Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường cho khu công nghiệp châu sơn- tỉnh hà nam lên facebook!
nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường cho khu công nghiệp châu sơn- tỉnh hà nam

22/04/2016 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa tại các thành phố và các khu đô thị ở Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và có su hướng tiếp tục tăng trong năm tới. Phát triển khu công nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm thu hút vốn đầu tư thúc đẩy công nghiệp phục vụ như cầu trong nước và xuất khẩu. ùng với nhịp điệu phát triển kinh tế chung của cả nước, nền kinh tế tỉnh Hà Nam nói chung và thành phố Phủ Lý riêng ngày một phát triển và mở rộng. Đây là một trong các tỉnh có đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới diện mạo đất nước, tiến đến mục tiêu nước ta trở thành một nước công nghiệp với làng nghề sản xuất và hàng loạt các khu công nghiệp có quy mô lớn....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2015


LUẬN VĂN THẠC SĨ


NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU SƠN- TỈNH HÀ NAM


HV TẠ THÚY NGA - CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG - MÃ SỐ 608502 - HDKH PGSTS. BÙI QUỐC LẬP

 

 

 

 

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa tại các thành phố và các khu đô thị ở Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và có su hướng tiếp tục tăng trong năm tới. Phát triển khu công nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm thu hút vốn đầu tư thúc đẩy công nghiệp phục vụ như cầu trong nước và xuất khẩu. Ở nước ta, năm 1991 Đảng và Nhà nước có chủ trương triển khai thí điểm việc thực hiện giải pháp quan trọng này. Từ đó đến nay cả nước có hơn 200KCN với các quy mô, loại hình được phân bố hầu khắp các tỉnh, thành phố. Sự phát triển các KCN đã góp phần to lớn vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước. Các KCN trở thành điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đón nhận các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tạo ra những nhân tố quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, quá trình phát triển công nghiệp nói chung và hệ thống các KCN nói riêng ở Việt Nam đang tạo ra nhiều thách thức lớn về ô nhiễm môi trường do chất rắn(CTR), nước thải và khí hậu công nghiệp.

Cùng với nhịp điệu phát triển kinh tế chung của cả nước, nền kinh tế tỉnh Hà Nam nói chung và thành phố Phủ Lý riêng ngày một phát triển và mở rộng. Đây là một trong các tỉnh có đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới diện mạo đất nước, tiến đến mục tiêu nước ta trở thành một nước công nghiệp với làng nghề sản xuất và hàng loạt các khu công nghiệp có quy mô lớn. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh đã có 8 KCN tập trung đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 1773ha trong đó 4KCN với diện tích 758ha đã cơ bản đầu tư xây dựng xong về hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động, 1KCN đang tiến hành giải phosg mặt bằng, 2KCN đã có quy hoạch chi tiết chủ đầu tư đang tiến hành các bước lập dự án, 1 KCN đang kêu gọi các chủ đầu tư có đủ năng lực vào đầu tư xây dựng hạ tầng.

Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do KCN gây ra trong quá trình hoạt động vẫn chưa được quan tâm xử lý đúng mức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và môi trường sống của chính người dân địa phương. ....

 

 

 

Keywords:truong dai hoc thuy loi 2015,luan van thac si,nghien cuu danh gia hien trang va de xuat mot so giai phap quan ly moi truong cho khu cong nghiep chau son tinh ha nam,ta thuy nga,pgsts bui quoc lap,cao hoc,tlu

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghien cuu danh gia hien trang va de xuat mot so giai phap quan ly moi truong cho khu cong nghiep chau son- tinh ha nam tlu-2015 tathuynga 138trang Download file nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường cho khu công nghiệp châu sơn- tỉnh hà nam 772
CÙNG ĐỀ MỤC
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường cho khu công nghiệp châu sơn- tỉnh hà nam

nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường cho khu công nghiệp châu sơn- tỉnh hà nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN