Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công trình chỉnh trị trên sông hồng đoạn qua hà nội lên facebook!
nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công trình chỉnh trị trên sông hồng đoạn qua hà nội

15/05/2014 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đã xem xét đầy đủ các yếu tố phát triển khi nghiên cứu đề tài bao gồm các lĩnh vực kinh tế xã hội, môi trường sinh thái; Các giải pháp được xem xét toàn diện từ giải pháp công trình đến các giải pháp phi công trình. Đề tài sử dụng các kết quả nghiên cứu có liên quan gần đây về sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hà Nội của các cơ quan như Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Viện Quy hoạch thủy lợi.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2013


LUẬN VĂN CAO HỌC

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DIỄN BIẾN LÒNG DẪN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ TRÊN SÔNG HỒNG ĐOẠN QUA HÀ NỘI


HV NGUYỄN VĂN SƠN - CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY - PGSTS LÊ VĂN HÙNG - PGSTS LÊ ĐÌNH CHUNG


MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
3. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRANG DIỄN BIẾN LÒNG DẪN VÀ KẾT CẤU CÁC CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ TRÊN SÔNG HỒNG
1.1. Tổng quan về tình hình dân sinh kinh tế của Hà Nội
1.2. Tổng quan về hiện trạng diễn biến lòng dẫn của sông Hồng
1.3. Tổng quan về hiện trạng diễn biến lượng phù sa trong sông Hồng
1.4. Tổng quan về kết cấu các công trình chỉnh trị dọc sông Hồng
1.5. Kết luận chương


CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DIỄN BIẾN LÒNG DẪN SÔNG HỒNG
2.1. Đặc điểm về dòng chảy sông Hồng
2.2. Đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn sông Hồng và cơ chế gây sạt lở bờ sông Hồng
2.3. Đánh giá các tác động của biến đổi lòng dẫn sông Hồng
2.4. Đánh giá nguyên nhân gây biến đổi lòng dẫn sông Hồng
2.5. Kết luận chương


CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KẾT CẤU CÁC CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ DỌC SÔNG HỒNG
3.1. Hiện trạng kết cấu, mức độ ổn định của các công trình chỉnh trị dọc sông Hồng
3.2. Các dạng kết cấu công trình chỉnh trị thường gặp
3.3. Đề xuất kết cấu các công trình chỉnh trị dọc sông Hồng
3.4. Kết luận chương


KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Tổng hợp các kè bờ hữu sông Hồng
Bảng 1.2. Tổng hợp các kè bờ tả sông Hồng địa phận Hà Nội
Bảng 2.1. Hiện trạng mất ổn định, sạt lở ở một số tuyến kè trên sông Hồng
Bảng 2.2. Chỉ tiêu cơ lý các lớp đất
Bảng 2.3. Bảng tổng hợp kết quả tính toán
Bảng 2.4. Thành phần hạt của hợp chất lơ lửng
Bảng 2.5. Giá trị đặc trưng của bùn cát qua các thời kỳ
Bảng 3.1. Chiều dày thảm đá xác định theo giá trị lưu tốc
Bảng 3.2. Cách xác định các hệ số trong công thức
Bảng 3.3. Hệ số mái dốc Ks
Bảng 3.4. Thông số của vái địa kỹ thuật
Bảng 3.5. Bảng so sánh tổng hợp kinh phí cho 500m kè
Bảng 3.6. Lưu lượng tạo lòng trên các đoạn sông vùng dự án
Bảng 3.7. Các chỉ tiêu ổn định lòng sông cho các đoạn sông Lô, sông Hồng
Bảng 3.8. Các bán kính cong theo Altunil


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1. Sạt lở bờ sông Hồng khu vực xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội
Hình 1.2. Sạt lở kè Chu Minh – Liên Chì
Hình 1.3. Quá trình mực nước tại công trình đầu mối trạm bơm Phù Sa
Hình 2.1. Hồ Hòa Bình xả lũ
Hình 2.2. Lũ sông Hồng tại khu vực ngã ba Lô - Hồng
Hình 2.3. Sông Hồng mùa nước lũ
Hình 2.4. Ví trí 165 mặt cắt được đo vẽ hàng năm
Hình 2.5. Cơ chế hình thành các cung sạt trượt chân kè vào mùa lũ
Hình 2.6. Vùng xói lở - bồi tụ trên đoạn hợp lưu giai đoạn 1965-1987
Hình 2.7. Vùng xói lở - bồi tụ trên đoạn hợp lưu giai đoạn 1987-1993
Hình 2.8. Vùng xói lở - bồi tụ trên đoạn hợp lưu giai đoạn 1993-2001
Hình 2.9. Sạt lở bờ sông
Hình 2.10. Tuyến lòng sông ổn định đoạn sông Hồng (Sơn Tây – Thạch Đà). -
Hình 2.11. Diễn biến xói lở bờ sông thuộc khu vực hợp lưu 3 sông
Hình 2.12. Diễn biến bờ sông thuộc Vân Cốc
Hình 2.13. Sạt lở khu vực kè An Cảnh
Hình 2.14. Khu vực Sen Chiểu – Phúc Thọ
Hình 2.15. Mô hình hóa bằng phần mềm plaxis
Hình 2.16. Kết quả tính toán mô phỏng biến dạng ứng với bài toán thiết kế
Hình 2.17. Hệ số ổn định giảm dần theo từng năm
Hình 2.18. Biến dạng tăng dần theo thời gian (đơn vị 10-3m)
Hình 3.1. Kè Bá Giang
Hình 3.2. Kè Trung Hà, kè Thạch Đà –Hoàng Kim
Hình 3.3. Kè Trung Hà
Hình 3.4. Hệ thống mỏ hàn
Hình 3.5. Cấu tạo mỏ hàn
Hình 3.6. Kè mỏ hàn Tòng Bạt – Ba vì (ảnh chụp 2010)
Hình 3.7. Cấu tạo kè lát mái
Hình 3.8. Kè lát mái đoạn Vân Cốc – Phúc Thọ (ảnh chụp 2010)
Hình 3.9. Kè hộ chân lát mái Hợp Thịnh (ảnh chụp 2010)
Hình 3.10. Cụm cây gây bồi
Hình 3.11. Mỏ hàn cọc
Hình 3.12. Hình minh họa Geo-bag
Hình 3.13. Hệ thống Geo-Bag ở Phan Thiết – Việt Nam
Hình 3.14. Kè gia cố mái bằng thảm đá
Hình 3.15. Thảm bản bê tông liên kết móc đặt thêm vải địa kỹ thuật
Hình 3.16. Thảm bản BT chống xói đáy sử dụng ở Nhật Bản
Hình 3.17. Thảm BT liên kết bằng dây nilon sử dụng ở sông Trường Giang (Trung Quốc)
Hình 3.18. Vải địa kỹ thuật
Hình 3.19. Kè Kyung – Hàn Quốc
Hình 3.20. Kênh Gumi
Hình 3.21. Kè sông đang thi công tại Oman
Hình 3.22. Mặt cắt điển hình áp dụng cho kè
Hình 3.23. Công trình bảo vệ bờ bằng cừ Lasen bản nhựa
Hình 3.24. Công trình bảo vệ bờ bằng cừ BTCT ứng suất trước
Hình 3.25. Chỉnh trị sông kết hợp với cảnh quan kiến trúc
Hình 3.26. Chỉnh trị sông kết hợp bảo vệ sinh thái
Hình 3.27. Chỉnh trị sông phục vụ khai thác, sử dụng bãi sông
Hình 3.28. Tuyến lòng sông ổn định đoạn sông Hồng (Sơn Tây – Thạch Đà).
Hình 3.29. Mặt bằng bố trí công trình
Hình 3.30. Kè dạng thảm đá
Hình 3.31. Sơ đồ chịu lực của thảm gia cố đáy
Hình 3.32. Kè lăng thể đá đổ hộ chân Hồng Hà – Đan Phượng
Hình 3.33. Kè dạng lăng thể đá đổ hộ chân Hồng Hà – Đan Phượng
Hình 3.34. Kè đá đổ hộ chân lát mái Cao Phong
Hình 3.35. Dạng kè đá đổ hộ chân lát mái
Hình 3.36. Tường đứng trên nền cọc
Hình 3.37. Tường cừ BTCT dự ứng lực
Hình 3.38. Dạng kè bê tông bọc vải địa kỹ thuật

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghien cuu danh gia hien trang dien bien long dan va de xuat giai phap cong trinh chinh tri tren song hong doan qua ha noi DHTL 2013 nguyen van son 137 Trang Download file nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công trình chỉnh trị trên sông hồng đoạn qua hà nội 1000
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công trình chỉnh trị trên sông hồng đoạn qua hà nội

nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công trình chỉnh trị trên sông hồng đoạn qua hà nội

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN