Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 478
Hôm nay78281
Hôm qua 46563
Trong tháng 4015220
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184469782
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ đại học đồng tháp xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2019 - nv2

đại học đồng tháp xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2019 - nv2


View:174 Ngày: Người up:

ĐH Đồng tháp xét tuyển bổ sung 100 chỉ tiêu ngành sư phạm và 170 chỉ tiêu Ngoài sư phạm; thời hạn nhận hồ sơ bổ sung từ 28/09-3/9 năm 2019


ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG 2019 - NV2

 

1. Thông tin chung về trường

-Tên trường: Trường Đại học Đông Tháp Mã trường: SPD

-Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tinh Đồng Tháp

-Địa chỉ trang web: Dthu. Edu. Vn

 

2. Thông tin xét tuyển bổ sung ngành sư phạm

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

Môn Xét Tuyển

Môn chính

ĐXT

THPT QG 2019

HỌC BẠ LỚP 12

NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

       

1

Giáo dục Mầm non

7140201

30

M00

M05

M07

M11

Văn, Toán, NK GDMN

Văn, Sử, NK GDMN

Văn, Địa, NK. GDMN

Văn, Tiêng Anh, NK GDMN

NK GDMN

21

24

2

Giáo duc Tiểu hoc

• •

7140202

3

C01

C03

C04

D01

Văn, Toán, Lý

Văn. Toán, Sử

Văn, Toán, Địa

Văn, Toán. Tiéng Anh

 

19.5

 

3

Giáo duc Chính tri

• •

7140205

5

C00 C19 D01

DI4

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Toán. Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

18

 

4

Giáo dục Thể chất

7140206

5

T00

T05

T06

T07

Toán, Sinh, NKTDTT

Văn, GDCD, NK. TDTT

Toán, Địa, NK. TDTT

Văn, Địa, NK. TDTT

NK TDTT

22

23

5

Sư phạm Vật lý

7140211

4

A00

A01

A02

A04

Toán, Lý, Hóa

Toán. Lý, Tiếng Anh

Toán. Lý, Sinh

Toán. Lý, Địa

 

18

 

6

Sư phạm Hóa học

7140212

2

A00

B00

D07

A06

Toán. Lý. Hóa

Toán, Hỏa, Sinh Toán. Hóa, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Đia

 

18

 

7

Sư phạm Ngừ văn

7140217

8

C00

C19

D14

D15

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

Văn. Địa, Tiếng Anh

 

19

 

8

Sư phạm Lịch sừ

7140218

4

C00

C19

D14

D09

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn. Sử, Tiếng Anh

Toán. Sử. Tiếng Anh

 

18

 

9

Sư phạm Địa lý

7140219

4

C00

C04

D10

A07

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Địa

Toán, Địa, Tiếng Anh

Toán, Sử, Đia

 

18.5

 

10

Sư phạm Âm nhạc

7140221

4

N00

NOI

Văn. Hát, Thâm âm-Tiết tấu

Toán, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu

Hát

22

24

11

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

5

H00

H07

Văn. Trang trí, Hình họa

Toán, T rang trí, Hình họa

Hình họa

22

22

12

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

4

D01

D14

D15

D13

Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn. Sử. Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

Văn, Sinh, Tiếng Anh

Tiếng

Anh

19.5

 

NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

22

         

1

Giáo dục Mầm non

51140201

20

M00

M05

M07

M11

Văn, Toán, NK GDMN

Văn. Sử, NK GDMN

Văn, Địa. NKGDMN

Văn, Tiếng Anh. NK GDMN

NK

GDMN

19

22

2

Sư phạm Toán học

51140209

2

A00

A01

A02

A04

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán. Lý, Sinh

Toán. Lý, Địa

 

16

22

 

TÓNG CỘNG

 

100

         

 

Ghi chủ: Công nhận kết quả thi năng khiếu của các trường đại học. Cao đãng công lập khác trên toàn quốc (NKGDMN. NKGDTC. Hát, Thẩm âm - Tiết tấu)

 

3. Điểm Xét Tuyển các ngành Đại học ngoài sư phạm

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

Môn Xét Tuyển

Môn chính

ĐXT

THPT

QG

2019

HỌC BẠ LỚP 12

NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

170

         

I

Việt Nam học (Hướng dần viên du lịch và Quán lý Nhà hàng - Khách sạn)

7310630

20

C00

C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn. Địa. GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

17

18

2

Ngôn ngừ Anh (- Biên-phiên dịch

- Tiếng Anh kinh doanh)

7220201

20

D01

D14

D15

D13

Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

Văn. Địa, Tiếng Anh

Văn, Sinh, Tiếng Anh

Tiếng Anh

14

18

3

Quàn lý văn hóa

7229042

10

C00C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Địa, GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

14

18

4

Quàn trị kinh doanh

7340101

20

A00

A01

D01

D10

Toán. Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng

Anh Toán, Địa, Tiếng Anh

 

14

18

5

Tài chính - Ngân hàng

7340201

20

A00 A01 D01

D10

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Địa, Tiếng Anh

 

14

18

6

Kế toán

7340301

15

A00

A01 D01

D10

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Địa, Tiếng Anh

 

14

18

7

Khoa học môi trường

7440301

10

A00 B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

14

18

8

Khoa học Máy tính (Công nghệ thông tin)

7480101

10

A00 A01

A02

A04

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Lý, Sinh

Toán, Lý, Địa

 

14

18

9

Nông học

7620109

10

A00 B00 D07 D08

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán. Sinh, Tiếng Anh

 

14

18

10

Nuôi trồng thủy sản

7620301

20

A00

B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa

Toán. Hóa, Sinh

Toán. Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

14

18

11

Công tác xã hội

7760101 2

15

C00C19

C20

D14

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn. Địa, GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

14

18

 

4. Điêu kiện nhận Hồ sơ Xét Tuyển

a. Đối với các ngành không có môn chính (điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm Môn 3) + Điểm ưu tiên (KV + Đối tượng) >= ĐXT (không có môn nào 1,0 điểm trở xuống)

b. Đối với các ngành có môn chính [(điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (điểm Môn chính X 2)) X 3/4] + Điểm ưu tiên (KV + Đối tượng) >= ĐXT (không có môn nào 1,0 điểm trở xuống)

 

5. Tổ chức Tuyển sinh

-Thời gian nhận Hồ sơ bố sung Đợt 1: Từ ngày 28/8/2019 đến 17g00 ngày 03/9/2019

-Hình thức nhận:

+ Phương thức 1: Thí sinh gửi trực tiếp tại Phòng Đảm bảo chất lượng (Phòng 209. Lầu 1, Dãy Bl). Sô 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6. Tp. Cao Lãnh, tình Đồng Tháp. Điện thoại: (0277) 3882258 hoặc (0277) 3881857 - Trường Đại học Đồng Tháp

+ Phương thức 2: Thí sinh gửi quả đường bưu điện bằng chuyền phát nhanh đến Địa chỉ trên trong thời gian quy định.

-Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu đăng ký Xét Tuyển theo mầu (Mầu Xét Tuyển bố sung);

+ Bản photocopy giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019;

+ 01 phong bì có dán sẵn Tem ghi rõ Địa chỉ của thí sinh;

+ Lệ phí: 30.000 đồng/ 1 nguyện vọng Xét Tuyển.

-Ngày 04/9/2019, Trường sẽ thông báo kết quả Xét Tuyển bổ sung Đợt 1.

 

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về đại học đồng tháp xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2019 - nv2
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

đại học đồng tháp xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2019 - nv2

đại học đồng tháp xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2019 - nv2

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting