Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình xây dựng ở ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la lên facebook!
giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình xây dựng ở ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

02/01/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thi công xây dựng công trình tại Ban QLDA NMTĐ Sơn La; Xác định các hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý thi công; Đề xuất một số giải pháp áp dụng trước mắt nhằm hoàn thiện công tác quản lý thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA

HV NGUYỄN THÁI SƠN - HDKH TS LÊ VĂN CHÍNH

 


MỤC LỤC


MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1 Tình hình thực hiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng
1.1.1 Vai trò của việc quản lý thi công trong xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện
1.1.2 Đặc điểm quản lý thi công các công trình thủy lợi, thủy điện
1.1.3 Tổng quan về quản lý thi công các công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam
1.1.4 Bài học kinh nghiệm đúc kết trong quản lý thi công xây dựng công trình
1.1.5 Tổng quan những công trình nghiên cứu có liên quan
1.2 Tình hình thực hiện quản lý thi công công trình xây dựng do Ban quản lý
1.2.1 Ban QLDA NMTĐ Sơn La với những đặc thù riêng trong quản lý thi công
1.2.2 Sơ lược tình hình quản lý dự án đầu tư của EVN
Kết luận chương


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
2.1 Nội dung của quản lý thi công xây dựng công trình
2.1.1 Nội dung quản lý chất lượng xây dựngcông trình
2.1.2 Nội dung quản lý tiến độthi công xây dựng công trình
2.1.3 Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình
2.1.4 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng
2.1.5 Quản lý hợp đồng xây dựng
2.1.6 Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
2.2 Quy định hiện hành về quản lý thi công
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thi công công trình
2.3.1 Cácyếu tố khách quan
2.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan
Kết luận chương


CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA
3.1 Giới thiệu về Ban quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La và dự án xây dựngcông trình Thủy điện Lai Châu
3.1.1 Sơ lược về Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La
3.1.2 Giới thiệu về dự án Thủy điện Lai Châu
3.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý thi công tại Ban Quản lý dự án Nhà máy thủyđiện Sơn La
3.2.1 Quá trình quản lý đầu tư xây dựng hạng mục công trình tại Ban QLDA NMTĐ Sơn La
3.2.2 Quản lý chất lượng thi công
3.2.3 Quản lý tiến độ thi công
3.2.4 Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình
3.2.5 Quản lý chi phí đầu tư trong quá trình thi công
3.2.6 Quản lý hợp đồng
3.2.7 Quản lý an toàn, vệ sinh lao động
3.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý thi công tại Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La
3.3.1 Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên Ban QLDA NMTĐ Sơn La
3.3.2 Nâng cao vai trò điều tiết của ban QLDAđể đạthiệu quả tối ưu trong quản lý thicông
3.3.3 Nâng cao ý thức đảm bảo ATLĐ và xây dựng chế tài xử lý mạnh khi gây mất ATLĐ
Kết luận chương 3


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết quả đạt được
Kiến nghị:
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 2.1: Công trình thủy điện Sơn La
Hình 2.2: Thi công thủy điện Lai Châu
Hình 2.3: Công trình thủy điện Lai Châu
Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức Ban QLDA NMTĐ Sơn La
Hình 3.2: Nội dung các bước tiến hành quản lý đầu tư xây dựng hạng mục công trình
Hình 3.3: Đào hố móng vai trái (tháng 10/2012)
Hình 3.4: Đổ bê tông đầm lăn đập của thủy điện Lai Châu (tháng 10/2014)
Hình 3.5: Công nhân của các đơn vị thi công hàn được trang bị bảo hộ lao động


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Một số công trình thủy điện lớn ở Việt Nam hiện nay
Bảng 3.1: Tóm tắt ưu, nhược điểm 2 phương án dẫn dòng thi công
Bảng 3.2: So sánh tiến độ thi công dự kiến và thực tế công trình TĐ Lai Châu
Bảng 3.3: Khối lượng thi công thủy điện Lai Châu
Bảng 3.4: Khối lượng đào đất, đào đá hố móng công trình
Bảng 3.5: Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn thủy điện Lai Châu (Tháng 3/2018)


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
ATLĐ: An toàn lao động
ATVSLĐ: An toàn vệ sinh lao động
BĐH: Ban điều hành
Ban QLDA NMTĐ Sơn La: Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La
BT-GPMB: Bồi thường giải phóng mặt bằng
CBCNV: Cán bộ công nhân viên
CVC: Bê tông thường
EVN: Tập đoàn điện lực Việt Nam
KH&CN: Khoa học và công nghệ
HĐNT: Hội đồng nghiệm thu
KSGS: Kỹ sư giám sát
KTAT: Kỹ thuật an toàn
QLDA: Quản lý dự án
RCC: Bê tông đầm lăn
TĐC: Tái định cư
TVGS: Tư vấn giám sát
TVTK: Tư vấn thiết kế
TKKT: Thiết kế kỹ thuật
UBND: Ủy ban nhân dân
VTTB: Vật tư thiết bị

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS Lê Công Hoa (2005), Giáo trình quản lý xây dựng, Hà Nội;
2. TS. Hoàng Mạnh Dũng, (2012), Giáo trình quản trị chất lượng;
3. GS.TS Phó Đức Anh Giáo trình phân tích tối ưu hóa hệ thống Trường đại học Thủy Lợi;
4. Đinh Tuấn Hải (2012), Bài giảng phân tích các mô hình quản lý Đại học kiến trúc Hà Nội;
5. Nguyễn Trọng Hoan (2002) Định mức kỹ thuật, đơn giá-dự toán trong xây dựng Nhà xuất bản Nông nghiệp;
6. Nguyễn Đình Thám, (2001), Giáo trình lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công;
7. Chính phủ (2015); Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
8. GS.TS Nguyễn Huy Thanh, Giáo trình Tổ chức xây dựng công trình tập 1;
9. Bùi Ngọc Toàn, Giáo trình quản lý dự án xây dựng;
10. Tư liệu của Hội đập lớn và phát triển nguồn nước ViệtNam
11. PGS.TS Nguyễn Khánh Tường-PGS.TS Nguyễn Văn Bảo, Giáo trình kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thủy lợi tập 3;
12. Nguyễn Bá Uân (2012),Bài giảng quản lý dự án xây dựng nâng cao Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
13. Nguyễn Bá Uân (2010), Phương pháp định giá xây dựng dùng cho học viên cao học Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
14. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Ban QLDA NMTĐ Sơn La.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,giai phap hoan thien quan ly thi cong cong trinh xay dung o ban quan ly du an nha may thuy dien son la DHTL 2018 nguyen thai son 106 Trang Download file giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình xây dựng ở ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la 900
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình xây dựng ở ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình xây dựng ở ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN