Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tuyển tập các bài giảng môn học thể thao lên facebook!
tuyển tập các bài giảng môn học thể thao

29/05/2019 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf - Loại file: Rar/Zip

Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa các bài giảng môn học thể thao như: Bóng Bàn, Bóng Ném, Bóng Đá, Cầu Lông, Bơi lội, Cờ vua.. vào trong phần này, mời các bạn tham khảo, download

TUYỂN TẬP CÁC BÀI GIẢNG/GIÁO TRÌNH  MÔN THỂ THAO

 


1. GIÁO TRÌNH BÓNG BÀN


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC RA ĐỜI – QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG BÀN Ở VIỆT NAM
I. Nguồn gốc ra đời của môn bóng bàn
II. Bóng bàn qua các giai đoạn phát triển
III. Quá trình phát triển môn bóng bàn ở Việt Nam
CHƯƠNG II: CÁC ĐẶC ĐIỂM MẤU CHỐT CƠ BẢN
KHI ĐÁNH BÓNG
I. Sự phân chia đường vòng cung và nửa quả bóng khi đánh bóng
II. Mấu chốt cơ bản khi đánh bóng
CHƯƠNG III: NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG
I. Khái niệm về kỹ thuật đánh bóng bàn
II. Phân loại kỹ thuật bóng bàn
III. Phân tích một số kỹ thuật cơ bản
1. Kỹ thuật giao bóng
2. Kỹ thuật líp bóng thuận tay
3. Kỹ thuật giật bóng thuận tay
4. Kỹ thuật đẩy bóng trái tay
5. Kỹ thuật giật bóng trái tay
6. Kỹ thuật gò bóng
7. Kỹ thuật gò bóng thuận tay
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CƠ BẢN


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Lê Văn Inh, 2001, Bóng bàn, NXB trẻ TP. HCM
2.  Khâu Trung Huệ - Từ Dần Sinh, 2001, Bóng bàn hiện đại, NXB TDTT Hà Nội
3.  Trương Huệ Khâm – Tô Khảm, 2001, Huấn luyện kỹ - chiến thuật bóng bàn hiện đại, NXB TDTT Hà Nội
4.  Nguyễn Danh Thái – Vũ Thành sơn,1999, Bóng bàn, NXB TDTT Hà Nội
5.  Ủy ban TDTT, 2003, Luật bóng bàn, NXB TDTT Hà Nội.

 

2. GIÁO TRÌNH BÓNG CHUYỀN

PHẦN I: LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG CHUYỀN
I. Nguồn gốc của môn Bóng chuyền
II. Bản chất môn Bóng chuyền
III. Quá trình phát triển của môn Bóng chuyền
IV. Tác dụng của môn Bóng chuyền
PHẦN II: CÁC KỸ THUẬT TRONG BÓNG CHUYỀN
I. Tư thế đứng và di chuyển trong Bóng chuyền
II. Chuyền bóng
III. Phát bóng
IV. Đập bóng
V. Chắn bóng
PHẦN III: CHIẾN THUẬT THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN
I. Chiến thuật tấn công
II. Chiến thuật phòng thủ
PHẦN IV: LUẬT THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  KỸ THUẬT BÓNG CHUYỀN - Ủy ban TDTT
2.  HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN BÓNG CHUYỀN- Ủy ban TDTT
3.  LUẬT BÓNG CHUYỀN - Nhà xuất bản TDTT Hà nội - 2007
4.  HUẤN LUYỆN THỂ LỰC CHO VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG CHUYỀN – Nhà xuất bản TDTT Hà nội - 1980

 

3. GIÁO TRÌNH BÓNG ĐÁ


Mục lục
Chương I: Lịch sử phát triển môn Bóng đá
Chương II: Kỹ thuật trong bóng đá
Chương III: Phương pháp giảng dạy
Chương IV: Luật, Phương pháp tổ chức, trọng tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Huấn luyện giảng dạy môn bóng đá – NGUYỄN THIỆT TÌNH – NXB TDTT1997
2. Tuyển chọn và hấn luyện ban đầu cầu thủ bóng đá – PHẠM NGỌC VIỄN –
NXB TDTT 1999
3. Luật bóng đá – NXB TDTT
4. Kỹ thuật bóng đá – NXB TDTT

 

4. GIÁO TRÌNH BÓNG NÉM


Mục lục
Chương i: Lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng ném
Chương ii: Vị trí, tác dụng của tập luyện bóng ném
Chương iii: Kỹ thuật – chiến thuật trong bóng ném
Chương iv: Kỹ - chiến thuật cá nhân của thủ môn
Chương v: Huấn luyện thể lực cho môn bóng ném
Chương vi: Luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
Tài liệu tham khảo
1. Kỹ thuật bóng ném – nxb - tdtt
2. Luật bóng ném - nxb - tdtt
3. Huấn luyện thể lực cho vận động viên bóng ném -nxb - tdtt

 

5. GIÁO TRÌNH CẦU LÔNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔN CẦU LÔNG
I. Vị trí – tác dụng của môn cầu lông
II. Nguồn gốc ra đời môn cầu lông
CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT ĐÁNH CẦU LÔNG
I. Các khâu cơ bản của kỹ thuật đánh cầu lông
II. Các yếu tố cơ bản của kỹ thuật đánh cầu lông
III. Sức mạnh và điều khiển sức mạnh trong đánh cầu lông
CHƯƠNG III: KỸ THUẬT ĐÁNH CẦU LÔNG
I. Kỹ thuật tay (thủ pháp)
1.1 Cách cầm vợt
1.2 Kỹ thuật phát cầu
1.3 Kỹ thuật đỡ phát cầu
1.4 Kỹ thuật đánh cầu
II. Kỹ thuật bước di chuyển (bộ pháp)
2.1 Kỹ thuật bước di chuyển lên lưới
2.2 Kỹ thuật bước di chuyển lùi sau
2.3 Kỹ thuật bước di chuyển sang hai bên
2.4 Kỹ thuật bước di chuyển bật nhảy đánh cầu
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CẦU LÔNG
I. Kỹ thuật chủ yếu và phương pháp giảng dạy kỹ thuật cầu lông
1.1 Phương pháp giảng dạy kỹ thuật tay
1.2 Phương pháp giảng dạy kỹ thuật di chuyển bước chân
II. Tri thức chiến thuật môn cầu lông
2.1 Ý nghĩa chiến thuật của môn cầu lông
2.2 Yêu cầu chiến thuật của môn cầu lông
2.3 Tư tưởng chỉ đạo chiến thuật của môn cầu lông
2.4 Chiến thuật đánh đơn
2.5 Chiến thuật đánh đôi
CHƯƠNG V: LUẬT CẦU LÔNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bành Mỹ Lệ-Hậu Chính Khánh, 2000, Cầu lông, NXB TDTT, Hà Nội.
2. Nguyễn Hạc Thúy, 2003, Huấn luyện kỹ-chiến thuật cầu lông hiện đại, NXB TDTT, Hà Nội.
3. Đào Chí Thành, 2004, Huấn luyện chiến thuật thi đấu cầu lông, NXB TDTT, Hà Nội.
4. Ủy ban TDTT, 2004, Luật cầu lông, NXB TDTT, Hà Nội.
5. Bộ môn cầu lông – Quần vợt, 2004, Giáo trình giảng dạy phổ tu cầu lông, Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

 

6. GIÁO TRÌNH ĐIỀN KINH


MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔN ĐIỀN KINH
I. Khái niệm
II. Phân loại môn điền kinh
III. Sơ lược lịch sử phát triển môn điền kinh
3.1 Nguồn gốc hình thành và phát triển môn điền kinh
3.2 Sơ lược phát triển điền kinh Việt Nam
3.3 Ý nghĩa và vị trí môn điền kinh trong hệ thống giáo dục thể chất
Ở Việt Nam
CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT MỘT SỐ MÔN ĐIỀN KINH
I. Nguyên lý kỹ thuật chạy
II. Nguyên lý kỹ thuật các môn nhảy
CHƯƠNG III: KỸ THUẬT CHẠY CỰ LY NGẮN
I. Xuất phát
II. Chạy lao sau xuất phát
III. Chạy giữa quãng
IV. Về đích
V. Đặc điểm kỹ thuật chạy ngắn trên các cự ly khác nhau
VI. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật chạy cự ly ngắn
CHƯƠNG IV: KỸ THUẬT NHẢY XA
I. Chạy đà
II. Giậm nhảy
III. Bay trên không
IV. Rơi xuống cát
V. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật nhảy xa
CHƯƠNG V: MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CƠ BẢN
A. Quần áo thi đấu, giày thi đấu
B. Các môn chạy
C. Nhảy xa

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Dương Nghiệp Chí – Võ Đức Phùng – Phạm Văn Thụ, 1975, Sách điền kinh dùng cho học sinh Đại học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội
2. Nguyễn Văn Quảng, 1995, Chương trình môn học điền kinh, NXB TDTT, Hà Nội
3. Dương Nghiệp Chí – Nguyễn Kim Minh – Phạm Khắc Học, 1996, Sách điền kinh dùng cho sinh viên Đại học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội
4. Ủy ban TDTT, 2003, Luật điền kinh, NXB TDTT, Hà Nội
5. Bộ môn Điền kinh, 2004, Giáo trình giảng dạy phổ tu điền kinh, Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

 

7. GIÁO TRÌNH CỜ VUA


MỤC LỤC
Lời nói đầu
Danh mục những từ, thuật ngữ viết tắt
Chương 1: NHỮNG TRI THỨC CƠ BẢN TRONG CỜ VUA
1.1. Nguồn gốc, lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng của môn Cờ Vua
1.2. Bàn cờ, quân cờ
1.3. Cách đi và ăn quân
1.4. Các nước đi đặc biệt trong cờ Vua
1.5. Hoàn thành ván cờ
1.6. Giá trị tương đối của các quân cờ
1.7. Một số thuật ngữ trong Cờ Vua
1.8. Kí hiệu và cách ghi chép biên bản trong thi đấu Cờ Vua
1.9. Luật Cờ Vua
Chương 2: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VÁN ĐẤU
2.1. Giai đoạn tàn cuộc
2.2. Giai đoạn khai cuộc
2.3. Giai đoạn trung cuộc
Chương 3: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỜ VUA
3.1. Các nguyên tắc về phương pháp giảng dạy trong Cờ Vua.
3.2. Hình thức tổ chức giảng dạy trong Cờ Vua.
3.3. Trình tự giảng dạy trong Cờ Vua.
3.4. Kế hoạch giảng dạy Cờ Vua
3.5. Cấu trúc giáo án lên lớp Cờ Vua.
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ TRỌNG TÀI CỜ VUA
4.1. Nguyên tắc chung về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua
4.2. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cờ vua


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đàm Quốc Chính (chủ biên) (1999), Giáo trình Cờ Vua, tài liệu dành cho SVCS Đại học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội
2. Đàm Quốc Chính (chủ biên) (2004), Giáo trình Cờ Vua, giáo trình Cao đẳng Sư phạm, NXB ĐHSP
3. Lê Văn Tiền (chủ biên), Nguyễn Văn Tri (2010), Giáo trình Cờ Vua, NXB TDTT
4. Bobby Fischer Teaches Chess (1972), Rèn luyện kỹ năng chiếu hết, NXB Đồng Nai. Dịch Lê Phúc Trần Tú
5. Mai Luân (2008), 273 Bài tập thực hành Cờ Vua, NXB TDTT
6. Liên đoàn cờ Việt Nam (2008), Các dạng tàn cuộc căn bản nhất, NXB Hà Nội
7. Dlôtnhic 1996, Cờ vua: Khoa học - Kinh nghiệm -Trình độ, NXB TDTT, Hà Nội. Dịch Đàm Quốc Chính
8. Ia. B. Extrin (1998), Lý thuyết và thực hành Cờ Vua, NXB TDTT, Hà Nội. Dich: Phùng Duy Quang
9. A. Koblentz (1993), Cờ vua chiến lược và chiến thuật mấy bài học cơ bản, Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh
10. A. I. Nhímovich (1985), Hệ thống của tôi, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh. Dịch: Lương Trọng Minh
11. Pokipovka (1991), Các bài tập cờ thế, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh

 

10. BÀI GIẢNG THỂ DỤC ĐỒNG DIỄN

 

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tuyển tập các bài giảng môn học thể thao

tuyển tập các bài giảng môn học thể thao

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN