Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 679
Hôm nay41802
Hôm qua 43683
Trong tháng 158589
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184719508
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ chắp bút-tư vấn cho luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ

chắp bút-tư vấn cho luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ


View:36514 Ngày: Người up:

Chọn đề tài là bước quan trọng hàng đầu của viết công trình nghiên cứu, luận văn luận án, kế tiếp là lập đề cương chi tiết, lập và xử lí số liệu cũng quan trọng không kém! Đôi khi bạn cần chúng tôi giúp, tư vấn, thậm chí có thể bạn đã viết được khá nhiều, nhưng lí luận không chặt chẽ và mọi thứ sẽ trở thành công không khi bị hội đồng phản biện loại bỏ! Chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng mô hình, khái...


Chuyên Tư Vấn - Chắp bút cho Luận văn Thạc Sỹ - Luận Án Tiến Sỹ

 

(công trình nghiên cứu cao cấp về giáo dục, chính sách, pháp luật, xã hội, lý luận, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật...)

Địa Chỉ: Số 20/110 Nguyễn Hoàng Tôn - Tây Hồ - Hà Nội - Điện Thoại: 09.63.68.69.68 - 09.63.63.63.15; Email: ambn_huyen@yahoo.com

 


1. Dịch Vụ Tư vấn hướng dẫn nghiên cứu khoa học, chắp bút cho viết công trình nghiên cứu luận văn cao học, luận án tiến sĩ


- Tư vấn hướng dẫn chọn đề tài - Bài luận khoa học để xét tuyển vào nghiên cứu sinh

- Tư vấn, Chắp bút, Tư vấn luận văn thạc sĩ tất cả các nghành trừ (Y Học, Dược Học) với bản word chính, powerpoint, bản dịch sang một trong bốn thứ  (tiếng Anh, tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, không dịch sang tiếng trung), đề cương;
-
Tư vấn chắp bút cho Luận án tiến sĩ tất cả các ngành trừ (Y học,Dược Học, Công Nghệ NaNo) với bản word chính, powerpoint, bản dịch sang một trong các ngôn ngữ kể trên, đề cương chi tiết;
-
Tư vấn, chắp bút cho các báo cáo khoa học, công trình nghiên cứu cấp trường, cấp ngành;
- Chắp Bút, Tư Vấn cho công trình khoa học cấp bộ nhà nước;
-
Cung cấp số liệu thống kê xã hội học phục vụ các dự án đầu tư nước ngoài vào việt nam;
- Cung cấp các số liệu, luận cứ khoa học cho các công trình nghiên cứu.

- Viết thuê giáo trình, viết thuê và hoàn thiện sách giáo khoa điện tử, giáo án điện tử  cho các đơn vị

 

 

2.  Các nguyên tắc và trình tự viết luận án tiến sĩ, luận văn cao học để đạt kết quả cao tại AMBN

 

 

2.1 LOẠI HÌNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

 

- Một số loại báo cáo nghiên cứu

 

- Báo cáo nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học TỰ NHIÊN

 

- Báo cáo nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học XÃ HỘI

 

- Báo cáo nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học NHÂN VĂN

 

- Báo cáo nghiên cứu THỰC NGHIỆM

 

- Báo cáo nghiên cứu THỊ TRƯỜNG

 

- V.v…

 

- Đặc điểm của nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học NHÂN VĂN:

 

- Thường không tìm kiếm các câu trả lời chính xác cho câu hỏi nghiên cứu, thay vào đó phát hiện vấn đề và các chi tiết liên quan, nhấn mạnh đến bối cảnh.

 

- Những yếu tố của bối cảnh: xã hội, lịch sử, chính trị, văn hóa, dân tộc…

 

2.2 MỘT SỐ LOẠI BÁO CÁO KHOA HỌC

 

(Trong lĩnh vực khoa học Nhân văn)

 

- Báo cáo thực địa

 

- Báo cáo chuyên đề (tương tự bài báo khoa học)

 

- Báo cáo tổng hợp

 

2.3 TIẾN TRÌNH VIẾT BÁO CÁO

 

- Chuẩn bị dàn ý.

 

- Lập kế hoạch thời gian.

 

- Chuẩn bị số liệu:

 

- Nhập số liệu: bằng các phần mềm SPSS, Nvivo, v.v…

 

- Xử lý số liệu: bảng số liệu, biểu đồ, văn bản, bảng mã…

 

- Viết báo cáo: có thể viết theo trình tự hoặc viết những phần quan trọng trước.

 

- Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo.

 

2.4 KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO THỰC ĐỊA BÁO CÁO THỰC ĐỊA

 

- Mục đích của báo cáo thực địa

 

- Mô tả các hoạt động và những quan sát (địa điểm, người tham gia, sự kiện) diễn ra tại thực địa;

 

- Phân tích các dữ liệu thực địa theo các chủ đề liên quan đến nghiên cứu.

 

- Các loại dữ liệu thực địa

 

- Ghi chép thức địa;

 

- Số liệu thứ cấp: báo cáo của địa phương, số liệu thống kê, phiếu thu thập thông tin

 

- Ảnh;

 

- Băng ghi âm;

 

- Băng video.

 

- V.v…

 

2.5 CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO THỰC ĐỊA

 

1. Dẫn nhập

 

1.1. Tiêu đề

 

1.2. Lời cảm ơn

 

1.3. Mục lục

 

1.4. Danh mục bảng, biểu đồ

 

2. Báo cáo

 

2.1. Giới thiệu:

 

• Các thông tin về bối cảnh, phạm vi và mục đích nghiên cứu;

 

• Tổng quan tài liệu;

 

• Tiến trình thực địa;

 

• Phương pháp thu thập số liệu.

 

2.2. Trình bày kết quả

 

• Số liệu trình bày liên quan tới mục đích nghiên cứu;

 

• Số liệu được xử lý và phân nhóm;

 

• Số liệu được trình bày theo các bảng, biểu đồ, con số, miêu tả, tường thuật, v.v… để giải thích cho các mối quan hệ của số liệu được phân tích;

 

• Kết quả cần được giải thích phù hợp, thấu đáo.

 

3. Tóm tắt kết quả: tổng hợp những phát hiện chính

 

4. Kết luận và khuyến nghị: đưa ra những nhận xét từ các phát hiện và nêu các khuyến nghị (nếu có)

 

5. Các phần bổ sung khác

 

5.1 Tài liệu tham khảo

 

5.2. Phụ lục

 

2.6 KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO TỔNG HỢP CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

 

1. Tiêu đề

 

2. Lời cảm ơn

 

3. Tóm tắt nghiên cứu

 

4. Mục lục

 

5. Danh mục các chữ viết tắt

 

6. Danh mục bảng, biểu đồ

 

7. Giới thiệu nghiên cứu

 

8. Tổng quan tài liệu

 

9. Phương pháp nghiên cứu

 

10. Kết quả nghiên cứu: Mỗi nội dung nghiên cứu chính được chia thành một chương

 

11. Thảo luận/bàn luận

 

12. Kết luận

 

13. Khuyến nghị

 

14. Chú giải thuật ngữ

 

15. Tài liệu tham khảo

 

16. Phụ lục

 

2.7 TIÊU ĐỀ BÁO CÁO

 

- Rõ ràng, mạch lạc

 

- Bao quát được nội dung, địa bàn nghiên cứu

 

- Không nên dùng từ quá nhạy cảm, mập mờ

 

2.8 TÓM TẮT BÁO CÁO

 

- Trả lời các câu hỏi

 

- Tại sao bạn thực hiện nghiên cứu này và mục tiêu cần đạt được?

 

- Những phương pháp nghiên cứu và những phát hiện chính là gì?

 

- Những kết luận của nghiên cứu?

 

I. PHẦN GIỚI THIỆU

 

- Mục tiêu viết phần giới thiệu: trả lời câu hỏi“Vì sao thực hiện nghiên cứu này?”

 

- Thu hút sự chú ý của người đọc;

 

- Cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về nghiên cứu và luận giải sự cần thiết của nghiên cứu.

 

- Những nội dung chính của phần giới thiệu

 

- Lý do lựa chọn nghiên cứu;

 

- Các thông tin về bối cảnh nghiên cứu;

 

- Câu hỏi nghiên cứu;

 

- Giả thuyết nghiên cứu;

 

- Mục tiêu nghiên cứu;

 

- Nội dung nghiên cứu chính;

 

- Khung lý thuyết;

 

- Các khái niệm cơ bản sử dụng trong nghiên cứu

 

K. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

 

- Phân tích và tổng hợp mang tính phê phán các nghiên cứu trước đó nhằm nêu lên những phát hiện, chứng cứ gây tranh cãi và những khoảng trống mà các nghiên cứu trước đó chưa đề cập về một chủ đề nhất định.

 

- Mục đích: giúp độc giả có hiểu biết kiến thức mang tính hệ thống về một chủ đề cụ thể.

 

- Các bước viết tổng quan tài liệu

 

- Xác định vấn đề;

 

- Thu thập thông tin;

 

- Đánh giá thông tin.

 

M. PHẦN PHƯƠNG PHÁP

 

- Mục tiêu: trả lời câu hỏi “Đã làm gì và làm như thế nào?”

 

- Phần phương pháp cần có các thông tin sau

 

- Ai tham gia vào nghiên cứu?

 

- Số lượng, thành phần những người tham gia nghiên cứu?

 

- Các phương pháp được sử dụng?

 

- Nghiên cứu được thực hiện như thế nào?

 

- Các số liệu được thu thập như thế nào?

 

- Nội dung chính của phần phương pháp

 

- Thiết kế nghiên cứu;

 

- Đối tượng, địa bàn và phạm vi nghiên cứu;

 

- Phương pháp chọn mẫu và số lượng mẫu nghiên cứu;

 

- Phương pháp nghiên cứu

 

L. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

 

- Mục tiêu: trả lời câu hỏi“Đã phát hiện được gì?”

 

- Cách trình bày

 

- Dữ liệu có thể trình bày ở các dạng: bảng số liệu, biểu đồ, văn bản

 

- Sắp xếp những kết quả quan trọng trong một loạt bảng số liệu và biểu đồ;

 

- Trình bày những dữ liệu để trả lời cho các mục tiêu đề ra trong phần dẫn nhập.

 

- Đối với các nghiên cứu định tính (Nhân học) có thể trình bày kết quả dưới dạng các câu chuyện cuộc đời”.

 

- Một số lưu ý khi trình bày số liệu

 

- Tránh cách viết liệt kê;

 

- Cần đề cập đến sự tương đồng và khác biệt của các nhóm đối tượng khác nhau;

 

- Trung thực trong việc trình bày kết quả (báo cáo kết quả “âm tính”- trái với kỳ vọng hoặc giả thuyết);

 

- Đối với các nghiên cứu định tính cần chú ý đến bối cảnh.

 

O. THẢO LUẬN/BÀN LUẬN

 

- Mục tiêu: trả lời câu hỏi “Những kết quả đó có ý nghĩa gì?”

 

- Nội dung chính của phần thảo luận

 

- Tóm lược những phát hiện chính;

 

- So sánh những kết quả nghiên cứu này với các kết quả nghiên cứu khác;

 

- Giải thích kết quả;

 

- Khái quát hóa và nêu ý nghĩa của kết quả;

 

- Nêu lên những ưu điểm và hạn chế của công trình nghiên cứu.

 

- Các câu hỏi cần trả lời cho phần thảo luận

 

- Phát hiện chính là gì?

 

- Kết quả có nhất quán với nghiên cứu trước hoặc giả thuyết mà nghiên cứu này đặt ra?

 

- Giải thích tại sao có kết quả như trong nghiên cứu và mối quan hệ đó phù hợp với giả thuyết như thế nào?

 

- Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu là gì?

 

- Điểm mạnh và hạn chế của nghiên cứu là gì?

 

- Kết luận có phù hợp với dữ kiện hay không?

 

- Chú ý: Đối với các nghiên cứu định tính phần thảo luận/bàn luận thường kết hợp với phần kết quả nghiên cứu.

 

P. KẾT LUẬN

 

- Tóm tắt những phát hiện chính của nghiên cứu.

 

- Không đưa những thông tin mới và bàn luận thêm vào phần kết luận.

 

Q. KHUYẾN NGHỊ

 

- Gợi ý các hoạt động, thay đổi, giải pháp và đầu ra cần đạt được cho vấn đề được phát hiện từ nghiên cứu.

 

- Có thể đưa ra các khung thời gian hoặc kế hoạch hành động để đạt được các đầu ra đã đề xuất.

 

- Đối với các nghiên cứu xã hội, nên chú ý đến các đề xuất liên quan tới chính sách (policy implications).

 

R. TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

- Phân biệt giữa tài liệu tham khảo (references) và thư mục tài liệu tham khảo (bibliography)

 

- Tài liệu tham khảo: tài liệu trích dẫn trong báo cáo.

 

- Thư mục tài liệu tham khảo: Những tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

 

- Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu mà bạn đã trích dẫn hoặc sử dụng ý tưởng trong báo cáo.

 

- Các tài liệu cần được trình bày theo quy chuẩn của cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, hay nhà xuất bản mà bạn sẽ nộp báo cáo.

 

- Các quy chuẩn quốc tế được thừa nhận rộng rãi:

 

 

S. PHỤ LỤC

 

- Cung cấp các thông tin bổ trợ cho phần kết quả nghiên cứu, giải thích thêm cho phần kết luận và bối cảnh nghiên cứu.

 

- Các thông tin và dữ liệu có thể đưa vào phần phụ lục

 

- Bảng số liệu;

 

- Biểu đồ;

 

- Số liệu thống kê;

 

- Hình ảnh;

 

- Bản đồ;

 

- Sơ đồ;

 

- Đoạn giải băng…

 

- Các thông tin và dữ liệu cũng cần được sắp xếp theo trật tự như trong phần chính của báo cáo.

 

T. MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

 

- Trích dẫn và đạo văn:

 

+ Trích dẫn

 

- Tất cả những phát biểu về dữ liệu cần phải có nguồn gốc tài liệu tham khảo;

 

- Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc;

 

- Lên kế hoạch và quyết định sử dụng tài liệu tham khảo nào;

 

- Chú ý thứ tự tài liệu tham khảo;

 

- Kiểm tra lại tài liệu tham khảo trước khi nộp báo cáo.

 

+ Đạo văn: Sử dụng ý tưởng hay câu văn của người khác mà không ghi nhận nguồn gốc và tác giả.

 

+ Cách tránh đạo văn:

 

- Trích dẫn: lấy nguyên văn tài liệu của tác giả khác, để trong dấu“ ”, và ghi nhận nguồn.

 

- Tóm lược: tóm tắt lại ý tưởng chính của đoạn văn gốc bằng một đoạn văn rất cô đọng theo cách hiểu và ngôn từ của người viết, cần ghi rõ nguồn.

 

- Diễn giải: Viết lại đoạn văn gốc theo ngôn từ của người viết (nhưng vẫn mượn ý tưởng từ các tác giả khác), phải ghi nhận nguồn.

 

- Trình bày các nội dung trong báo cáo cần logic, thống nhất (cách viết hoa, viết tắt, tên địa danh, từ phiên âm, trình bày số liệu…)

 

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ: SPSS, Nvivo, Endnote,…

 

 

 

 

 

 

 

tư vấn chắp bút luận văn thạc sĩ, luận án tiến sỹ,tư vấn hướng viết,thuê xử lí số liệu

 

Từ khóa: Làm luận văn || Tư vấn luận văn || Luận văn thạc sĩ || Luận văn tiến sĩ || Làm luận văn || Chuyên viết luận văn || Viết luận văn || Chuyên làm luận văn || Tư vấn làm luận văn || Làm luận văn tốt nghiệp || Thuê viết luận văn || Thuê làm luận văn || Tư vấn luận văn || Tư vấn luận văn thạc sĩ || Tư vấn làm luận văn tiến sĩ || Chuyên làm luận văn AMBN,tu van viet luan an tien si,huong dan lam luan an tien sy,chắp bút luận án tiến sỹ,công trình nghiên cứu,dịch vụ luận án tiến sĩ,dịch vụ luận văn thạc sĩ ||

Keywords:Luan an tien si; Luận án tiến sĩ;thac sy luat; thac sy luat;on thi dai hoc online;thac si cong nghe thong tin; luan van thac si; luận án; luan an; cách làm luận văn; cach lam luan van; cách viết luận văn; cach viet luan van; luận văn tiếng anh; luan van tieng anh; đề cương luận văn; de cuong luan van cao hoc; luận văn luật; luat van luat, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, thạc sỹ kinh tế, thạc sỹ, đề cương chi tiết, tổng quan nghiên cứu, lịch sử nghiên cứu

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về chắp bút-tư vấn cho luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

chắp bút-tư vấn cho luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ

chắp bút-tư vấn cho luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting