Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu rủi ro trong xây dựng nhà cao tầng khi cung cấp bảo hiểm xây dựng. áp dụng cho khách sạn lavista đà nẵng lên facebook!
nghiên cứu rủi ro trong xây dựng nhà cao tầng khi cung cấp bảo hiểm xây dựng. áp dụng cho khách sạn lavista đà nẵng

23/08/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro khi cung cấp bảo hiểm xây dựng công trình nhà cao tầng, áp dụng đối với Khách sạn Lavista Đà Nẵng. Đề xuất một số biện pháp phòng ngừa, một số biện pháp xử lý rủi ro thường gặp nhằm khắc phục, giảm thiểu thiệt hại một cách nhanh và an toàn nhất

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

NGHIÊN CỨU RỦI RO TRONG XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG KHI CUNG CẤP BẢO HIỂM XÂY DỰNG. ÁP DỤNG CHO KHÁCH SẠN LAVISTA ĐÀ NẴNG

HV NGUYỄN ĐỨC TÚ - HDKH TS ĐINH THẾ MẠNH

 

 

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ


MỞ ĐẦU
1.1 Khái quát chung về rủi ro trong xây dựng
1.2 Đánh giá chung về rủi ro và bảo hiểm trong xây dựng
1.2.1 Đánh giá chung về rủi ro trong xây dựng
1.2.2 Bảo hiểm trong xây dựng
1.3 Tổng quan về quản lý rủi ro trong xây dựng
1.3.1 Các rủi ro chung của các đơn vị liên quan đến dự án
1.3.2 Các rủi ro có thể gặp phải của chủ đầu tư
1.3.3 Các rủi ro có thể gặp phải của nhà thầu
1.3.4 Các rủi ro có thể gặp phải của đơn vị tư vấn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1


CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ BẢO HIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG
2.1 Cơ sở lý thuyết về Quản lý rủi ro
2.1.1 Các phương pháp xử lý rủi ro
2.1.2 Cơ sở lý thuyết về quản lý rủi ro
2.2 Các quy định về bảo hiểm trong xây dựng công trình nhà cao tầng
2.2.1 Các văn bản pháp lý quy định chung về bảo hiểm
2.2.1 Các văn bản pháp lý quy định về bảo hiểm xây dựng
2.3 Điều kiện cung cấp bảo hiểm xây dựng nhà cao tầng theo mức độ rủi ro
2.3.1 Rủi ro thiết kế trong xây dựng nhà cao tầng
2.3.2 Rủi ro thi công trong xây dựng nhà cao tầng
2.3.3 Rủi ro an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong xây dựng nhà cao tầng
KẾT LUẬN CHƯƠNG

CHƯƠNG 3
3.1 Giới thiệu chung về công trình Khách sạn Lavista Đà Nẵng
3.1.1 Giới thiệu chung về khí hậu, địa chất khu vực dự án
3.1.2 Biện pháp thi công của dự án
3.2 Thực trạng về quản lý rủi ro và cung cấp bảo hiểm xây dựng nhà cao tầng tại cáccông ty bảo hiểm
3.2.1 Thực trạng về quản lý rủi ro thiết kế trong cung cấp bảo hiểm xây dựng nhà cao tầng
3.2.2 Thực trạng về quản lý rủi ro kỹ thuật thi công trong cung cấp bảo hiểm xây dựng nhàcao tầng
3.2.3 Thực trạng về quản lý rủi ro an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong cung cấpbảo hiểm xây dựng nhà cao tầng
3.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro khi cung cấp bảo hiểm xây dựng công trình Khách sạn Lavista Đà Nẵng
3.3.1 Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro thiết kế trong cung cấp bảo hiểm xây dựng côngtrình Khách sạn Lavista Đà Nẵng
3.3.2 Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật thi công trong cung cấp bảo hiểm xâydựng công trình Khách sạn Lavista Đà Nẵng
3.3.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong cungcấp bảo hiểm xây dựng công trình Khách sạn Lavista Đà Nẵng
KẾT LUẬN CHƯƠNG


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị
Tài liệu tham khảo


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 3.1: Cứu hộ vụ sập giàn giáo Vũng Áng
Hình 3.2: Năng lực của công ty A. S. P. T
Hình 3.3: Hình ảnh khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng
Hình 3.4: Sơ đồ khối thể hiện công tác quản lý rủi ro thiết kế
Hình 3.5: Sơ đồ khối thể hiện công tác quản lý rủi ro thi công
Hình 3.6: Sơ đồ khối thể hiện công tác quản lý rủi ro an toàn lao động và vệ sinh môi trường


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng
Bảng 3.1: Một số công trình tiêu biểu của công ty A. S. P. T


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
ATLĐ An toàn lao động
MIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
HĐBH Hợp đồng bảo hiểm
VSMT Vệ sinh môi trường

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,nghien cuu rui ro trong xay dung nha cao tang khi cung cap bao hiem xay dung. ap dung cho khach san lavista da nang DHTL 2018 nguyen duc tu 93 Trang Download file nghiên cứu rủi ro trong xây dựng nhà cao tầng khi cung cấp bảo hiểm xây dựng. áp dụng cho khách sạn lavista đà nẵng 1000
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu rủi ro trong xây dựng nhà cao tầng khi cung cấp bảo hiểm xây dựng. áp dụng cho khách sạn lavista đà nẵng

nghiên cứu rủi ro trong xây dựng nhà cao tầng khi cung cấp bảo hiểm xây dựng. áp dụng cho khách sạn lavista đà nẵng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN