Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ hoạt động giáo dục nghề phổ thông - nghề trồng rừng lớp 11 lên facebook!
hoạt động giáo dục nghề phổ thông - nghề trồng rừng lớp 11

24/05/2012 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách do tập thể nhiều giáo viên nhà khoa học giáo dục biên soạn dành cho HS lớp 11. Sách được chia làm 5 chương với 25 bài lý thuyết và câu hỏi ôn tập sau mỗi bài học

TS NGUYỄN VIỆT CƯƠNG - PGSTS NGUYỄN HỮU VĨNH - PGSTS PHẠM QUANG THU - NXB GIÁO DỤC 2009


SÁCH GIÁO KHOA

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG - NGHỀ TRỒNG RỪNG LỚP 11
 

Nội dung cuốn sách
Lời nói đầu
Bài Mở đầu
Chương 1. SÀN XUẤT HẠT GIỐNG CÂY RỪNG
Bài 1. Vai trò của giống cây rừng. Nguyên tắc chọn cây lấy giống
Bài 2. Sản xuất hạt giống cây rừng
Bài 3. Thực hành: Thu hái hạt giống
Chương 2. SẢN XUẤT CÂY CON
Bài 4. Lập vườn ươm cây
Bài 5. Sản xuất cây con bàng hạt
Bài 6. Sản xuất giống cây rừng bằng phương pháp nhân giống vô tính
 (giâm hom, nuôi cấy mô tế bào)
Bài 7. Thực hành: Xử lí hạt giống
Bài 8. Thực hành: Làm đất ở vườn gieo ươm cây rừng
Bài 9. Thực hanh: Gieo hạt trên luống và trên bầu
Bài 10. Thực hành: Cấy cây con
Bài 11. Thực hành: Chăm sóc vườn gieo ươm
Chương 3. TRỒNG RỪNG
Bài 12. Kĩ thuật làm đất trồng rừng
Bài 13. Trồng cây gây rừng bằng cây con
Bài 14. Chăm sóc và bảo vệ rừng
Bài 15. Ôn tập học kì 1 76
Bài 16. Thực hành: Làm đất trồng cây gây rừng
Bài 17. Thực hành: Trồng cây rừng, chăm sóc rừng
Chương 4. PHÒNG, TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CÂY RỪNG
Bài 18. Tác hại của sâu, bệnh hại đối với cây rừng
Bài 19. Tính chất và cách sử dụng một số loại thuốc phòng, trừ sâu, bệnhhại cây rừng
Bài 20. Một số loài sâu, bệnh hại cây rừng và biện pháp phòng, trừ
Bài 21. Thực hành: Nhân biết và mô tả một số loài sâu, bệnhhại cây rừng
Bài 22. Thực hành: Pha chế một số loại thuốc trừ sâu, bệnhhại cây rừng
Bài 23. Thực hành: Sử dụng thuốc phòng, trừ một số loài sâu, bệnh hại cây rừng
Chương 5. TÌM HIỂU NGHÊ TRỒNG RỪNG
Bài 24. Tìm hiểu Nghề Trồng rừng ở nước ta
Bài 25. Thực hành: Tham quan rừng
Bài 26. Ôn tập cuối năm

 

hoat dong giao duc nghe pho thong - nghe trong rung lop 11

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 hoat dong giao duc nghe pho thong - nghe trong rung lop 11 NXB GD 2009 nguyen viet cuong 122 Trang Download file hoạt động giáo dục nghề phổ thông - nghề trồng rừng lớp 11 0
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

hoạt động giáo dục nghề phổ thông - nghề trồng rừng lớp 11

hoạt động giáo dục nghề phổ thông - nghề trồng rừng lớp 11

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN