Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xử lý khẩn cấp của đê sông trong mùa mưa lũ tỉnh hà nam lên facebook!
trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xử lý khẩn cấp của đê sông trong mùa mưa lũ tỉnh hà nam

01/12/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Góp phần hoàn thiện công tác an toàn đê điều Hà Nam. Luận văn phân tích các yếu tố gây lên các hư hỏng của đê sông trên địa bàn tỉnh Hà Nam ảnh hưởng tới chất lượng của đê từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi công xử lý sự cố đê sông mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Giảm thiệt hại cho người và của khi có sự cố xảy ra trong mùa mưa bão

LUẬN VĂN THẠC SĨ


TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP CỦA ĐÊ SÔNG TRONG MÙA MƯA LŨ TỈNH HÀ NAM

HDKH PGSTS LÊ VĂN HÙNG - HV NGUYỄN NGỌC HOA


 


MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
6. Kết quả dự kiến đạt được


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÊ ĐIỀU Ở VIỆT NAM
1.1 Tổng quan hệ thống đê điều ở Việt Nam
1.1.1 Hệ thống đê điều ở Việt Nam
1.1.2 Đặc điểm về hệ thống đê điều ở Việt Nam
1.2 Công tác quản lý và bảo vệ đê ở Việt Nam
1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý đê điều ở Việt Nam
1.2.2 Hệ thống chính sách về quản lý đê điều
1.2.3 Những tồn tại trong việc quản lý đê điều hiện nay ở Việt Nam
1.3 Khái quát về công tác xây dựng và quản lý đê điều trên thế giới
1.3.1 Hà Lan
1.3.2 Một số quốc gia khác
1.4 Công tác quản lý chất lượng thi công công trình đê điều
1.4.1 Những hạn chế về quản lý chất lượng thi công công trình đê điều
1.4.2 Ý nghĩa của công tác quản lý chất lượng thi công công trình đê điều
1.5 Các dạng sự cố thường xảy ra trong mùa lũ bão với đê sông
1.5.1 Sự cố sạt mái đê phía đồng
1.5.2 Sự cố thẩm lậu và rò ở mái đê phía đồng
1.5.3 Sóng vỗ làm xói lở mái đê phía sông
Kết luận chương


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
2.1 Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng thi công
2.1.1 Khái quát về quản lý chất lượng xây dựng
2.1.2 Những yếu tố cơ bản tạo nên chất lượng công trình xây dựng
2.1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý chất lượng thi công
2.1.4 Trách nhiệm chính của các bên tham gia xây dựng
2.1.5 Những nội dung yêu cầu chính về kiểm soát chất lượng thi công
2.2 Cơ sở pháp lý và tiêu chuẩn, qui chuẩn về quản lý chất lượng xây dựng đê điều
2.2.1 Hệ thống pháp luật về đê điều
2.2.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn về xây dựng đê điều
2.2.3 Cơ sở QLCL và làm việc của đê mùa mưa lũ và hành lang bảo vệ đê
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP SỰ CỐ ĐÊ SÔNG TRONG MÙA BÃO LŨ TẠI TỈNH HÀ NAM
3.1 Thực trạng các sự cố đối với đê sông trên địa bàn tỉnh Hà Nam những năm gầnđây
3.1.1 Giới thiệu về chi cục thủy lợi trực thuộc Sở NN & PTNT Hà Nam
3.1.2 Thực trạng một số sự cố trên tuyến đê Hữu Hồng thời gian gần đây
3.1.3 Thực trạng một số sự cố trên Tuyến đê sông Đáy thời gian gần đây
3.1.4 Thực trạng ở một số đê sông khác
3.1.5 Xử lý sự cố và những mặt còn tồn tại
3.1.6 Những khó khăn và thuận lợi trong công tác quản lý và bảo vệ đê tại Hà Nam
3.2 Qúa trình quản lý chất lượng thi công xử lý sự cố và kết quả đạt được
3.2.1 Quá trình quản lý chất lượng xử lý sự cố
3.2.2 Một số kết quả đạt được
3.3 Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượngxử lý các sự cố khẩn cấp đê sôngtại Hà Nam trong mùa mưa bão
3.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên.
3.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng thi công
3.3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí xây dựng đầu tư
3.3.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hợp đồng
3.3.5 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiến độ thi công
3.3.6 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khối lượng thi công
3.3.7 Giải pháp nâng cấp đê kết hợp giao thông
Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý đê điều ở Việt Nam
Hình 1.2: Xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệđêKm120 đê Hữu Hồng huyện Duy Tiên
Hình 1.3: Khai thác cát trái phép trên sôngHồng huyện Duy Tiên
Hình 1.4: Xe có tải trọng lớn đi lại trên đê Sông Đáy huyện Thanh Liêm
Hình 1.5: Đê biển kết hợp đường giao thông ở Hà Lan
Hình 1.6: Một đoạn mái đê sông đáy Km124 - Km125 huyện Thanh Liêm năm 2012
Hình 1.7: Sạt lở mái đê phía sông Đáy Km88-Km89 huyện Kim Bảng năm 2011
Hình 3.1Sụt lún tại cống Tắc Giang xã Chuyên Ngoại – huyện Duy Tiên - Hà Nam
Hình 3.2: Sơ đồ kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào
Hình 3.3: Sơ đồ quản lý máy móc, thiết bị thi công
Hình 3.4 Sơ đồ đảm bảo chất lượng thi công bộ phận công trình
Hình 3.5: Hệ thống kiểm soát tiến độ


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ADB Ngân hàng phát triển châu Á
QLCLCTXD Quản lý chất lượng côngtrình xây dựng
CP Chính phủ QH Quốc hội
CĐT Chủ đầu tư QLĐĐ Quản lý đê điều
CLCT Chất lượng công trình TVGS Tư vấn giám sát
ND Nghị định TVTK Tư vấn thiết kế
NN & PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn
TKCN Tìm kiếm cứu nạn
PCLB Phòng chống lụt bão VLXD Vật liệu xây dựng
PCTT Phòng chống thiên tai

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,trang va de xuat cac giai phap nang cao chat luong cac cong trinh xu ly khan cap cua de song trong mua mua lu tinh ha nam DHTL 2017 nguyen ngoc hoa 110 Trang Download file trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xử lý khẩn cấp của đê sông trong mùa mưa lũ tỉnh hà nam 1000
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xử lý khẩn cấp của đê sông trong mùa mưa lũ tỉnh hà nam

trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xử lý khẩn cấp của đê sông trong mùa mưa lũ tỉnh hà nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN