Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu một số đặc điểm hình thái não bộ và đa hình gen trong bệnh tâm thần phân liệt lên facebook!
nghiên cứu một số đặc điểm hình thái não bộ và đa hình gen trong bệnh tâm thần phân liệt

27/03/2019 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Tâm thần phân liệt (TTPL) Là một bệnh lý loạn thần nặng, tiến triển từ từ, làm biến đổi nhân cách người bệnh một cách sâu sắc. Hiện nay trên thế giới có khoảng 70 triệu người mắc bệnh TTPL, chiếm khoảng 1% dân số thế giới và hàng năm tăng thêm 0,15% dân số. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh TTPL là 0,3 – 0,8% và hàng năm tăng thêm 0,1 – 0,15% dân số. Cơ chế bệnh sinh của TTPL vẫn còn nhiều khía cạnh chưa sáng tỏ. Những hiểu biết về bệnh qua các nghiên cứu về hình thái bệnh học của não, điện sinh lý thần kinh, tuần hoàn não, quá trình hoá sinh và miễn dịch học trong não… vẫn là các giả thuyết phản ánh một khía cạnh nào đó của quá trình phát sinh và tiến triển của bệnh.

BỘ QUỐC PHÒNG - HỌC VIỆN QUÂN Y 2019


LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC


NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÃO BỘ VÀ ĐA HÌNH GEN TRONG BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT


NCS ĐẶNG TIẾN TRƯỜNG - Chuyên ngành Khoa học Y sinh - Mã số 9720101 - HDKH PGSTS.TRẦN HẢI ANH, PGSTS.NGUYỄN DUY BẮC

 

 

 

 

Tâm thần phân liệt (TTPL) Là một bệnh lý loạn thần nặng, tiến triển từ từ, làm biến đổi nhân cách người bệnh một cách sâu sắc. Hiện nay trên thế giới có khoảng 70 triệu người mắc bệnh TTPL, chiếm khoảng 1% dân số thế giới và hàng năm tăng thêm 0,15% dân số. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh TTPL là 0,3 – 0,8% và hàng năm tăng thêm 0,1 – 0,15% dân số. Cơ chế bệnh sinh của TTPL vẫn còn nhiều khía cạnh chưa sáng tỏ.

Những hiểu biết về bệnh qua các nghiên cứu về hình thái bệnh học của não, điện sinh lý thần kinh, tuần hoàn não, quá trình hoá sinh và miễn dịch học trong não… vẫn là các giả thuyết phản ánh một khía cạnh nào đó của quá trình phát sinh và tiến triển của bệnh. Những nghiên cứu trên thế giới cho thấy có những thay đổi cả ở mức độ phân tử trong cơ chế hoạt động thần kinh ở các đối tượng TTPL và có cả những thay đổi ở mức độ đại thể, như thay đổi về hình thái, kích thước của não bộ.

Những nghiên cứu về biến đổi ở mức phân tử, di truyền và gen trong bệnh TTPL đã được đề cập từ khá sớm. Đặc biệt, biến đổi gen trong bệnh TTPL đã được nhiều nghiên cứu tập trung đánh giá trên nhiều khía cạnh như xác định sự liên quan giữa biến đổi gen và bệnh, sự tương tác giữa các gen trong bệnh TTPL, sự liên quan của các gen với triệu chứng của bệnh. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu chưa có sự thống nhất về nhiều khía cạnh, đặc biệt về chủng tộc và quần thể nghiên cứu.

Ở Việt Nam, có nhiều nghiên cứu về TTPL, nhưng hầu hết quan tâm tới mô tả các triệu chứng lâm sàng, tiến triển và điều trị bệnh. Các nghiên cứu về bệnh nguyên và bệnh sinh của bệnh TTPL còn hạn chế. Gần đây, nhờ hệ thống chụp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging, MRI) Được trang bị có độ phân giải tốt hơn, một số nhóm nghiên cứu đã tiến hành các phân tích trên hình ảnh MRI não ở một số bệnh lý thoái hóa thần kinh, như Alzhiemer, đã cho thấy có sự giảm thể tích não. Một số nghiên cứu đã đề cập tới đặc điểm hình thái thùy trán, đồi thị, thể chai, não thất, hải mã, hay nghiên cứu về biến đổi nồng độ của một chất dẫn truyền thần kinh ở các bệnh nhân TTPL. Tuy nhiên, các nghiên cứu đó cũng mới chỉ giới hạn ở một số cấu trúc, chưa khảo sát được ở nhiều vùng để có thể tìm hiểu những mối liên quan về hình thái và rối loạn chức năng trong TTPL, như rối loạn tư duy hay các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác cũng như các rối loạn liên quan tới nhận thức, cảm xúc và trí nhớ với những khu vực não nhất định trong bệnh TTPL. Hơn nữa, những nghiên cứu về biến đổi di truyền trong bệnh TTPL có đề cập tới vai trò của những gen như DISC1 (disrupted-in-schizophrenia 1) Và COMT (catechol-O-methyltransferase), nhưng chưa có công bố về đặc điểm đa hình các gen này trong bệnh nhân TTPL ở Việt Nam.

 

 

 

Keywords:bo quoc phong,hoc vien quan y 2019,luan an tien si,nghien cuu mot so dac diem hinh thai nao bo va da hinh gen trong benh tam than phan liet,dang tien truong,pgsts tran hai anh,nguyen duy bac,hvqy,lats,bqp

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghien cuu mot so dac diem hinh thai nao bo va da hinh gen trong benh tam than phan liet hvqy-2019 dangtientruong 144trang Download file nghiên cứu một số đặc điểm hình thái não bộ và đa hình gen trong bệnh tâm thần phân liệt 1358
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu một số đặc điểm hình thái não bộ và đa hình gen trong bệnh tâm thần phân liệt

nghiên cứu một số đặc điểm hình thái não bộ và đa hình gen trong bệnh tâm thần phân liệt

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN