Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại lên facebook!
nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại

10/04/2019 Uploader: Thai Van Loại file: doc

Việc đảm bảo kịp thời, đầy đủ nhu cầu thuốc cứu chữa cho thương binh trong chiến đấu là nhiệm vụ và là yêu cầu bắt buộc của công tác tiếp tế quân y thời chiến. Trạm quân y sư đoàn là phân đội quân y cấp chiến thuật, trong chiến đấu làm nhiệm vụ cứu chữa cơ bản cho thương binh. Để đáp ứng cho nhiệm vụ cứu chữa tại trạm quân y sư đoàn, ngành Quân y đã nghiên cứu đóng gói, cấp phát cơ số K bao gồm các thuốc chiến thương, trong đó có 2 thuốc tối cần thiết để chống sốc và phẫu thuật cho thương binh là thuốc tiêm truyền glucose 5% và natri clorid 0,9%....

BỘ QUỐC PHÒNG - HỌC VIỆN QUÂN Y 2019


LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC


NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC PHA CHẾ, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THUỐC TIÊM TRUYỀN TRONG ĐIỀU KIỆN DÃ NGOẠI


NCS NGUYỄN MINH TUẤN - Chuyên ngành TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC - Mã số 9720212 - HDKH PGSTS.Trần Thế Tăng,PGSTS.Nguyễn Minh Chính

 

 

 

Việc đảm bảo kịp thời, đầy đủ nhu cầu thuốc cứu chữa cho thương binh trong chiến đấu là nhiệm vụ và là yêu cầu  bắt buộc của công tác tiếp tế quân y thời chiến. Trạm quân y sư đoàn là phân đội quân y cấp chiến thuật, trong chiến đấu làm nhiệm vụ cứu chữa cơ bản cho thương binh. Để đáp ứng cho nhiệm vụ cứu chữa tại trạm quân y sư đoàn, ngành Quân y đã nghiên cứu đóng gói, cấp phát cơ số K bao gồm các thuốc chiến thương, trong đó có 2 thuốc tối cần thiết để chống sốc và phẫu thuật cho thương binh là thuốc tiêm truyền glucose 5% và natri clorid 0,9%. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, có sự hỗ trợ của công nghệ cao như hiện nay, các phương tiện kỹ thuật càng hiện đại càng dễ bị đối phương phát hiện và tiêu diệt, các cơ sở hậu cần kỹ thuật luôn là mục tiêu đánh phá, hệ thống giao thông bị chia cắt, các khu vực tác chiến bị cô lập. Các phân đội quân y, trong đó có trạm quân y sư đoàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn  để đảm bảo đủ thuốc đủ thuốc phục vụ cứu chữa thương binh, do đó giải pháp hiệu quả nhất là tổ chức pha chế tại chỗ bằng trang bị phù hợp với điều kiện tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam.

Thấy được tầm quan trọng của hoạt động này trong CCBVTQ, ngày 15/6/1994 Chính phủ có Quyết định số 315/QĐ - TTg giao nhiệm vụ cho ngành Y tế tổ chức 53 tổ pha chế lưu động trong cả nước, nhằm đáp ứng đủ thuốc cho việc cứu chữa người bị thương trong các khu vực có chiến sự; năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2014/NĐ - CP ngày 21/12/2014 về việc Giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp, quy định cho các tỉnh, thành phố trong cả nước phải huy động 81 tổ pha chế dịch truyền. Điều lệ Quân y quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ hiện hành của Cục Quân y cũng luôn khẳng định pha chế thuốc là hoạt động chuyên môn bắt buộc tại các tuyến quân y, trong đó trạm quân y sư đoàn phải triển khai pha chế được thuốc tiêm truyền đáp ứng nhu cầu cứu chữa cho thương binh trong chiến đấu.

Tuy nhiên, hiện tại việc triển khai pha chế tại trạm quân y sư đoàn hiện nay không thể thực hiện được vì trang bị pha chế ở tuyến sư đoàn hiện tại đã lạc hậu, nhiều trang bị không còn phù hợp nhưng chưa được nâng cấp, bổ sung kịp thời. Lý do thứ hai là cần có một tài liệu có thể áp dụng triển khai pha chế ở tuyến sư đoàn trong điều kiện dã ngoại, nhưng hiện tại chưa được biên soạn. Cuối cùng là vấn đề ô nhiễm môi trường, trong đó có sự ô nhiễm các nguồn nước tự nhiên đang ở mức báo động, rất khó có được nước sạch phục vụ pha chế.

Với thực trạng về trang bị, tài liệu hướng dẫn pha chế và ô nhiễm nguồn nước như vậy, các sư đoàn không thể triển khai pha chế nếu không có các biện pháp khắc phục. Do đó, nghiên cứu hoàn thiện danh mục, biên soạn tài liệu hướng dẫn, đánh giá khả năng triển khai và chất lượng thuốc tiêm truyền pha chế trong điều kiện dã ngoại là một yêu cầu cấp thiết đối với công tác tiếp tế quân y trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

keywords:bo quoc phong,hoc vien quan y 2019,luan an tien si duoc,nghien cuu to chuc pha che,danh gia chat luong thuoc tiem truyen trong dieu kien da ngoai,nguyen minh tuan,pgsts tran the tang,nguyen minh chinh,lats,hvqy,bqp

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghien cuu to chuc pha che, danh gia chat luong thuoc tiem truyen trong dieu kien da ngoai hvqy-2019 nguyenminhtuan 179trang Download file nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại 1239
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại

nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN