Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng  tại chi cục thủy lợi nghệ an lên facebook!
nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại chi cục thủy lợi nghệ an

04/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn hệ thống cơ sở lý luận về chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện nay ở Việt Nam nói chung và tại Chi cục Thủy Lợi Nghệ An nói riêng. Để từ đó nghiên cứu, đề xuất ra một số giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Chi cục Thủy lợi Nghệ An

HV TRƯƠNG MINH QUÂN - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - HDKH TS ĐINH THẾ MẠNH

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  TẠI CHI CỤC THỦY LỢI NGHỆ AN

 


MỤC LỤC


PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. Tổng quan về chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ở việt nam
1.1. Khái quát chung về chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam
1.2. Đánh giá chung về chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam
1.2.1. Đánh giá chung về chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2.2. Công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
1.2.3. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
1.2.4. Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng
1.2.5. Quản lý an toàn lao động
1.3. Những bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình
1.3.1. Nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ máy quản lý dự án đầu tư xây dựng
1.3.2. Nâng cao các công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
1.3.3. Nâng cao năng lực quản lý cho bộ máy quản lý dự án đầu tư xây dựng
1.3.4. Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình
1.3.5. Tăng cường sự giám sát cộng đồng của nhân dân
Kết luận Chương I:


CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
2.1. Khoa học quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.1.1. Dự án
2.1.2. Dự án đầu tư:
2.1.3. Dự án đầu tư xây dựng công trình:
2.1.4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
2.1.5. Các phương thức quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.2. Mô hình và hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.2.1. Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.2.2. Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.3. Các quy định về chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.3.1. Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
2.3.2. Quản lý tiến độ
2.3.3. Quản lý chi phí dự án
2.3.4. Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công
2.4. Mục tiêu trong công tác nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.5.1. Môi trường của dự án
2.5.2. Quy mô và tính chất của dự án
2.5.3. Năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư
2.6. Các văn bán quy định hướng dẫn thi hành luật
Kết luận Chương II:


CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CHI CỤC THỦY LỢI NGHỆ AN
3.1. Giới thiệu khái quát về Chi cục Thủy Lợi Nghệ An
3.1.1. Vị trí địa lý đặc điểm tỉnh Nghệ An
3.1.2. Khái quát về Chi cục Thủy Lợi Nghệ An
3.1.3. Cơ cấu tổ chức:
3.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Chi cục Thủy Lợi Nghệ An
3.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý dự án
3.2.2. Công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
3.2.3. Công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
3.2.4. Công tác An toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Chicục Thủy Lợi Nghệ An
3.3.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý dự án
3.3.2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
3.3.3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí
3.3.4. Nâng cao chất lượng công tác quản lý An toàn lao động và vệ sinh môi trườngtrong thi công
Kết luận Chương III


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1 Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện
Hình 1.2 Đập chính thủy điện Hủa Na
Hình 1.3 Công trình thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vượt tiến độ 1 năm
Hình 1.4 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ An toàn lao động tại công trường
Hình. 2.1 Sơ đồ hình thành dự án
Hình. 2.2 Sơ đồ hình thành dự án xây dựng
Hình 3.1. Bản đồ tỉnh Nghệ An
Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức cơ cấu Chi cục Thủy Lợi Nghệ An
Hình 3.3 Nâng cấp đê lưu vực sông Lam
Hình 3.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Ban
Hình 3.5 Nâng cấp và sửa chữa đê Tả Lam
Hình 3.6 Thi công tuyến đê Tả Lam đẩy nhanh tiến độ và đạt chất lượng cao
Hình 3.7 Thi công kênh tưới, tiêu xã Nghi Trung
Hình 3.8 Chấp hành nghiêm chỉnh việc mặc quần áo, đội mũ Bảo hộ và các biện phápnghiệp vụ về An toàn lao động
Hình 3.9 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án
Hình 3.10 Sơ đồ Quy trình giám sát và nghiệm thu khối lượng trong thi công
Hình 3.11 Sơ đồ quy trình nghiệm thu phần việc, thanh quyết toán chi phí theo tiến độthực hiện dự án.
Hình 3.12 Quy trình giám sát công tác quản lý An toàn lao động và bảo vệ môi trườngtrong giai đoạn thi công


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CĐT: Chủ đầu tư
DAĐT: Dự án đầu tư
QLDA: Quản lý dự án
ĐTXD: Đầu tư xây dựng
CTXD: Công trình xây dựng
UBND: Uỷ ban nhân dân tỉnh
XD: Xây dựng cơ bản
XDCB: Xây dựng cơ bản
TKKTTC: Thiết kế kỹ thuật thi công
BPKTTC: Biện pháp kỹ thuật thi công
ATLĐ: An toàn lao động
VSMT: Vệ Sinh môi trường
WB: World Bank
ODA: Official Development Assistant
FDI: Foreign Direct Investment
BOT: Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao
BTO: Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh
BT: Hợp đồng xây dựng – chuyển giao
TW: Trung ương
ISO: Kỹ thuật ước lượng và kiểm tra dự án (Program Evaluation and Review Technique)

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,nang cao chat luong quan ly du an dau tu xay dung tai chi cuc thuy loi nghe an DHTL 2018 truong minh quan 105 Trang Download file nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng  tại chi cục thủy lợi nghệ an 811
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại chi cục thủy lợi nghệ an

nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại chi cục thủy lợi nghệ an

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN