Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
share Nghiên Cứu Công Nghệ Điều Chế Chất Làm Bóng (Topcoat) lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Nghiên Cứu Công Nghệ Điều Chế Chất Làm Bóng (Topcoat)

Ngày:25/06/2013 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Công đoạn trau chuốt, hoàn thiện trong thuộc da cần có chất làm bóng (topcoat) để tạo cho da thuộc có lớp bảo vệ trên màng trau chuốt. Lớp tocoat phủ lên bề mặt da có tác dụng làm giảm độ thấm nước, chống dính, bền nhiệt, bền ánh sáng UV, bền ma sát cho màng trau chuốt, tạo cảm giác, trơn và đặc biệt có độ mềm dẻo đàn hồi tương tự như da thuộc.

 

 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ


NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ CHẤT LÀM BÓNG (TOPCOAT) SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THUỘC DA

 

***************

 

 

Mục Lục

 

Phần I. Mở đầu

Phần II. Tổng quan

 

2.1 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

2.2 Vai trò của chất làm bóng trong trau chuốt da

 

Phần III. Thực nghiệm

 

3.1 Xây dựng phương án thực nghiệm

3.2 Kết quả và biện luận

3.3 Quy trình điều chế chất làm bóng cho da thuộc

 

Phần VI. Tổng quát hóa, đánh giá kết quả nghiên cứu

 

4.1 Tổng quát hóa

4.2 Đánh giá kết quả nghiên cứu

 

Kết luận và kiến nghị

Phụ lục

Lời Mở Đầu

 

Công đoạn trau chuốt, hoàn thiện trong thuộc da cần có chất làm bóng (topcoat) để tạo cho da thuộc có lớp bảo vệ trên màng trau chuốt. Lớp tocoat phủ lên bề mặt da có tác dụng làm giảm độ thấm nước, chống dính, bền nhiệt, bền ánh sáng UV, bền ma sát cho màng trau chuốt, tạo cảm giác, trơn và đặc biệt có độ mềm dẻo đàn hồi tương tự như da thuộc. Các đặc tính thẩm mỹ như màu sắc, độ bóng, độ mềm mại, tính bắt mắt, ... của màng trau chuốt sẽ quyết định tính thương mại của sản phẩm da thuộc.

Hiện nay, chất làm bóng trong nước đang dùng chủ yếu phải nhập từ nước ngoài, thậm chí cả các chất làm bóng có nguồn gốc không rõ ràng, chất lượng không ổn định. Vì vậy các cơ sở thuộc da trong nước luôn bị ảnh hưởng bởi các nguồn cung từ nước ngoài đồng thời những thiệt hại do chất lượng chất bóng kém chất lượng gây ra không nhỏ.

Vì vậy đề tài đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu điều chế chất làm bóng từ các nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước để thay thế dần các sản phẩm nhập ngoại và cải thiện chất lượng sản phẩm da thuộc trong nước.

 

 

keywords: download de tai,nghien cuu,cong nghe dieu che,chat lam bong Topcoat

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Nghiên Cứu Công Nghệ Điều Chế Chất Làm Bóng (Topcoat) AMBN(St) Bộ Công thương 50tr Download file Nghiên Cứu Công Nghệ Điều Chế Chất Làm Bóng (Topcoat) 280
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Tìm kiếm tài liệu Quy định sử dụng

Nghiên Cứu Công Nghệ Điều Chế Chất Làm Bóng (Topcoat)

Nghiên Cứu Công Nghệ Điều Chế Chất Làm Bóng (Topcoat)

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN