Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 447
Hôm nay35954
Hôm qua 76012
Trong tháng 363101
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184924020
MỤC LIÊN QUAN
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận cái răng - tp cần thơ đợt 1 năm 2019

tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận cái răng - tp cần thơ đợt 1 năm 2019


View:152 Ngày: Người up:

18 tháng 02 năm 2019 - 18 tháng 3 năm 2019 Phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng. 19 tháng 3 năm 2019 Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (vòng 1) 20 tháng 3 năm 2019 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 và niêm yết danh sách thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2.


KẾ HOẠCH TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG - TP CẦN THƠ ĐỢT 1 NĂM 2019

 

 

- Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-BNV  ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 16/2017/BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

- Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

- Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về Tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dụcđào tạo quận Cái Răng đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau:

 

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 

Tuyển dụng đội ng viên chức đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành giáo dục.

 

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

 

Tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, khách quan, công b ng, dân chủ và đ ng quy định của pháp luật.

 

SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

 

Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu.

 

 

 

Số TT

Chức danh (bộ môn)

Số lượng

Ghi chú

Cộng

Tiểu học

THCS

1

Giáo viên tiểu học

2

2

 

 

2

Giáo viên Ngữ văn

1

 

1

 

3

Giáo viên Lịch sử

1

 

1

 

4

Giáo viên Thể dục

1

 

1

 

5

Giáo viên Tiếng Anh

1

1

 

 

Tổng cộng

06

03

03

 

Hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Hạng III trở lên.

 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

 

Điều kiện, tiêu chuẩn

 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

 

Hộ khẩu thường tr hoặc sổ tạm tr trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

 

Từ đủ 18 tuổi và không quá 40 tuổi;

 

Có đơn đăng ký dự tuyển;

 

Có lý lịch rõ ràng;

 

Có văn b ng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

 

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

 

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

 

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

 

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định); (Download ở đây)

 

Bản lý lịch mẫu 1a-BNV/2007 (có dán ảnh) Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 

Bản sao các văn b ng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn b ng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

 

Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe do Bệnh viện tuyến quận, huyện trở lên cấp, không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 

02 ảnh 4 x 6 cm cùng loại, chụp từ 6 tháng trở lại đây, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

 

02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

 

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

 

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 

Nội dung và hình thức xét tuyển

 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 

Vòng 1

 

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết th c việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

 

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

 

Vòng 2

 

Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

 

Thời gian phỏng vấn 30 ph t; Thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định. Không thực hiện việc ph c khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

 

 

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

 

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 

Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định 161/2018/NĐ-CP đạt từ 50 điểm trở lên;

 

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) Cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) B ng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người tr ng tuyển; Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người tr ng tuyển.

 

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

 

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

 

Anh hùng Lực lượng v trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng v trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền n i từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

Người không tr ng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ hủy kết quả tuyển dụng nếu phát hiện hồ sơ, văn b ng, chứng chỉ không đ ng quy định.

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN THỰC HIỆN XÉT TUYỂN

 

Quá trình tuyển dụng được thực hiện với thời gian dự kiến cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

Nội dung

15 tháng 02 năm 2019

Phát hành thông báo tuyển dụng.

18 tháng 02 năm 2019 -

18 tháng 3 năm 2019

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.

19 tháng 3 năm 2019

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (vòng 1)

20 tháng 3 năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 và niêm yết danh sách thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2.

22 tháng 3 năm 2019

Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng tổ chức phỏng vấn, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn; Ủy viên kiêm thư ký Hội Đồng xét tuyển hoàn thành các văn bản, biểu mẫu liên quan đến tổ chức xét tuyển.

26 tháng 3 năm 2019

Tổ chức xét vòng 2.

28 - 29 tháng 3 năm 2019

Tổng hợp kết quả xét tuyểnbáo cáo với người đứng đầu

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

01 tháng 4 năm 2019

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển.

02 tháng 04 năm 2019

Phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận

Kết quả tr ng tuyển b ng văn bản tới người dự tuyển.

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Phòng Nội vụ quận Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo xét tuyển; Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban Giám sát. Làm cơ quan thường trực của Hội đồng xét tuyển viên chức, gi p Hội đồng chuẩn bị tài liệu, văn bản có liên quan đến việc xét tuyển. Tổ chức xét tuyển dụng viên chức đ ng Quy chế.

 

Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch theo quy định tại Điều 6 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo công khai trên phương tiện thông tin truyền thông, Trang thông tin điện tử quận. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tuyển dụng đối với thí sinh tr ng tuyển sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả tr ng tuyển b ng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian và địa điểm người tr ng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phối hợp với Phòng Nội vụ quận tổ chức thực hiện kế hoạch, thực hiện các nội dung theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quận. Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

 

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức của ngành giáo dục quận Cái Răng đợt 1 năm 2019 đề nghị các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này. /.

 

 

 

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận cái răng - tp cần thơ đợt 1 năm 2019
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận cái răng - tp cần thơ đợt 1 năm 2019

tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận cái răng - tp cần thơ đợt 1 năm 2019

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting