH và trong từng CH
14.2. VÀI VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG TRẮC NGHIỆM ĐA CHIỀU
14.2.1. Phân tích bài kiểm tra gồm các CH nhị phân và đa phân đo lường 3 chiềunăng lực biểu hiện ở riêng từng CH
14.2.2. Phân tích bài kiểm tra gồm các CH nhị phân đo lường 3 chiều năng lựcbiểu hiện hỗn hợp trong mỗi CH
Các tài liệu dẫn và tham khảo chính

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU MỘT SỐ THUẬT NGỮ ANH VIỆT

Affective domain Lĩnh vực cảm xúc, thái độ

Automatic Test Asembly - ATA Tạo đề tự động

Calibration Định cỡ

Chi-square goodness-of-fit index Chỉ số trùng khớp tốt Chi-bình phương

Classical Test Theory - CTT Lý thuyết trắc nghiệm cổ điển

Cognitive domain Lĩnh vực nhận thức

Computer Adaptive Test – CAT Trăc nghiệm thích ứng nhờ máy tính

Computer-based-testing - CBT Trắc nghiệm nhờ máy tính

Computerized Fixed Tests - CFT Các trắc nghiệm cố định nhờ máy tính

Criterion-referenced Đánh giá theo tiêu chí

Dichotomous Nhị phân

Differential item functioning - DIF Ứng đáp câu hỏi khác biệt

Difficuilty Độ khó

Dimension Chiều

Discrimination Độ phân biệt

Equating So bằng

Essay test Trắc nghiệm tự luận

Formative assessement Đánh giá trong tiến trình

Generalised partial credit model -GPCM Mô hình định giá từng phần tổng quát

Invariant Tính bất biến

Item banking Xây dựng ngân hàng CH

Item Characteristic Curve - ICC Đường cong đặc trưng của câu hỏi 287

Item Characteristic Function - ICF Hàm đặc trưng của câu hỏi

Item information function Hàm thông tin của câu hỏi

Item-free Không phụ thuộc vào câu hỏi

Item Response Theory - IRT Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi

Linear-on-the-Fly Test - LOFT Trắc nghiệm di chuyển thẳng nhờ máy tính

Linking Kết nối

Local independent Độc lập địa phương

Matching item Câu ghép đôi

Maximum likelyhood estimation - MLE Ước lượng theo biến cố hợp lý cực đại

Multidimentionality Đa chiều

Multiple choise question- MCQ Câu nhiều lựa chọn

Norm-referenced Đánh giá theo chuẩn

Objective test Trắc nghiệm khách quan

Paper-and-pencil test - PAP Trắc nghiệm trên giấy

Partial credit model - PCM Mô hình định giá từng phần

Polytomous Đa phân

Psychomotor domain Lĩnh vực tâm lý vận động (kỹ năng)

Questionnaire Bảng hỏi

Rating scale model Mô hình thang đánh giá

Raw score Điểm thô

Sample-free Không phụ thuộc vào mẫu

Scaling Xác lập thang đo

Short answer item Câu trả lời ngắn

Student-produced response Thí sinh tự tạo ứng đáp 288

Summative assessment Đánh giá tổng kết

Supply item Câu điền khuyết

Structured Computer Adaptive

Multistage Tests Trắc nghiệm thích ứng nhờ máy tính cấu trúc đa giai đoạn

Test information function Hàm thông tin của đề trắc nghiệm

Testlet Phân đề

True score Điểm thực

Unidimentionality, unidimentional Đơn chiều, tính đơn chiều

Yes/no question Câu đúng sai 289

 

 

 

 

CÁC TÀI LIỆU DẪN VÀ THAM KHẢO CHÍNH
1. Dương Thiệu Tống. Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập (phương pháp thực hành). Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2005.
2. Thurstone, L.L. A method of scaling psychological and educational tests. Journal of Educational Psychology, 16(7), 1925.
3. Rasch, G. Probablistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. Copenhagen, Denmark: Danish Institute for Educational Research, 1960.
4. Birnbaum, A. Some latent trade models and their use in inferring an examinee's ability. Trong F.M. Lord and M.R. Novick (Eds), Statistical Theories of Mental Test Scores. Reading, M.A: Addison-Wesley, 1968.
5. Lord, F.M. Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems. Lawrence Erbaum Associates, Publishers, 1980.
6. Lord, F.M.; Novick, M.R. Statistical Theories of mental test scores. Reading, MA: Addison-Wesley, 1968.
7. Allen, M. J.; Yen, W. M. Introduction to Measurement Theory. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1979.
8. Barker, F.B. Item Response Theory-Parameter Estimation Techniques, Marcel Dekker, Inc, 1992.
9. Haley, D.C. Estimation of the dosage mortality relationship when the dose is subject to error, (Technical Report N0
15). Stanford, C.A: Stanford Univerrsity, Applied Mathematics and Statistics Labolatory, 1952.
10. Wright, B. D.; Mark H.S. Best Test Design, University of Chicago, MESA PRESS, 1979. 29011. Hambleton, R.K.; Swaminathan, H.; Jane Roges, H.. Fundamentals of Item Response Theoty. SAGE Publications, 1991.
12. Van der Linden, W. J.; Hambleton, R.K. (editors). Handbook of Modern Item Response Theory. Springer, 1997.
13. Brenman, R. L. Educational Measurement, 4th edition, ACE/PRAEGER series on Higher Education, 2006.
14. Yen, M.W. Using simulation results to choose latent trait model. Applied Psychological Measurement, 5, 1981.
15. Linn R.L.; Harnisch D.L. Interactions betweem item content and group membership on achievement test items. Journal of Educational Measurement, 18. 1981.
16. Haebara, T. Equating logistic ability scales by weighted least squares method. Japanese Psychological Research, 22, 1980.
17. Stocking M.L.; Lord, F.M. Developing a common metric in item response theory, Applied Psychological Measurement, 7, 1983
18. Kolen, M.J.; Brennan, L. (editors). Test Equating, Scaling and Linking, Spinger, 2004.
19. Lâm Quang Thiệp, Lâm Ngọc Minh, Lê Mạnh Tấn, Vũ Đình Bổng-Phần mềm VITESTA và việc phân tích số liệu trắc nghiệm. Tạp chí Giáo dục, số 176, 11/2007.
20. McDonald, R.P. Non-linear factor analysis. Psychometric Monograph, No 15, 1967.
21. Samejima, F. Estimation of latent ability using response pattern of graded scores. Psychometric Monograph, No 17, 1969.
22. Samejima, F. Normal ogive model on the continious response level in the multidimentional latent space. Psychometrika 39, 1974.
23. Andersen, E. B. Sufficient statistics and latent trait models. Psychometrica 42, 1977.
24. Andrich, D. A rating formulation for ordered response categories. Psychometrica 43, 1978. 29125. Master, G.N. A Rasch model for partial credit scoring. Psychometrica 47, 1982.
26. Muraki, E. A generalised partial credit model: Application of an EM algorithm. Psychometrica 16, 1992.
27. Bock, R.D. Estimating item parameters and latent ability when responses are scored in two or more nominal categories. Psychometrika 37, 1972.
28. Thissen D.;Steinberg L. A response model for multiple choice items. Psychometrica 49, 1984.
29. Yen, W.M. Scaling performance assessment: Strategies for managing local item dependence. Journal of Educational Measurement, 30(3), 1993.
30 31. Wu, M.L.; Adams, R. J., Wilson, M. R.; Handane, S A.. “ACER CONQUEST, Version 2.0”, ACER Press, 2007.
32. Bloom, B.S. and Krathwohl, D. R. (1956) “Taxonomy of Educational Objectives”: The Classification of Educational Goals, by a committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive Domain. NY, NY: Longmans, Green.
33. Anderson, L. W. and Krathwohl, D.R. (Eds.) “A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives”. Allyn & Bacon. Boston, MA (Pearson Education Group), 2001
34. Bộ Giáo dục và Đào tạo. “Báo cáo khảo sát kết quả học tập môn Toán và tiếng Việt của học sinh lớp 5 năm học 2006-2007”.

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 sach giao trinh do luong trong giao duc ly thuyet va ung dung DHQGHN gstskh lam quang thiep 291 Trang Download file giáo trình đo lường trong giáo dục lý thuyết và ứng dụng 211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình đo lường trong giáo dục lý thuyết và ứng dụng

giáo trình đo lường trong giáo dục lý thuyết và ứng dụng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN