Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ albert einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại lên facebook!
albert einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại

22/06/2006 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách có sự khái lược về tiểu sử của Albert Eistein cùng các tư tưởng, quan điểm và cách nhìn nhận các vấn đề trong khoa học vật lý cũng như các nguyên tắc của cuộc sống. Cùng với đó thông qua cuốn sách người đọc sẽ nắm được những vấn đề chung nhất về vật lí học hiện đại cùng những thành tựu của nền vật lý thế kỷ 20, những câu hỏi mà cần chính độc giả sẽ là người kế cận có thể chăng trả lời những vấn đề mà Eistein đặt ra ở thế kỷ trước. Hay đơn giản hơn là việc áp dụng những lý thuyết lượng tử, tương đối rộng,.. vào trong khoa học kỹ thuật của đời sống sản xuất ngày nay. Sách được biên dịch bởi Đặng Mộng Lân... NXB KHKT 2006

ĐẶNG MỘNG LÂN - ĐOÀN NHƯỢNG - PHẠM VĂN THIỀU - NXB KHKT 2006


ALBERT EINSTEIN VÀ SỰ TIẾN TRIỂN CỦA VẬT LÝ HỌC HIỆN ĐẠI

 

Nội dung cuốn sách
Lời nói đầu
1.    Những mốc thời gian chính trong cuộc đời Albert Eistein
2.    Einstein từ Annus mirabilis cho đến lý thuyết trường thống nhất
3.    Ý nghĩa triết học của lý thuyết tương đối
4.    Kiểm tra thực nghiệm lý thuyết tương đối
5.    Vũ trụ học hiện đại từ Einstein cho đến ngày nay
6.    Giải thích cơ học lượng tử và vấn đề thực tại trong vật lý học
7.    Vật lý học trong kỷ nguyên mới
8.    Vật lý học sẽ được thống nhất vào năm 2050
9.    Lý thuyết dây
10.    Những nguyên tử của không gian và thười gian - lý thuyết haapx dẫn lượng tử vòng
11.    Các nhà vật lý nổi tiếng nghĩ gì về một lý thuyết mọi sự vật
12.    Phụ lục A sự phát triển của lý thuyết lượng tử
13.    Phụ lục B những vấn đề cần đọc thêm

 

albert einstein va su tien trien cua vat ly hoc hien dai

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 albert einstein va su tien trien cua vat ly hoc hien dai NXB KHKT 2006 DangMongLan 409 Trang Download file albert einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại 211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

albert einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại

albert einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN