Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đề xuất giải pháp về quản lý và kỹ thuật bảo đảm chất lượng thi công bê tông đầm lăn (rcc) công trình thủy điện xekaman 1 lên facebook!
đề xuất giải pháp về quản lý và kỹ thuật bảo đảm chất lượng thi công bê tông đầm lăn (rcc) công trình thủy điện xekaman 1

10/01/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đánh giá được thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thủy lợi, thủy điện hiện nay đối với các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng; Đề xuất một số giải pháp về quản lý và kỹ thuật bảo đảm chất lượng thi công bê tông đầm lăn (RCC) Tại Công trình thủy điện Xekaman

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG THI CÔNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

HV NGUYỄN VĂN THI - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - MÃ SỐ 60580302 - HDKH PGSTS LÊ VĂN HÙNG


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN
1.1. Một số loại công trình thường gặp trong hệ thống các công trình thủy lợi – thủyđiện
1.1.1. Đập đất
1.1.2. Đập đá đổ bản mặt bê tông
1.1.3. Đập bê tông đầm lăn
1.2. Khái niệm về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng công trình xâydựng
1.2.1. Khái niệm chất lượng
1.2.2. Quản lý chất lượng xây dựng
1.2.3. Hệ thống quản lý chất lượng xây dựng
1.3. Các chủ thể trực tiếp tham gia quản lý chất lượng công trình xây dựng
1.3.1. Đối với Chủ đầu tư
1.3.2. Đối với đơn vị tư vấn
1.3.3. Đối với doanh nghiệp xây dựng
1.3.4. Đối với đơn vị khảo sát xây dựng
1.3.5. Đối với đơn vị giám sát xây dựng
1.4. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các giai đoạn của dự ánđầu tư theo quy định của Việt Nam hiện nay
1.4.1. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
1.4.2. Thực hiện việc xã hội hóa công tác giám sát chất lượng công trình xây dựng
1.5. Những vấn đề về quản lý chất lượng các công trình xây dựng áp dụng công nghệthi công bê tông đầm lăn (RCC) Ở Việt Nam và trên thế giới
1.5.1. Về chất lượng bám dính giữa các lớp
1.5.2. Về vấn đề thấm
1.5.3. Về chất lượng thi công


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN
2.1. Các giai đoạn phát triển nhận thức về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại
Việt Nam
2.1.1. Thời kỳ trước năm 1954
2.1.2. Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1994 (Thời kỳ bao cấp)
2.1.3. Thời kỳ từ năm 1994 đến 2003 (Những tìm kiếm ban đầu cho cơ chế thị trường)
2.1.4. Thời kỳ từ cuối năm 2003 đến nay
2.2. Vai trò của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công cuộc pháttriển kinh tế - xã hội
2.2.1. Đặt vấn đề
2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thi công
2.2.3. Kiểm soát chất lượng thi công
2.3. Hệ thống văn bản pháp quy liên quan trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình
2.3.1. Quản lý dự án
2.3.2. Quy hoạch xây dựng
2.3.3. Quản lý chi phí
2.3.4. Quản lý đấu thầu
2.3.5. Quản lý hợp đồng xây dựng
2.3.6. Quản lý thi công, xây dựng (chất lượng, tiến độ, nghiệm thu, thanh toán)
2.3.7. Kết thúc xây dựng
2.4. Một số vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý chất lượng thi công bê tông đầmlăn (RCC) Đối với công trình thủy lợi – thủy điện
2.4.1. Quản lý chất lượng vật liệu
2.4.2. Quản lý chất lượng hỗn hợp RCC
2.4.3. Quản lý chất lượng mặt khoảnh đổ
2.4.4. Quản lý chất lượng xử lý và thi công liên kết mặt tầng
2.4.5. Tạo khe co giãn ngang
2.4.6. Chôn thiết bị quan trắc
2.4.7. Quản lý chất lượng thi công bê tông trong điều kiện đặc biệt


CHƯƠNG 3: VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN XEKAMAN
1 TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN
3.1. Giới thiệu chung về Dự án thủy điện Xekaman 1
3.1.1. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình
3.1.2. Vị trí công trình
3.1.3. Nhiệm vụ, quy mô công trình
3.1.4. Các thông số chính
3.2 Công tác quản lý chất lượng thi công bê tông đầm lăn (RCC) Tại Công trình thủyđiện Xekaman 1
3.2.1. Quản lý chất lượng thiết kế
3.2.2. Quản lý công tác lập biện pháp thi công và giám sát kỹ thuật của nhà thầu
3.2.3. Quản lý công tác thí nghiệm RCC toàn diện ngoài hiện trường
3.2.4. Quản lý chất lượng vật liệu đầu vào và vật liệu trong kết cấu RCC
3.2.5. Kiểm soát cấp phối RCC và vữa liên kết
3.2.6. Thiết bị vận chuyển và chuyên chở RCC
3.2.7. Kiểm soát công tác chuẩn bị đổ bê tông
3.2.8. Kiểm soát công tác đổ bê tông RCC
3.2.9. Kiểm soát công tác đầm bê tông RCC
3.2.10. Kiểm soát dung trọng của RCC tại hiện trường
3.2.11. Kiểm soát công tác bảo dưỡng bê tông RCC
3.2.12. Kiểm soát chất lượng các khớp nối
3.3. Bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng thi công bê tông đầm lăntại Công trình thủy điện Xekaman


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 1.1 Đập đất đầu mối tại Công trình thủy lợi Krông H’năng
Hình 1.2 Mặt cắt ngang của đập đá đổ bê tông bản mặt
Hình 1.3 Chuyển vị của đập Thiên Sinh Kiều (Trung Quốc) Khi tích nước
Hình 1.4 Khớp nối dọc bị ép vỡ ở đập Mohale (Lesotho, Châu Phi)
Hình 1.5 Hư hỏng bản mặt đập Tử Bình Phố (Trung Quốc) Khi động đất
Hình 1.6 Thi công đập BTĐL tại Dự án thủy điện Sơn La
Hình 1.7 Sơ đồ phương thức quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng
Hình 2.1 Vỡ đập thủy điện Đakrông 3
Hình 2.2 Đập thủy điện Đăk Mek 3 bị vỡ, sập
Hình 2.3 Mô hình quản lý của nhà thầu thi công tại công trường
Hình 2.4 Máy đo thời gian ninh kết ban đầu tại hiện trường
Hình 2.5 Công tác vệ sinh, tạo nhám bề mặt bê tông RCC
Hình 2.6 Dùng máy cắt bê tông để tạo khe ngang
Hình 3.1 Vị trí công trình thủy điện Xekaman1
Hình 3.2 Tuyến đập dâng Công trình thủy điện Xekaman
Hình 3.3 Trạm nghiền sản xuất đá dăm tại CTTĐ Xekaman
Hình 3.4 Vật chắn nước đặt tại các khe biến dạng
Hình 3.5 Đặt tấm màng PE tại các khe co ngót nhiệt
Hình 3.6 Vận chuyển bê tông RCC bằng băng tải kết hợp ô tô
Hình 3.7 Công tác chuẩn bị nền móng trước khi đổ bê tông RCC
Hình 3.8 Máy đo nhiệt độ bê tông
Hình 3.9 Công tác đầm bê tông RCC
Hình 3.10 Bảo dưỡng RCC bằng hệ thống phun sương
Hình 3.11 Các phương án mặt cắt đập (Phương án 3 là phương án chọn)
Hình 3.12 Sơn chống thấm tại các khe biến dạng phía thượng lưu đập


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình (gây vượt chi phí và chậmtiến độ)
Bảng 2.1 Tiêu chuẩn chất lượng tro bay
Bảng 2.3 Thành phần cấp phối hạt cát của đập Đakđrinh
Bảng 2.4 Thành phần cấp phối hạt của thủy điện Sơn La
Bảng 2.5 Tiêu chuẩn đánh giá đá đường kính quá cỡ
Bảng 2.6 Tiêu chuẩn kiểm tra dung sai cân đo phối liệu
Bảng 2.7 Tính năng kỹ thuật chủ yếu của máy chải SM400/800
Bảng 2.8 Thời gian bóc lộ cho xử lý khe thi công
Bảng 3.1 Bảng thông số chính của công trình thủy điện Xekaman1
Bảng 3.2 Bảng các đặc trưng cường độ thiết kế yêu cầu của RCC
Bảng 3.3 Cường độ kháng nén yêu cầu của mẫu trụ đúc kiểm tra tại hiện trường
Bảng 3.4 Cấp phối hạt của cát sử dụng trong bê tông RCC tại CTTĐ Xekaman1
Bảng 3.5 Quy định thành phần hạt của vật liệu dăm cho bê tông RCC tại Công trìnhthủy điện Xekaman1
Bảng 3.6 Bảng cấp phối bê tông RCC
Bảng 3.7 Bảng so sánh ổn định đập theo các phương án


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
CFRD: Đập đá đổ bê tông bản mặt
RCC: Bê tông đầm lăn
GEVR: Bê tông làm giàu vữa
CKD: Chất kết dính
QLCLCTXD: Quản lý chất lượng công trình xây dựng
QLNN: Quản lý nhà nước
XDCB: Xây dựng cơ bản
EVN: Tập đoàn điện lực Việt Nam
CĐT: Chủ đầu tư
TVGS: Tư vấn giám sát
TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TCN: Tiêu chuẩn ngành
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
ASTM: Tiêu chuẩn của Hiệp hội thí nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ
Vc: Trị số công tác
VIETLAOPOWER: Công ty cổ phần điện Việt Lào

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] GS.TS Nguyễn Chiến-Trường Đại học Thủy lợi, Sổ tay kỹ thuật thủy lợi, Phần 2: Công trình thủy lợi.
[2] PGS.TS Lê Văn Hùng-Trường Đại học thủy lợi, Khảo sát chất lượng đắp đập đá đổ bê tông bản mặt công trình Cửa Đạt.
[3] Ths. Nguyễn Trí Trinh-HEC1, Những nghiên cứu về bê tông đầm lăn tại Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi 1 (HEC1).
[4] Lương Văn Đài, Báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng đập bê tông đầm lăn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay. Hà Nội, Việt Nam, 2004.
[5] Hội đập lớn Việt Nam-VNCOLD, Hội thảo kỹ thuật sử dụng bê tông đầm lăn trong xây dựng. Hà Nội.
[6] Nguyễn Quang Hiệp-Viện chuyên ngành bê tông, Viện KHCN xây dựng, Công nghệ bê tông đầm lăn-Tình hình sử dụng trên thế giới và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam.
[7] Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng-Trường Đại học thủy lợi, Bài giảng quản lý chất lượng công trình.
[8] Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng số 2/2006, Các phương thức về quản lý chất lượng công trình xây dựng., 2006.
[9] PGS.TS Hoàng Phó Uyên-Viện thủy công, Bàn về công nghệ xây dựng đập bằng bê tông đầm lăn.: Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi số 11, 2012.
[10] Th.S Lê Phương Thảo-Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ NN & PTNT, Quản lý chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam từ năm 1954 đến 2016.
[11] Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường số 47, Vai trò quản lý chất lượng của các chủ thể trong thi công công trình thủy điện., 2014.
[12] GS.TS Vũ Thanh Te-Trường Đại học thủy lợi, Thiết kế tổ chức thi công đập bê tông đầm lăn.
[13] TCXDVN 335:2005-Công trình thủy điện Sơn La, Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật.
[14] Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bê tông đầm lăn khối lớn. Hà Nội, Vietnamese, 2006.
[15] GS.TS Nguyễn Chiến-Trường Đại học thủy lợi, Một số vấn đề về thiết kế và xây dựng đập bê tông đầm lăn ở Việt Nam.
[16] ACI 205R-99, Reported by ACI Committee-Roller Compacted Mass Concrete. USA.
[17] GS.TS Vũ Thanh Te-Trường Đại học thủy lợi, Các biện pháp khống chế nhiệt trong quá trình thi công RCC.
[18] GS.TS Vũ Thanh Te-Trường Đại học thủy lợi, Thi công bê tông đầm lăn, 2008. 110
[19] Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà-Ucrin, Thuyết minh và bản vẽ thiết kế công trình thủy điện Xekaman1.
[20] Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà-Ucrin, Điều kiện kỹ thuật thi công Công trình thủy điện Xekaman1.
[21] USA-USRR (1995), Gravity dam design-EM 1110 2200-US army corps of engineers.
[22] ACI 207.5R-99, Roller-Compacted mass concrete-American concrete institute. USA.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,de xuat giai phap ve quan ly va ky thuat bao dam chat luong thi cong be tong dam lan (rcc) cong trinh thuy dien xekaman1 DHTL 2018 nguyen van thi 120 Trang Download file đề xuất giải pháp về quản lý và kỹ thuật bảo đảm chất lượng thi công bê tông đầm lăn (rcc) công trình thủy điện xekaman 1 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đề xuất giải pháp về quản lý và kỹ thuật bảo đảm chất lượng thi công bê tông đầm lăn (rcc) công trình thủy điện xekaman 1

đề xuất giải pháp về quản lý và kỹ thuật bảo đảm chất lượng thi công bê tông đầm lăn (rcc) công trình thủy điện xekaman 1

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN