Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng tại công ty nghĩa sơn lên facebook!
nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng tại công ty nghĩa sơn

04/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Phân tích, đánh giá thực trạng trạng công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng tại Công ty Nghĩa Sơn. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng tại đơn vị này

HV NÔNG VĂN TIẾN - HDKH PGSTS LÊ XUÂN ROANH - ĐH THỦY LỢI 2018

 

LUẬN VĂN CAO HỌC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY NGHĨA SƠN

 

 

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BIỂU BẢNG
DANH MỤC VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 TỔNGQUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG
1.1 Khái quát chung về công tác an toàn lao động trong xây dựng
1.2 Đánh giá về công tác an toàn lao động trong xây dựng ở Việt Nam
1.2.1 Thực trạng công tác thi công nền móng
1.2.2 Thực trạng công tác vận hành máy thi công
1.2.3 Thực trạng công tác làm việc trên cao
1.2.4 Thực trạng công tác phòng chống cháy nổ và an toàn điện
1.3 Đánh giá công tác quản lý an toàn lao động trong các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam
Kết luận Chương 1


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG
2.1 Quy định của pháp luật về công tác an toàn trong xây dựng
2.1.1 Các quy định chung
2.1.2 Tổ chức các bộ phận phục vụ công tác an toàn lao động
2.1.3 Quy định về huấn luyện an toàn lao động
2.2 Kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng
2.2.1 Công tác an toàn khi thi công nền – móng
2.2.2 Công tác an toàn khi làm việc trên cao
2.2.3 Công tác an toàn điện
2.2.4 Công tác phòng chống cháy nổ
2.3 Các yếu tố ảnh hường đến công tác ATLĐ trong xây dựng
2.3.1 Thực hiện Pháp luật về an toàn lao động trong xây dựng
2.3.2 Môi trường lao động trong xây dựng
2.3.3 Người lao động
2.3.4 Dụng cụ, phương tiện trong xây dựng
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY NGHĨA SƠN
3.1 Giới thiệu khái quát về Công ty Nghĩa Sơn
3.2 Thực trang về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công công trình xâydựng tại công ty Nghĩa Sơn
3.2.1 Mô hình tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động
3.2.2 Công tác tập huấn về an toàn lao động
3.2.3 Giám sát thực hiện kỹ thuật an toàn lao động
3.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn lao động trong thicông tại Công ty Nghĩa Sơn
3.3.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động
3.3.2 Nâng cao chất lượng công tác tập huấn về an toàn lao động
3.3.3 Tăng cường công tác giám sát thực hiện kỹ thuật an toàn lao động
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1 Nhổ cừ làm hỏng nhà tại công trình 34 tầng Nguyễn Trãi
Hình 1.2 Công trình đang thi công bị sụt lún
Hình 1.3 Một vụ việc xe cẩu thi công công trình đổ sập, xảy ra tại TP. HCM
Hình 1.4 Hiện trường xảy ra vụ sập cần cẩu tại tuyến đường sắt đô thị Nhổ - ga Hà Nội
Hình 1.5 Thiếu thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc trên cao
Hình 1.6 Nguy hiểm làm việc trên cao
Hình 1.7 Thống kê tình hình cháy nổ tại Việt Nam
Hình 1.8 Cháy công trình nhà cao tầng, TTTM Lotte Kim Mã, Hà Nội
Hình 1.9 Vụ cháy làm 13 cán bộ nguồn tử vong
Hình 2.1 Cừ thép và hệ giằng chống bảo vệ hố móng
Hình 2.2 Sử dụng 02 máy đào trong khoang đào
Hình 2.3 Công nhân làm việc trên cao
Hình 2.4Phương tiện bảo hộ cá nhân phòng điện giật
Hình 2.5 Tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện
Hình 2.7 Nội quy phòng cháy, chữa cháy
Hình 3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
Hình 3.2 Công nhân không mặc quần áo bảo hộ, chưa được đào tạo qua lớp ATLĐ.
Hình 3.3 Ý thức của 1 số công nhân còn thấp (không đội mũ khi làm việc.)
Hình 3.4. Xe chưa được kiểm định của cơ quan thẩm quyền nhưng vẫn được sử dụngtrên công trường
Hình 3.5 Công trình bị sạt lở do cừ quá yếu
Hình 3.6 Công trường không được bố trí ánh sáng đầy đủ
Hình 3.7 Sự nguy hiểm khi thi công với giàn giáo quá cũ, giàn giáo bằng cây che
Hình 3.8 Tổ chức bộ máy quản lý ATLĐ công ty Nghĩa Sơn
Hình 3.9 Giải pháp công tác huấn luyện an toàn lao động
Hình 3.10 Trang bị bảo hộ lao động
Hình 3.11 Giải pháp chí phí trang thiết bị bảo hộ
Hình 3.12 Giải pháp trang thiết bị máy móc
Hình 3.13 Đặt biển báo những nơi nguy hiểm về điện
Hình 3.14 Thiết bị vận chuyển bình gas, khí nén
Hình 3.16 Giải pháp an toàn điện, lửu và phòng chống cháy nổ
Hình 3.17 Bảo hộ lao động trên cao
Hình 3.18 Giải pháp cán bộ giám sát khi thi công nền móng ngay từ lúc khởi công
Hình 3.19 Chống sụt lở hố móng
Hình 3.20 Tháo, làm sạch ván khuôn

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van cao hoc,nang cao chat luong cong tac quan ly an toan lao dong trong xay dung tai cong ty nghia son DHTL 2018 nong van tien 95 Trang Download file nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng tại công ty nghĩa sơn 1000
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng tại công ty nghĩa sơn

nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng tại công ty nghĩa sơn

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN