Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ chiếc nút áo của napoleon - 17 phân tử làm thay đổi lịch sử lên facebook!
chiếc nút áo của napoleon - 17 phân tử làm thay đổi lịch sử

09/03/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn sách gồm 500 trang, dành cho những bạn yêu thích khoa học khám phá về lĩnh vực hóa học và hóa ứng dụng. Sách trình bày từ lịch sử, các điển tích, đến cấu trúc hóa học.. của các hợp chất có trong hồ tiêu, đinh hương, đến các phân tử Ascorbic adid, glucose, Celulose, các hợp chất của Nitro, Thành phần tơ lụa và nylon, thuốc nhuộm, ..morphine, nicotine, cafeine. Cuốn sách giúp học sinh không chỉ hiểu biết hơn về hóa học mà còn giúp cho môn học không bị nhàm chán và khô cứng.

PENNY LE COUTEUR - JAY BURRESON - NGUYỄN VĨNH KHANG - NXB TRẺ 2016


CHIẾC NÚT ÁO CỦA NAPOLEON - 17 PHÂN TỬ LÀM THAY ĐỔI LỊCH SỬ

 

chiec nut ao cua napoleon - 17 phan tu lam thay doi lich su
 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 chiec nut ao cua napoleon - 17 phan tu lam thay doi lich su NXB Tre 2016 penny le couteur 500 Trang Download file chiếc nút áo của napoleon - 17 phân tử làm thay đổi lịch sử 541
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

chiếc nút áo của napoleon - 17 phân tử làm thay đổi lịch sử

chiếc nút áo của napoleon - 17 phân tử làm thay đổi lịch sử

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN