Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ công tác khảo sát địa hình thủy điện lai châu và các bài học kinh nghiệm lên facebook!
công tác khảo sát địa hình thủy điện lai châu và các bài học kinh nghiệm

07/02/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác khảo sát địa hình phục vụ xây dựng công trình thủy điện, tập trung nghiên cứu khảo sát địa hình phục vụ xây dựng công trình thủy điện Lai Châu do Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La từ lúc khởi công đến lúc khánh thành nhà máy. Đánh giá thực trạng công tác khảo sát địa hình phục vụ xây dựng công trình thủy điện Lai Châu; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát địa hình phục vụ xây dựngcác công trình Thủy điện

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU VÀ CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM

HV LÊ MẠNH KIÊN - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ XÂY DỰNG -MÃ SỐ: 60580302 - HDKH PGSTS LÊ XUÂN ROANH


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
4. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
5. Kết quả đạt được
6. Kết cấu luận văn


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
1.1 Đánh giá chung về công tác lập đề cương phục vụ khảo sát địa hình
1.1.1 Thu thập và đánh giá chất lượng tài liệu
1.1.2 Dự tính khối lượng khảo sát
1.1.3 Dự trù nhân lực và thiết bị, vật tư
1.2 Đánh giá về các thiết bị và công nghệ phục vụ khảo sát địa hình
1.2.1 Thiết bị định vị
1.2.2 Thiết bị thủy chuẩn
1.2.3 Thiết bị đo góc
1.3 Tổng kết công tác đánh giá kết quả và lập báo cáo khảo sát địa hình
Kết luận chương 1


CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
2.1 Quy định về công tác khảo sát địa hình
2.1.1 Lập đề cương khảo sát địa hình
2.1.2 Thiết bị và công nghệ khảo sát địa hìnhiv
2.1.3 Lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình
2.2 Kỹ thuật và phương pháp khảo sát địa hình
2.2.1 Xây dựng lưới khống chế tọa độ
2.2.2 Xây dựng lưới khống chế độ cao
2.2.3 Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, đo vẽ mặt cắt địa hình, đo hoàn công cáchạng mục công trình
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác khảo sát địa hình phục vụ xây dựng cáccông trình thủy điện
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
3.1 Giới thiệu về dự án Công trình thủy điện Lai Châu
3.2 Tổng kết công tác khảo sát địa hình khi xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
3.2.1 Công tác lập và phê duyệt đề cương
3.2.2 Công nghệ và tổ chức khảo sát địa hình
3.3 Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát địa hình trong xâydựng công trình thủy điện
3.3.1 Hoàn thiện công tác lập đề cương khảo sát
3.3.2 Nâng cao chất lượng về công nghệ và tổ chức khảo sát
3.3.3 Nâng cao chất lượng về công tác lập báo cáo khảo sát
Kết luận chương 3


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
1. Kết luận
2. Kiến nghị và hướng nghiên cứu tiếp theo
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1 Máy đo GPS Trimble R3 của Mỹ sản xuất
Hình 1.2 Máy thủy bình tự động Leica NA 324
Hình 1.3 Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS
Hình 3.1 Thể hiện vị trí của công trình thủy điện Lai Châu trên lưu vực Sông Đà. Hồchứa của thủy điện Lai Châu có diện tích lưu vực lớn (26.000km2) Nên công tác khảosát rất phức tạp
Hình 3.2 Các mốc thi công công trình thủy điện Lai Châu Hình 3.3 Công trình thủy điện Lai Châu sau khi hoàn hành
Hình 3.4 Máy thu vệ tinh hai tần của hãng TRIMBLE NAVIGATION
Hình 3.5 Sơ đồ tổ chức thực hiện Giai đoạn khảo sát lập báo cáo tiền khả thi
Hình 3.6 Sơ đồ tổ chức thực hiện Giai đoạn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Hình 3.7 Máy định vị vệ tinh 4600LS do hãng Trimble của Mỹ sản xuất
Hình 3.8 Máy thủy chuẩn NIKon AX-2S
Hình 3.9 Sơ đồ tổ chức thực hiện Giai đoạn khảo sát lập TKKT và BVTC
Hình 3.10 Đề xuất quy trình công tác lập đề cương khảo sát địa hình trong xây dựngcông trình thủy điện
Hình 3.11 Đề xuất quy trình công tác tổ chức khảo sát địa hình trong xây dựng côngtrình thủy điện
Hình 3.12 Đề xuất quy trình công tác lập báo cáo khảo sát địa hình trong xây dựngcông trình thủy điện


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Diện tích khu vực đo vẽ và các cấp hạng của mạng lưới khống chế giai đoạntiền khả thi
Bảng 1.2 Diện tích khu vực đo vẽ và các cấp hạng của mạng lưới khống chế giai đoạnnghiên cứu khả thi
Bảng 1.3 Diện tích khu vực đo vẽ và các cấp hạng của mạng lưới khống chế giai đoạnlập thiết kế kỹ thuật
Bảng 1.4 Diện tích khu vực đo vẽ và các cấp hạng của mạng lưới khống chế giai đoạnlập thiết kế bản vẽ thi công
Bảng 2.1 Diện tích khu vực đo vẽ và các cấp hạng của mạng lưới khống chế
Bảng 2.2 Lựa chọn máy thu GPS
Bảng 2.3 Thời gian tối thiểu ca đo
Bảng 2.4 Sai số khép tương đối giới hạn
Bảng 3.1 Các thông số chính của công trình


DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
Báo cáo đầu tư: BCĐT
Dự án đầu tư: DAĐT
Thiết kế kỹ thuật: TKKT
Thiết kế bản vẽ thi công: TKBVTC
Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP: TVXDTLVN - CTCP
Tư vấn địa kỹ thuật: TVĐKT
Khảo sát địa hình: KSĐH
Tổng giám đốc: TGĐ
Phó tổng giám đốc: P. TGĐ
Giám đốc: GĐ
Phó giám đốc: P. GĐ
Thuyết minh địa hình: TMĐH
Chủ nhiệm điạ hình: CNĐH
Chủ nhiệm khảo sát điạ hình: CNKSĐH
Chủ nhiệm dự án: CNDA
Khảo sát thiết kế: KSTK
Người lao động: NLĐ
Khảo sát và xây dựng: KS&XD

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (2011), Hướng dẫn lập đề cương khảo sát địa hình;
[2] Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (2011), Hướng dẫn kiểm định, hiệu chỉnh nội bộ thiết bị địa hình;
[3] Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (2011), Hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát địa hình;
[4] Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (2011), Hướng dẫn lập thuyết minh khảo sát địa hình.
[5] Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (2004), Đề cương và dự toán công tác khảo sát giai đoạn lập báo cáo tiền khả thi;
[6] Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (2007), Đề cương và dự toán công tác khảo sát giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
[7] Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (2011), Đề cương và dự toán công tác khảo sát giai đoạn lập báo cáo thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công;
[8] Quốc hội Khóa 13 (2014), Luật Xây dựng, Số 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 06 năm 2014;
[9] Quốc hội Khóa 13 (2012), Luật Lao động, Số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 20012;
[10] Chính phủ (2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015;
[11] Chính phủ (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 05 năm 2015;
[12] Chính phủ (2015), Nghị định 30/2015/NĐ-CP, ngày 17 tháng 03 năm 2015;
[13] Bộ Xây dựng (2015), Thông tư Số 01/2015/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
[14] Bộ Xây dựng (2009), Quyết định Số 957 ngày 29 tháng 9 năm 2009 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
[15] Bộ Xây dựng (2007), Định mức xây dựng, Số 1776/QĐ-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần Xây dựng; Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc Công bố Định mức dự 87 toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);
[16] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010) TCVN 8478: 2010 Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
[17] Bộ xây dựng (2007), Định mức dự toán khảo sát xây dựng, Số 1779/QĐ-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần Khảo sát;
[18] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006) 14TCN 186-2006: Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi;
[19] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2002) 14TCN 22-2002: Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi;
[20] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2005) 14TCN 141-2005: Quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình công trình thủy lợi;
[21] Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định, Số 819/QĐ-TTg ngày 07 tháng 06 năm 2010;
[22] Bộ Công thương (2011), Số 6022/QĐ-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2011 về việc Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật Dự án công trình thủy điện Lai Châu.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,cong tac khao sat dia hinh thuy dien lai chau va cac bai hoc kinh nghiem DHTL 2018 le manh kien 99 Trang Download file công tác khảo sát địa hình thủy điện lai châu và các bài học kinh nghiệm 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

công tác khảo sát địa hình thủy điện lai châu và các bài học kinh nghiệm

công tác khảo sát địa hình thủy điện lai châu và các bài học kinh nghiệm

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN