Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 252
Hôm nay78584
Hôm qua 55347
Trong tháng 250718
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184811637
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ học viện cán bộ tuyền sinh thạc sĩ khoa học chính trị năm 2017

học viện cán bộ tuyền sinh thạc sĩ khoa học chính trị năm 2017


View:1257 Ngày: Người up:

Căn cứ đề án phối hợp đào tạo sau đại học năm 2017 giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh thạc sĩ Khoa học chính trị năm 2017, cụ thể như sau:


HỌC VIỆN CÁN BỘ TUYỀN SINH THẠC SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ NĂM 2017

 

 

Căn cứ đề án phối hợp đào tạo sau đại học năm 2017 giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh thạc sĩ Khoa học chính trị năm 2017, cụ thể như sau:

 

1. Tên văn bằng: Thạc sĩ Khoa học chính trị

 

2. Chuyên ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế (đào tạo chuyên sâu về Chính trị quốc tế)

 

3. Cơ sở đào tạo và cấp bằng: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

4. Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo: - Hình thức: Chính quy không tập trung

 

- Thời gian: 24 tháng (học mỗi tháng khoảng 10 ngày)

 

- Địa điểm đặt lớp: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, số 324 Chu Văn An, Phường 12, quận Bĩnh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

5. Hình thức, thời gian, địa điểm và phạm vi tuyển sinh:

 

5.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 03 môn (chi tiết xem phụ lục đính kèm)

 

5.2. Thời gian tuyển sinh: Dự kiến ngày 28,29 tháng 10 năm 2017

 

5.3. Phạm vi tuyển sinh: Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực khác

 

6. Chỉ tiêu: 40 học viên

 

7. Điều kiện dự thi:

 

7.1. Điều kiện chung:

 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Đang công tác (trong biên chế hoặc ký hợp đồng từ 01 năm trở lên) Tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, được cơ quan quản lý nhân sự quyết định cử đi dự thi.

 

- Có bằng đại học đúng chuyên ngành đăng ký dự thi; Trường hợp có bằng đại học phù hợp gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện cấp trước khi dự thi (xem chi tiết tại Danh mục đỉnh kèm).

 

- Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

7.2. Điều kiện khác:

 

7.2.1. Điều kiện về kinh nghiệm công tác:

 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành đúng và phù hợp được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành gần: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác.

 

7.2.2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

 

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu càu môn thi ngoại ngữ của Học viện thuộc một trong các đối tượng:

 

- Có bằng tốt nghiệp đại học được đào toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ giáo dục và Đào tạo về chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFVIE) Được Uỷ ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) Công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài (ngoại ngữ);

 

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo

 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (xem

 

Phụ lục. Danh mục chủng chỉ ngoại ngữ quy định tương đương cấp độ B1 tại

 

Học viện) Trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận.

 

7.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

 

7.3.1. Đối tượng ưu tiên:

 

- Người có thời gian công tác liên tục 02 năm trở lên (tính đến ngày hét hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) Tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hơp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

 

- Con liệt sĩ;

 

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

 

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trờ lên tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

 

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp thủi công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

 

7.3.2. Chỉnh sách ưu tiên:

 

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) Nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng 01 (một) Điểm (thang điểm 10) Cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành;

 

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hường chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên.

 

- Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên phải nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi

 

8. Hồ sơ tuyển sinh:

 

8.1. Phát hành và nhận hồ sơ:

 

- Nơi phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, số 324 Chu Văn An, phương 12, quận Bình Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trước ngày 10 tháng 9 năm 2017.

 

- Thời gian mở lớp chuyển đổi, bổ sung kiến thức (đối với những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần): 15 tháng 9 năm 2017.

 

- Kinh phí học bổ sung kiến thức: 500.000 đồng/1 tín chỉ (15 tiết)

 

 (Lưu ý: Chưa bao gồm kinh phí phát sinh do đặt lớp tại địa phương).

 

- Kinh phí ôn thỉ và thi cao học: Theo quy định hiện hành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (sẽ có thông báo cụ thể trước khi ôn thi và thi tuyển).

 

8.2. Hồ sơ dự tuyển

 

Người dự thi phải nộp hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ theo quy định được in trong túi hồ sơ do Học viện phát hành, cụ thể:

 

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);

 

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);

 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ (theo mẫu đính kèm thông báo này);

 

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập;

 

- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ: Quyết định tuyển dụng; Hoặc hợp đồng lao động dài hạn; Hoặc quyết định bổ nhiệm; Hoặc quyết định tăng lương gần nhất;

 

- Bản sao có công chửng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

 

- Ba (03) Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

 

9. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo - Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh Số 324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh ĐT: 0913.602.843 (TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Trường Phòng Quản lý Đào tạo)

 

10. Quyền lợi của học viên: Học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Khoa học Chính trị được quyền học lớp bổ sung, hoàn chỉnh kiến thức để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp bằng Cao cấp Lý luận chính trị. Thủ tục và điều kiện để tham gia lớp hoàn chinh kiến thức để cấp bằng Cao cấp Lý luận chính trị được tiến hành theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

DANH MỤC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 TẠI HỌC VIỆN

 

TT

 

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

IELTS

4.5

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

TOEFL

450 ITP 133 CPT 45 IBT

Educational Testing Service (ETS)

TOEIC

450

- British Council (BC)

- Educational Testing Service (ETS)

- International Development Program (IDP)

Cambngde Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN -Đại học Hà Nội

- Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nang

- Đại học Sư phạm TPHCM

2

Tiếng Nga

TRKI

Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian center of scienge and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

-DELF - TCF niveau

- B1

- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Center International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4

Tiếng Trung Quốc

HSK

Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc

- ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiengy in Chinese)

5

Tiếng Đức

ZD

B1

Úy han giáo dục phố thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT

Cấp độ N4

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

 

Keywords:tuyen sinh cao hoc,thac si sy,chuyen nganh khoa hoc chinh tri,tai thanh pho ho chi minh,hoc vien can bo nam 2017

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về học viện cán bộ tuyền sinh thạc sĩ khoa học chính trị năm 2017
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

học viện cán bộ tuyền sinh thạc sĩ khoa học chính trị năm 2017

học viện cán bộ tuyền sinh thạc sĩ khoa học chính trị năm 2017

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting