Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ  bộ đề kiểm tra đánh giá hóa học 12 lên facebook!
bộ đề kiểm tra đánh giá hóa học 12

15/04/2009 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách chia ra theo các chuyên đề ôn thi tương tự như chương mục sách giáo khoa, chương 1 este lipit, carbonhydrat.. Trong đó chia nhỏ thành 55 đề thi và 5 đề thi thử phù hợp với trình độ tốt nghiệp cũng như nâng cao cho học sinh để thi đạt điểm vào các trường đại học lớn. Cuối sách là phần đáp án và hướng dẫn những bài tập điển hình.

PGSTS ĐẶNG THỊ OANH VÀ CS - NXB ĐHSP 2008


BỘ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HÓA HỌC 12

 

bo de kiem tra danh gia hoa hoc 12
 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 bo de kiem tra danh gia hoa hoc 12 NXBDHSP 2008 DangThiOanh 283 Trang Download file  bộ đề kiểm tra đánh giá hóa học 12 191
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

bộ đề kiểm tra đánh giá hóa học 12

bộ đề kiểm tra đánh giá hóa học 12

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN