Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lên facebook!
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

28/05/2013 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Tác giả: TS. Hà Văn Hội. Nhà xuất bản Bưu điện. Số trang: 290 trang; Dung lượng: 7.38Mb.

ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

 

Thông tin sách:

- Tác giả: TS. Hà Văn Hội.

- Nhà xuất bản Bưu điện.

- Số trang: 290 trang; Dung lượng: 7.38Mb.

 

Nội dung chính:

Chương 1: Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh.

Chương 2: Chất lượng dịch vụ và ISO 9000.

Chương 3: Phạm vi và quy trình tổng quát của việc áp dụng ISO 9000 trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Chương 4: Trách nhiệm của lãnh đạo trong việc thực hiện áp dụng ISO.

Chương 5: Quản lý nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng và áp dụng ISOdịch vụ

Chương 6: Thiết kế các dịch vụ.

Chương 7: Đo lường, phân tích và cải tiến các dịch vụ.

Chương 8: Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu.

Chương 9: Đánh giá chất lượng nội bộ.

 

SA - Ap dung he thong quan ly chat luong theo tieu chuan quoc te - AMBN

 

Keywords: download tai lieu ap dung he thong quan ly chat luong theo tieu chuan quoc te trong cac doanh nghiep kinh doanh dich vu,sach he thong quan ly chat luong,sach tham khao ve kinh doanh dich vu

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ NXB Bưu Điện TS. Hà Văn Hội 290 trang/7.38Mb Download file Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 510
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN