Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 441
Hôm nay67354
Hôm qua 95138
Trong tháng 744910
Tháng trước5192717
Số lượt truy cập: 176514061
MỤC LIÊN QUAN
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ dự đoán đề sử đại học khối C năm 2014- Đại học cao đẳng

dự đoán đề sử đại học khối C năm 2014- Đại học cao đẳng


View:3088 Ngày: Người up:

AMBN sẽ đưa ra dự đoán và giới hạn môn sử vào 0h ngày 3.7.2014.Môn địa sẽ có giới hạn vào ngày 4.7.2014. Và Môn văn sẽ có giới hạn vào ngày 5.7.2014. Rất mong là sau một năm ôn thi tích cực, giới hạn sẽ giúp các sĩ tử có được ôn tập những ngày cuối cùng sát nhất với đề thi.


dự đoán đề lịch sử đại học khối C năm 2014

 

 

 GIỚI HẠN THI ĐẠI HỌC KHỐI C 2014 – Môn Lịch Sử

1. Hoàn cảnh lịch sử thế giới và việt nam đầu những năm 40 của thế kỷ 20. Những chuẩn bị về chính trị, quân sự của đảng CSVN và Việt Minh cho việc dành chính quyền 1945 trong thời kỳ này.

2. Những thuận lợi và khó khăn và thách thức chính phủ Việt Nam DCCH năm 1945-1946. Đối sách của Đảng và chính phủ cũng như những thành tựu đạt được.

3. Hoàn cảnh lịch sử và diễn biến chiến dịch điện biên phủ 1954, ý nghĩa của chiến dịch- Vai trò Đại tướng Võ Nguyên giáp.

4. Hoàn cảnh lịch sử của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, diễn biến cơ bản trên chiến trường. Dấu mốc nào đánh dấu sự thất bại của chiến lược này, ý nghĩa của việc phá tan chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

5. Hoàn cảnh lịch sử, Nội dung hiệp định Geneve và phân tích sự phá hoại hiệp định của Pháp và Mĩ. Những kinh nghiệm cần rút ra từ bài học lịch sử.

6. Phân tích đường lối lãnh đạo, chủ chương kháng chiến của đảng và chính phủ từ năm 1946-1975 nhằm đánh đuổi các thế thực ngoại xâm và đánh đổ các chế độ tay sai,chính quyền bù nhìn và ngụy quân, ngụy quyền.

7. Những dấu mốc lịch sử cơ bản của dân tộc ta từ sau 1975-2000. Nêu những thành tựu và khó khăn, hạn chế trong thời kỳ này.

8. Thông qua các hiệp ước mà Việt Nam tham gia từ 1946-2000, Anh chị hãy phân tích, làm rõ đặc điểm, chủ chương chính sách ngoại giao của đảng và chính phủ. Những thắng lợi từ việc ngoại giao khôn khéo và kiên trì đó có tác động thế nào đến thành công chung của cách mạng và bảo vệ chủ quyền dân tộc?

9. Hoàn cảnh lịch sử thành lập Liên Hiệp Quốc. Việt nam tham gia Liên hiệp quốc khi nào, cơ cấu bộ máy và vai trò chức năng của tổ chức này.

10. Hoàn cảnh và phân tích nguyên nhân cơ bản của 2 cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ 2.

11. Tình hình thế giới sau khi liên xô sụp đổ, xu hướng toàn cầu hóa, đa phương hóa diễn ra như thế nào trên thế giới? Việt nam đã tham gia các tổ chức nào để bắt nhịp với xu thế chung ấy. Anh chị có nhận xét gì về vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới?

12. Cách mạng Cuba và đường lối phát triển của đất nước này từ sau khi CM thành công (Câu này sẽ có thể có sự thay đổi).

----Anh Minh Đạo----

------------------------------------------------------------

Tham khảo bài giảng điện tử dạng Video lịch sử:

1.Lịch sử Việt Nam 1919-1930

2. Lịch sử Việt Nam 1953-1954 bài giảng Video

3. Lịch sử nước Việt Nam 1945-1945

4. Lịch Sử Việt Nam 1954-1965

5. Lịch sử 1972-1973 Chiến trường mùa hè đỏ lửa Quảng trị. Lý do kết thúc VN Hóa Chiến Tranh

6. Lịch sử 1973-1975 - Đấu tranh thực thi Hiệp định Pari -Chiến dịch Tây Nguyên-Huế Đà nẵng - Hồ chí minh

7. Toàn bộ chương trình ôn tập khối C 2014

8. Giới hạn lịch sử môn Địa Lý 2014

9. Sách giáo khoa điện tử môn lịch sử (toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 6-9lớp 10-12)

 

-----THAM KHẢO QUY ĐỊNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐH MÔN SỬ (QĐ 2010)-----

 CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN LỊCH SỬ

 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I, II và III (7,0 điểm)

 I.  Lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội dung có liên quan đến Lịch sử Việt Nam ở lớp 12)

− Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
− Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929  − 1933  đối với Việt Nam.

− Nội dung cơ bản của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7 − 1935).
− Ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939  − 1945)  đối với Việt Nam.

 II.  Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

− Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 − 1949)
− Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 − 1991). Liên bang Nga (1991 −2000)  
− Các nước Đông Bắc Á  
− Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ  
− Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
− Nước Mĩ  
− Tây Âu
− Nhật Bản
− Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
− Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX
− Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

 III.  Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất

−  Phan Bội Châu  và xu hướng bạo động.
−  Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách.
−  Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911 − 1918).

 IV.  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

− Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925  
− Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930  
− Phong trào cách mạng 1930 − 1935

− Phong trào dân chủ 1936 − 1939
− Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám  (1939 −1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
− Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 − 9 − 1945 đến trước ngày 19 − 12 − 1946
− Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 − 1950)
− Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 − 1953)
− Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953  − 1954)
− Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 − 1965)
− Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 − 1973)
− Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
− Khôi phục và phát triển kinh tế − xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 − 1975)
− Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước
− Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và  đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 − 1986)
− Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 − 2000)
−Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000


 B. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). 

 Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

 I.  Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

−  Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 − 1949)
− Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 − 1991). Liên bang Nga (1991  2000)  
− Các nước Đông Bắc Á  
− Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ  
− Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
− Nước Mĩ  
− Tây Âu
− Nhật Bản
− Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
− Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX
− Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

 II.  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

− Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925  
− Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930  
− Phong trào cách mạng 1930 − 1935
− Phong trào dân chủ 1936 − 1939
− Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 −1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
− Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 − 9 − 1945 đến trước ngày 19 − 12 − 1946

− Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 − 1950)
− Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 − 1953)
− Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953  − 1954)
− Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 − 1965)
− Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 − 1973)
− Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
− Khôi phục và phát triển kinh tế − xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 − 1975)
− Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
− Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và  đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 − 1986)
− Đất nước trên đường đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 − 2000)
− Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

 IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)  Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

− Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 − 1949)
− Liên Xô và các nước Đông Âu (1945−1991). Liên bang Nga (1991 − 2000)

− Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

− Các nước Đông Nam Á
− Ấn Độ và khu vực Trung Đông
− Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
− Nước Mĩ  
− Tây Âu
− Nhật Bản
− Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
− Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX
− Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

 II.  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

− Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
− Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925  
− Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930  
− Phong trào cách mạng 1930 − 1935
− Phong trào dân chủ 1936 − 1939
− Phong trào giải phóng dân tộc 1939 − 1945
− Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
− Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 − 9 − 1945 đến trước ngày 19 − 12 − 1946
− Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 − 1950)
− Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp  (1951 − 1953)

− Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953  − 1954)
− Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế − xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ − Diệm, gìn giữ hoà bình (1954 − 1960)
− Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961 − 1965)
− Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965 − 1968)
− Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của  đế quốc Mĩ (1969 − 1973)
− Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.
− Khôi phục và phát triển kinh tế − xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 − 1975)
− Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân 1975
− Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và  đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 − 1986)
− Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 − 2000)
− Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về dự đoán đề sử đại học khối C năm 2014- Đại học cao đẳng
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

dự đoán đề sử đại học khối C năm 2014- Đại học cao đẳng

dự đoán đề sử đại học khối C năm 2014- Đại học cao đẳng

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting