Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu lựa chọn mặt cắt kết cấu hợp lý cho kè thạch bàn, huyện tây hòa, tỉnh phú yên lên facebook!
nghiên cứu lựa chọn mặt cắt kết cấu hợp lý cho kè thạch bàn, huyện tây hòa, tỉnh phú yên

26/10/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đã tổng quan về đê, kè bảo vệ bờ sông và các kết quả nghiên cứu về các công trình bảo vệ bờ ở Việt Nam. Đánh giá được hiện trạng và nguyên nhân gây xói lở bờ hạ lưu các con sông cùng phân tích được ưu nhược điểm và những mặt hạn chế của các giải pháp bảo vệ bờ đã thực hiện với điều kiện tự nhiên của tỉnh Phú Yên. Đưa ra các tiêu chí đánh giá tính hợp lý của mặt cắt kè bảo vệ bờ và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kết cấu mặt cắt kè bảo vệ bờ hạ lưu sông. Từ đó đề xuất các dạng mặt cắt kè hợp lý ứng dụng cho các bờ hạ lưu sông và tính toán và lựa chọn đươc mặt cắt ngang hợp lý cho kè chống xói lở bờ sông Thạch

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MẶT CẮT KẾT CẤU HỢP LÝ CHO KÈ THẠCH BÀN, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

HDKH PGSTS ĐỖ VĂN LƯỢNG - HV TRẦN DUY KỲ - CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

 

 


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ
1.1 Tổng quan về đê kè, bảo vệ bờ sông
1.1.1 Một số đặc điểm chung về đê, kè
1.1.2 Đê điều phòng chống lũ
1.1.3 Kè và công trình bảo vệ bờ
1.2 Các kết quả nghiên cứu đê, kè bảo vệ bờ sông ở Việt Nam
1.2.1 Những xu hướng giải pháp công nghệ mới trong công trình bảo vệ bờsông
1.2.2 Cải tiến cấu kiện và kết cấu công trình
1.2.3 Cải tiến giải pháp thi công
1.3 Các kết quả nghiên cứu đê, kè bảo vệ bờ sông ở Phú Yên
1.4 Kết luận chương 1


CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH THỨC KẾT CẤU MẶT CẮT ĐÊ, KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG VÀ HIỆN TRẠNG ĐÊ, KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG Ở PHÚ YÊN
2.1 Các nghiên cứu về hình thức kết cấu mặt cắt đê, kè bảo vệ bờ sông
2.1.1 Các nghiên cứu lý thuyết
2.1.2 Các nghiên cứu ứng dụng
2.1.3 Nguyên nhân hư hỏng của đê, kè sông
2.1.4 Quá trình xây dựng và một số nguyên nhân hư hỏng của đê, kè sông tỉnh
Phú Yên
2.1.5 Phân tích nguyên nhân hư hỏng của đê, kè sông ở Phú Yên
2.2 Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí thiết kế đê, kè chống xói lở bờ sông trên địabàn tỉnh Phú Yên
2.2.1 Các cơ sở khoa học và pháp lý
2.2.2 Đề xuất bộ tiêu chí thiết kế lựa chọn tuyến, hình thức, kết cấu mặt cắt đê, kè bảo vệ bờ sông tại Phú Yên
2.2.3 Đề xuất lựa chọn hình thức, kết cấu mặt cắt đê, kè bảo vệ bờ sông áp dụngtại Phú Yên
2.3 Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MẶT CẮT KẾT CẤU HỢP LÝ CHO KÈ THẠCH BÀN, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
3.1 Tổng quan về khu vực nghiên cứ
3.1.1 Vị trí đoạn sông Ba bị sạt lở tại thôn Thạch Bàn
3.1.2 Đặc điểm địa chất:
3.1.3 Đặc điểm thủy văn
3.1.4 Sông suối:
3.1.5 Tình hình dân sinh - kinh tế - xã hội:
3.2 Mục tiêu nhiệm vụ và cấp bậc công trình
3.2.1 Nhiệm vụ công trình
3.2.2 Cấp công trình:
3.3 Đề xuất phương án hình thức, kết cấu mặt cắt kè chống xói lở thôn Thạch Bàn
3.4 Xác định các thông số thiết kế cơ bản của các phương án
3.4.1 Tính toán mực nước thiết kế:
3.4.2 Tính toán vận tốc thiết kế:
3.4.3 Cao trình đỉnh kè thiết kế
3.4.4 Cao trình chân kè thiết kế
3.5 Kiểm tra ổn định công trình
3.5.1 Đối với phương án 1: Chân kè là hệ cọc
3.5.2 Đối với phương án 2: Chân kè là hệ ống buy
3.5.3 Tính toán ổn định tổng thể mái kè
3.6 Chọn kết cấu chi tiết
3.7 Tính toán giá thành đầu tư và lựa chọn phương án hợp lý
3.7.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư:
3.7.2 Tổng mức đầu tư:
3.7.3 So sánh lựa chọn phương án:
3.8 Kết luận chương 4
PHỤ LỤC


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 0.1. Vị trí kè Thạch Bàn
Hình 0.2. Tình hình sạt lở khu vực nghiên cứu
Hình 1.1. Trải vải địa kỹ thụât làm tầng lọc mái kè
Hình 1.2. Một số loại thảm bê tông túi khuôn
Hình 1.3. Kết cấu thảm FS
Hình 1.4. Thảm túi cát và kè bằng thảm túi cát ở bờ sông Sài Gòn
Hình 1.5. Kè bằng GeoTube
Hình 1.6. Một loại túi địa kỹ thuật
Hình 1.7. Bảo vệ bờ bằng cừ Lasen bản nhựa
Hình 1.1. Trải vải địa kỹ thụât làm tầng lọc mái kè
Hình 1.2. Một số loại thảm bê tông túi khuôn
Hình 1.3. Kết cấu thảm FS
Hình 1.4. Thảm túi cát và kè bằng thảm túi cát ở bờ sông Sài Gòn
Hình 1.5. Kè bằng GeoTube
Hình 1.6. Một loại túi địa kỹ thuật
Hình 1.7. Bảo vệ bờ bằng cừ Lasen bản nhựa
Hình 1.8. Thảm tấm bê tông liên kết bằng dây ni lon chống xói đáy ở sông Trường Giang – Trung Quốc
Hình 1.9. Kè lát mái bằng thảm tấm bê tông
Hình 1.10. Cải tiến kết cấu lõi rồng vỏ lưới thép
Hình 1.11. Rồng đá túi đơn và túi lưới
Hình 1.12. Thảm đá bảo vệ bờ sông
Hình 1.13. Khối Amorloc
Hình 1.14. Cấu tạo khối Hydroblock
Hình 1.15. Kè mỏ hàn bằng hai hàng cọc ống BTCT
Hình 1.16. Công trình bảo vệ bờ sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) Bằng hệ thốngcông trình hoàn lưu
Hình 1.17. Kè mỏ hàn chữ G ngắt quãng
Hình 1.18. Kè mỏ hàn bằng rọ đá
Hình 1.19. Trồng cỏ Vetiver bảo vệ bờ sông
Hình 1.20. Kè kết hợp các loại vải địa kỹ thuật và bằng thực vật
Hình 1.21. Kết hợp cọc cừ ván thép chân kè với cuộn bằng sợi đai giữ ổn định và pháttriển thực vật
Hình 1.22. Cắt ngang đại diện kè Tam Giang
Hình 1.23. Kè chống xói lở hạ lưu sông Tam Giang, thị xã Sông Cầu
Hình 1.24. Kè bờ tả tại khu vực thượng lưu đập Ông Tấn, xã An Thạch, huyện Tuy An
Hình 1.25. Kè chống xói lở hạ lưu sông Đằ Rằng
Hình 2.1. Minh họa hình thức chân kè lát mái đường lạch sâu cách xa bờ
Hình 2.2. Ví dụ hình thức chân kè lát mái đường lạch sâu nằm trong vùng xây dựng kè
Hình 2.3. Mô phỏng vị trí thả đá
Hình 2.4. Chân kè bằng đá đổHình 2.5. Chân kè bằng rồng
Hình 2.6. Chân kè bằng cọc
Hình 2.7. Chân kè bằng ống buy
Hình 2.8. Kè lát mái
Hình 2.9. Kè mỏ hàn
Hình 2.10. Đập hướng dòng
Hình 2.11. Cắt ngang điển hình kè Tam Giang
Hình 2.12. Cắt ngang điển hình kè Ông Tấn
Hình 2.13. Sạt lở kè Bạch Đằng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Hình 2.14. Sụt lún mái Kè chống xói lở bờ Nam sông Đà Rằng
Hình 2.15. Mất ổn định do thi công trên bờ trước khi thi công phần chân kè Tam Giang, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Hình 2.16. Sạt lở kè Bạch Đằng
Hình 2.17. Sụt lún mái Kè chống xói lở bờ Nam sông Đà Rằng
Hình 2.18. Cấu tạo kè lát mái
Hình 2.19. Khu vực bồi xói sau khi xây dựng công trình ổn định cửa sông
Hình 2.20. Mặt cắt kè dạng
Hình 2.21. Mặt cắt kè dạng
Hình 2.22. Mặt cắt kè dạng
Hình 2.23. Mặt cắt ngang công trình kè dạng 4
Hình 3.1. Hiện trạng sạt lở khu vực nghiên cứu
Hình 3.2. Hiện trạng sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Thạch Bàn
Hình 3.3. Hiện trạng sạt lở khu vực thôn Thạch Bàn
Hình 3.4. Phương án 1 (Chân kè bằng cọc bê tông cốt thép)
Hình 3.5. Phương án 2 (Chân kè bằng ống buy)
Hình 3.6. Sơ đồ áp lực đất tác dụng lên hệ cọc
Hình 3.7. Sơ đồ tính ổn định hệ ống buy tại Km1+ 17 (Hố khoan HK32)
Hình 3.8. Sơ đồ xác định áp lực tác dụng lên ống buy do tải trọng bánh xe
Hình 3.9. Sơ đồ xác định áp lực tác dụng lên ống buy do tải đất đắp
Hình 3.10. Sơ đồ áp lực chủ động tác dụng lên ống buy do đắp sau lưng
Hình 3.11. Biểu đồ tổng áp lực chủ động tác dụng lên ống buy
Hình 3.12. Biểu đồ tổng áp lực bị động tác dụng lên ống buy
Hình 3.13. Tổng hợp các lực tác dụng lên hệ ống buy
Hình 3.14. Qui tải trọng về tâm đáy ống buy
Hình 3.15. Nền đất ở trạng thái tự nhiên (trượt tổng thể tính đến chân cọc) HK
Hình 3.16. Nền đất ở trạng thái bão hòa (trượt tổng thể tính đến chân cọc) HK 22
Hình 3.17. Nền đất ở trạng thái tự nhiên (trượt phần mái trên đỉnh cọc) HK 22
Hình 3.18. Nền đất ở trạng thái bão hòa (trượt phần mái trên đỉnh cọc) HK
Hình 3.19. Nền đất ở trạng thái tự nhiên (trượt tổng thể tính đến chân cọc) HK
Hình 3.20. Nền đất ở trạng thái bão hòa (trượt tổng thể tính đến chân cọc) HK28
Hình 3.21. Nền đất ở trạng thái tự nhiên (trượt phần mái trên đỉnh cọc) HK28
Hình 3.22. Nền đất ở trạng thái bão hòa (trượt phần mái trên đỉnh cọc) HK
Hình 3.23. Nền đất ở trạng thái tự nhiên (trượt tổng thể tính đến chân ống buy) HK 32
Hình 3.24. Nền đất ở trạng thái bão hòa (trượt tổng thể tính đến chân ống buy) HK
Hình 3.25. Nền đất ở trạng thái tự nhiên (trượt phần mái trên đỉnh cọc) HK 32
Hình 3.26. Nền đất ở trạng thái bão hòa (trượt phần mái trên đỉnh cọc) HK


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Chiều rộng tối thiểu mặt đỉnh đê Bảng 2.2 Hệ số KD
Bảng 2.3 Hệ số φ
Bảng 2.4 Các đặc trưng chính của sông ngòi Phú Yên
Bảng 2.5 Bảng thống kê các kè ở Phú Yên
Bảng 3.1 Bảng mực nước tính toán nhỏ nhất tại đầu tuyến kè ứng với các tần suất
Bảng 3.2 Bảng mực nước thiết kế lớn nhất tại đầu tuyến kè ứng với các tần suất
Bảng 3.3 Bảng Bảng tính toán giá trị chiều sâu chôn cọc
Bảng 3.4 Bảng tính toán giá trị chiều sâu chôn cọc
Bảng 3.5 Bảng áp lực lên ống buy do tải bánh xe theo chiều sâu
Bảng 3.6 Bảng áp lực lên ống buy do tải đất đắp theo chiều sâu
Bảng 3.7 Bảng áp lực chủ động tác dụng lên ống buy do đất sau tường theo chiều sâu
Bảng 3.8 Bảng tổng hợp áp lực chủ động tác dụng lên ống buy theo chiều sâu
Bảng 3.9 Đặc trưng cơ lý của các lớp địa chất tại mặt cắt HK
Bảng 3.10 Bảng tính chất cơ lý của đất đá đắp sau lưng tường
Bảng 3.11 Đặc trưng cơ lý của các lớp địa chất tại mặt cắt HK
Bảng 3.12 Đặc trưng cơ lý của các lớp địa chất tại mặt cắt như bảng sau:
Bảng 3.13 Kết cấu kè của các phương án
Bảng 3.14 Bảng so sánh lựa chọn phương án

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Lương Phương Hậu (1992), Động lực học dòng sông, Trường Đại học Xây dựng Hà nội.
[2]. Một số kết quả nghiên cứu chân kè bảo vệ bờ sông, bờ biển – GS.TS Nguyễn Văn Mạo, GS.TS Phạm Ngọc Quý, Th.S Nguyễn Hoàng Hà.
[3]. Bài giảng Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ – Bộ môn Thủy công – Trường Đại học Thủy lợi.
[4]. Thiết kế kè bảo vệ mái dốc – PGS.TS Phạm Văn Quốc – Khoa sau Đại học-Trường Đại học Thủy lợi.
[5]. Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý với điều kiện từng vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa Vũng Tàu” – GS.TS Phạm Ngọc Quý (2009).
[6]. QPTL.A.6-77 – Qui phạm phân cấp đê.
[7]. TCXD 205: 1998 – Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.
[8]. TCVN 8419: 2010 Công trình thủy lợi – Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông chống lũ.
[9]. TCVN 9152: 2012 Công trình thủy lợi – Qui trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi.
[10]. TCVN 9902: 2016 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê sông.
[11]. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển số 1613/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/7/2012 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,nghien cuu lua chon mat cat ket cau hop ly cho ke thach ban, huyen tay hoa, tinh phu yen DHTL 2018 tran duy ky 139 Trang Download file nghiên cứu lựa chọn mặt cắt kết cấu hợp lý cho kè thạch bàn, huyện tây hòa, tỉnh phú yên 1311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu lựa chọn mặt cắt kết cấu hợp lý cho kè thạch bàn, huyện tây hòa, tỉnh phú yên

nghiên cứu lựa chọn mặt cắt kết cấu hợp lý cho kè thạch bàn, huyện tây hòa, tỉnh phú yên

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN