Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1176
Hôm nay37545
Hôm qua 148934
Trong tháng 2136265
Tháng trước4372452
Số lượt truy cập: 153206872
MỤC LIÊN QUAN
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ cục thú y thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

cục thú y thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019


View:133 Ngày: Người up:

Cục Thú y thông báo nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc Cục như sau:


Cục Thú y thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

 

 

1. Số lượng và điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

- Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức;

- Số lượng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng ban hành kèm theo Thông báo này và được xem tại Website theo địa chỉ mard.gov.vn và được niêm yết tại Cục Thú y, các đơn vị có vị trí tuyển dụng.

 

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian nộp hồ sơ:

 

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

-  Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc  trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của cấp có thẩm quyền được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao chụp Bảo hiểm xã hội;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

 

3.2. Nơi nhận Hồ sơ:

- Văn phòng Cục Thú y (phòng 103, Cục Thú y):

+ Địa chỉ: số 15/78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại: 0243.8696788

- Hình thức gửi Hồ sơ: (thí sinh có thể nộp một trong hai hình thức sau)

+ Thí sinh nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Thú y;

+ Thí sinh gửi chuyển phát nhanh về Văn phòng Cục Thú y, thời gian nộp Hồ sơ hợp lệ tính theo dấu bưu điện (Lưu ý: ngoài bao bì thư thí sinh ghi rõ “Hồ sơ dự xét tuyển viên chức năm 2019”).

 

3.3. Thời gian nhận Hồ sơ:

Từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 26/3/2019 (trong giờ hành chính)

 

4. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc  trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

5. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển theo Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

 

6. Phí xét tuyển viên chức

Phí xét tuyển viên chức theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

7. Thời gian và địa điểm xét tuyển

7.1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2019 trước ngày 03/4/2019.

7.2.Thông báo kết quả Vòng 1: Hội đồng xét tuyển viên chức của Cục Thú y phê duyệt và thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 trước ngày 10/4/2019.

7.3. Thời gian, địa điểm xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển Vòng 2:

- Thời gian xét tuyển: dự kiến vào ngày 25-26/4/2019 (thông báo lịch cụ thể trên trang Web của Cục Thú y).

- Địa điểm xét tuyển: Cục Thú y, số 15/78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Kết quả xét tuyển: được niêm yết tại Cục Thú y và trên trang Web của Cục Thú y.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cục Thú y, phòng 103, Cục Thú y, số 15/78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 0243.8696788.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Cục Thú y không trả lại hồ sơ đối với thi sinh không trúng tuyển./.

 

8. PHỤ LỤC MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

 (Ban hành kèm theo Thông bảo sổ     /TB-TY-VP ngày M thảng 02 năm 2019) Tổng số vị trí tuyển dụng: 04 vị trí; Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu.

 

 

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Chức trách, nhiệm vụ

Yêu cần hiểu biết, kỹ năng

Yêu cầu trình độ/ kinh nghiệm công tác

Phương thức tuyển dụng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1.

Vị trí: Chân đoán, xét nghiệm, Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, Chi cục Thú y vùng II

Chức danh nghề nghiệp: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, -Mãso: V. 03.04.11

Số lượng tuyển dụng: 01

Đảm nhiệm các công việc về lĩnh vực Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, cụ thể:

Thực hiện mổ khám, lấy mẫu xét nghiệm;

Thực hiện việc chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật;

Thực hiện pha chế và bảo quản môi trường phục vụ công tác chẩn đoán, xét nghiệm

Hiếu biết về Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hiểu biết về Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành liên quan đến công tác thú y;

Hiểu biết, năm rõ các bệnh chung của động vật, nắm được các yêu cầu kỹ thuật về chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật;

Nắm được các quy trình cơ bản về Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; có kỹ năng chẩn đoán, xét nghiệm và tồng hợp, phân tích kết quản chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.

Có khả năng độc lập, chủ động làm việc, thành thạo kỹ năng chẩn đoán bệnh động vật;

Có khả năng giao tiếp tốt và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công việc;

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thú y hoặc chăn nuôi thú y hoặc bệnh học thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 2 theo

Quy định tại Thông tư số Ol/2014/TT-BGDĐT    ngày

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử

Dụng cồng nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT    ngày

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Có chứng chỉ chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III;

Có ít nhất 03 năm (36 tháng) Kinh nghiệm công tác tại vị trí chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật tại các cơ quan/đơn vị hành chính, sự nghiệp, có họp đồng lao động của cấp có thẳm quyền, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

xét tuyển

Biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước

2.

Vị trí: Kiểm tra, xét nghiệm, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

Chức danh nghề nghiệp: Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III -Mã số: V. 03.05.14

Số lượng tuyển dụng: 01

Đảm nhiệm các công việc về lĩnh vực Kiểm tra vệ sinh thú y, cụ thể:

Thực hiện lấy mẫu và bàn giao mẫu phục vụ công tác kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm;

Thực hiện công tác phân tích, duy trì và mở rộng các phép thử hóa lý, chất tồn dư kháng sinh, vitamin, chất kích thích tăng trưởng, tồn dư kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên các thiết bị HPLC/MS, GC/MS...

Hiểu biết về Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hiểu biết về Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành liên quan đến công tác thú y;

Nắm được các quy trình cơ bản về kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm;

Năm được quy trình Phòng thử nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 17025

Có khả năng độc lập, chủ động làm việc, thành thạo kỹ năng kiểm nghiệm thuốc thú y;

Có khả năng giao tiếp tốt và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công việc;

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành hóa phân tích hoặc hóa học;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 2 theo

Quy định tại Thông tư số Ol/2014/TT-BỎDĐT    ngày

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử

Dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT    ngày

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Có chứng chỉ kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III;

Có ít nhất 02 năm (24 tháng) Kinh nghiệm công tác tại vị trí kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ quan/đơn vị hành chính, sự nghiệp, có họp đồng lao động của cấp có thẳm quyền, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

xét tuyển

Biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước

3.

Vị trí: Chẩn đoán, xét nghiệm, Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, Chi cục Thú y vùng VI

Chức danh nghề nghiệp: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, -Mã số: V. 03.04.11

Số lượng tuyển dụng: 03

Đảm nhiệm các công việc về lĩnh vực Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, cụ thể:

Thực hiện mổ khám, lấy mẫu xét nghiệm;

Thực hiện việc chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật;

Thực hiện pha chế và bảo quản môi trường

Hiểu biết về Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hiểu biết về Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành liên quan đến công tác thú y;

Hiểu biết, năm rõ các bệnh chung của động vật, nắm được các yêu cầu kỹ thuật về chẩn đoán, xét nghiệm

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thú y hoặc chăn nuôi thú y hoặc bệnh học thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 2 theo

Quy định tại Thông tư số Ol/2014/TT-BGDĐT    ngày

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

xét tuyển

Biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước

   

phục vụ công tác chan đoán, xét nghiệm

bệnh động vật;

Nắm được các quy trình cơ bản về Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; có kỹ năng chẩn đoán, xét nghiệm và tồng họp, phân tích kết quản chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.

Có khả năng độc lập, chủ động làm việc, thành thạo kỹ năng chẩn đoán bệnh động vật;

Có khả năng giao tiếp tốt và phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công việc;

theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT     ngày

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Có chứng chỉ chần đoán viên bệnh động vật hạng III;

Có ít nhất 03 năm (36 tháng) Kinh nghiệm công tác tại vị trí chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật tại các cơ quan/đơn vị hành chính, sự nghiệp, có họp đồng lao động của cấp có thẩm quyền, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   

4.

Vị trí: Kế toán, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung uơng

Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên, -Mã số: 06.031

Số lượng tuyển dụng: 01

Trực tiếp theo dõi các nội dung liên quan đến nguồn thu giá dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

Tổ chức hạch toán, tập họp chứng từ, ghi sổ theo dõi, báo cáo định kỳ theo quy định;

Thực hiện nhiệm vụ của kế toán, giao dịch ngân hàng..

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ke toán trưởng, lãnh đạo phòng, lãnh đạo Trung tâm

Hiểu biết về Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hiểu biết về Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hiểu biết về Luật kế toán, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành liên quan đến cồng tác thú y;

Hiểu biết về kế toán hành chính, sự nghiệp;

Có kinh nghiệm giao dịch ngân hàng kho bạc...

Có khả năng giao tiếp tốt và phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công việc;

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 2 theo

Quy định tại Thông tư số Ol/2014/TT-BGDĐT     ngày

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử

Dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT     ngày

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Có chúng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, có hợp đồng lao động của cấp có thẩm quyền, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Xét tuyển

Biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về cục thú y thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

cục thú y thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

cục thú y thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting