Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kw phù hợp với điều kiện việt nam lên facebook!
bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kw phù hợp với điều kiện việt nam

07/09/2013 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Bản báo cáo này giới thiệu một cách chi tiết các nội dung nghiên cứu khoa học và thiết kế - chế tạo thuộc đề tài KC.06.20CN

 ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC KC 06.20 CN


NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỘ PHÁT ĐIỆN BẰNG SỨC GIÓ CÓ CÔNG SUẤT 10-30KW PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

 

 Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Phùng Quang

Số trang: 314 trang

 

********************

 

 

Mục lục

 

1 Sản phẩm 1: Hệ thống máy phát điện và Turbine gió có công suất 10-30kW

 

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Máy phát điện

1.3 Turbine gió (Wind Turbine)

 

2 Sản phẩm 2: Hệ thống cột theo kiểu module

 

2.1 Phân tích, tính toán kết cấu cột dây văng

....

 

3 Sản phẩm 3: Trạm điều khiển mặt đất

 

3.1 Các thiết bị điều khiển

3.2 Trạm (nhà) che an toàn khí hậu cho các thiết bị

 

4 Sản phẩm 4: Hệ thống lưu điện

 

4.1 Khái quát về hệ thống lưu điện

4.2 Thiết kế hệ thống lưu điện

4.3 Thiết kế cấu trúc điều khiển nạp

 

5 Phương pháp điều khiển máy phát không đồng bộ

 

5.1 Khái quát về máy phát không đồng bộ

5.2 Phương pháp điều khiển máy phát không đồng bộ Rotor dây quấn

5.3 Phương pháp điều khiển máy phát không đồng bộ Rotor lồng sóc

 

6 Phương pháp điều khiển máy phát đồng bộ kích thích vĩnh cửu

 

6.1 Khái quát về máy phát đồng bộ kích thích vĩnh cửu

6.2 Điều khiển máy phát ĐB-KTVC công suất nhỏ, vận hành ở chế độ ốc đảo

6.3 Điều khiển máy phát ĐB-KTVC công suất lớn, vận hành ở chế độ hòa lưới

 

7 Chẩn đoán – giám sát từ xa thực trạng vận hành hệ thống thiết bị điều khiển

 

7.1 Chẩn đoán lỗi phía nghịch lưu

7.2 Chẩn đoán lỗi phía chỉnh lưu

7.3 Mô phỏng kiểm chứng thuật toán

7.4 Thực hiện hệ thống giám sát - chẩn đoán lỗi từ xa

 

8 Cấu trúc bù cos j cho tải ở chế độ ốc đảo

 

8.1 Mô hình phụ tải

8.2 Phương pháp bù cos j

8.3 Mô phỏng kiểm chứng

 

9 Sản phẩm đào tạo: Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ

 

9.1 Các sản phẩm đào tạo

9.2 Các báo cáo hội nghị, hội thảo hay tạp chí trong và ngoài nước

9.2 Các báo cáo hội nghị, hội thảo hay tạp chí trong và ngoài nước

 

 

Lời nói đầu

 

Bản báo cáo này giới thiệu một cách chi tiết các nội dung nghiên cứu khoa học và thiết kế - chế tạo thuộc đề tài KC.06.20CN:

Tiếp theo lời nói đầu và danh mục các ký hiệu được sử dụng, bản báo cáo bao gồm các phần sau:

Chương 1 Sản phẩm 1: Hệ thống máy phát điện và Turbine gió có công suất 10-30kW. Giới thiệu về sản phẩm có số thứ tự 1 trong mục 17 của thuyết minh đề tài. Chương này chiếm 67 trang, giới thiệu các vấn đề xung quanh hai mảng chính:

+ Giới thiệu thiết bị đang sử dụng: Máy phát và Turbine nhập ngoại vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt của Đề tài, vừa giữ vai trò mẫu để học tập trong quá trình thiết kế mới.

+ Giới thiệu các thiết kế, chuẩn bị cho việc tự chế tạo máy phát và Turbine trong nước. Nội dung thiết kế máy phát điện 20kW (không đồng bộ Rotor lồng sóc, đồng bộ kích thích vĩnh cửu) đã được thực hiện một cách rất nghiêm túc và chi tiết.

Chương 2 Sản phẩm 2: Hệ thống cột theo kiểu module. Giới thiệu về sản phẩm có số thứ tự 2 trong mục 17 của thuyết minh đề tài. Chương này chiếm 24 trang. Sản phẩm này là một bộ phận quan trọng trong tổng thể hệ thống phát điện chạy sức gió 20kW của đề tài KC.06.20CN. Sản phẩm hoàn toàn được tự lực thiết kế, chế tạo và lắp đặt tại Việt Nam. Kết quả thu được là một hệ thống cột tháp đáp ứng tốt công năng yêu cầu, đồng thời cho phép lắp ráp - nâng hạ một cách dễ dàng và không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Chương này giới thiệu các nội dung:

+ Phân tích, tính toán kết cấu cột dây văng.

+ Thiết kế cụ thể kết cấu cột tháp.

Chương 3 Sản phẩm 3: Trạm điều khiển mặt đất. Giới thiệu về sản phẩm có số thứ tự 3 trong mục 17 của thuyết minh đề tài. Chương nàychiếm 75 trang và là chương phong phú nhất của toàn bộ báo cáo. Trạmđiều khiển mặt đất bao gồm:

+ không chỉ hạng mục xây dựng như trạm (nhà) che an toàn khí hậu cho các thiết bị và là nơi làm việc của nhân viên vận hành. Trạm còn giới thiệu chi tiết về

+ các thiết bị điều khiển chứa trong tủ như: điều khiển hiện trường (dùng TMS320F2812), điều khiển hệ thống (dùng Simatic S7-200), nghịch lưu xoay chiều 3 pha.

Chương 4 Sản phẩm 4: Hệ thống lưu điện. Giới thiệu về sản phẩm có số thứ tự 4 trong mục 17 của thuyết minh đề tài. Trong chương này, sản phẩm về Phương pháp điều khiển hệ thống lưu điện có số thứ tự 1.3 trong mục 16 của thuyết minh đề tài cũng được kết hợp giới thiệu.

Chương này gồm 18 trang chứa hai nội dung:

+ Thiết kế hệ thống lưu điện sử dụng ắc-quy.

+ Thiết kế cấu trúc điều khiển nạp ắc-quy.

Chương 5 Phương pháp điều khiển máy phát không đồng bộ. Giới thiệu về sản phẩm có số thứ tự 1.1 trong mục 16 của thuyết minh đề tài. Chương này chiếm 30 trang với các phương pháp điều khiển tuyến tính và phi tuyến cho:

+ Máy phát không đồng bộ rotor dây quấn, còn được gọi là không đồng bộ nguồn kép. Máy phát KĐB-RDQ có Stator ghép trực tiếp với lưới, còn phía Rotor được nối với lưới qua thiết bị điện tử công suất.

+ Máy phát không đồng bộ rotor lồng sóc. Khác với máy phát KĐB-RDQ, máy phát KĐB-RLS có Stator nối với lưới qua thiết bị điện tử công suất.

Chương 6 Phương pháp điều khiển máy phát đồng bộ kích thích vĩnh cửu. Giới thiệu về sản phẩm có số thứ tự 1.2 trong mục 16 của thuyết minh đề tài. Chương này có 9 trang giới thiệu các phương pháp điều khiển tuyến tính và phi tuyến cho máy phát đồng bộ kích thích vĩnh cửu

Chương 7 Chẩn đoán – giám sát từ xa thực trạng vận hành hệ thống thiết bị điều khiển. Chương này chiếm 42 trang, giới thiệu về một nội dung mới xuất hiện trong quá trình thực hiện đề tài và là sản phẩm phương pháp không có trong thuyết minh đăng ký. Ngoài chức năng thực hiện các thuật toán điều khiển, để phục vụ mục đích chẩn đoán tình trạng vận hành của hệ thống, DSP TMS320F2812 liên tục thu thập và lưu trữ các dữ liệu đo đạc của toàn bộ hệ thống. Khi có nhu cầu phân tích và giám sát tình trạng vận hành, các dữ liệu này sẽ được PLC S7-200 chuyển tới PC qua môi trường truyền thông là đường điện thoại. Khả năng này cho phép ta kiểm tra thực trạng vận hành thiết bị từ xa, một ưu thế đặc biệt lợi hại khi lắp đặt thiết bị tại các vùng sâu, vùng xa.

Chương 8 Cấu trúc bù cos j cho tải ở chế độ ốc đảo. Giới thiệu về sản phẩm phương pháp không có trong thuyết minh đề tài. Chương này gồm 18 trang giới thiệu phương pháp điều khiển bù hệ số công suất cos j cho lưới phụ tải thông qua thay đổi tần số cung cấp trong phạm vi cho phép, từ đó thiết kế bộ điều khiển. Mục tiêu của nhiệm vụ này là góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải, giảm tổn thất biến đổi năng lượng, giảm điện áp rơi trên mạng phân phối.

 

Chương 9 Sản phẩm đào tạo: Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Giới thiệu về sản phẩm có số thứ tự 3 trong mục 16 của thuyết minh đề tài.

 

 Keywords:  download de tai,nghien cuu thiet ke,che tao,bo phat dien bang suc gio,cong sủa 10-30kw,viet nam,phat dien bang suc gio,coi xay gio,nguyen phung quang

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kw phù hợp với điều kiện việt nam Trường đại... PGS.TS. Nguyễn... 314 trang Download file bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kw phù hợp với điều kiện việt nam 2814
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kw phù hợp với điều kiện việt nam

bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kw phù hợp với điều kiện việt nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN