Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 601
Hôm nay55100
Hôm qua 79001
Trong tháng 306235
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184867154
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ đại học quảng bình xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019- NV3 bằng học bạ THPT

đại học quảng bình xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019- NV3 bằng học bạ THPT


View:256 Ngày: Người up:

Về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) hoặc xét kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu (đợt 3).


CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH NĂM 2019 - NV3

 

 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ Thông báo số 412/TB-ĐHQB ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-ĐHQB ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Quảng Bình năm 2019;

- Căn cứ Biên bản ngưỡng điểm xét tuyển đợt 3 tuyển sinh vào cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2019 của trường đại học quảng bình theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT hoặc xét kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Bình thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) hoặc xét kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu ( đợt 3) cụ thể như sau:

 

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và điều kiện xét tuyển

Lưu ý: Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển

- Các mức điểm nói trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, không ưu tiên.

- Môn so sánh: chữ thường, đậm

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp Xét Tuyển

Mã hóa Tổ hợp Xét tuyển

Điều kiện Xét Tuyển

I.

Các ngành đào tạo đại học:

171

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

7140201

08

- Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

M00

24

2

Giáo dục Tiểu học

7140202

07

-Toán, Vật lý, Hóa học

-Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

-Ngữ văn, Toán, GD công dân

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00 C00

C14

D01

24

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

05

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

-Ngữ Văn, Lịch sử, GD công dân

-Ngữ văn. Địa lý, GD công dân

-Ngữ văn. Lịch sử, Tiếng Anh

C00

C19 C20

D14

24

4

Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):

-Tiếng Anh Tổng hợp;

-Tiếng Anh Du lịch

-Thương mai

7220201

13

-Toán, Ngữ văn. Tiếng Anh

-Toán, Lịch sử. Tiếng Anh

-Ngữ văn. Lịch sử, Tiếng Anh

-Ngữ Văn. Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

18

5

Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)

7310501

18

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

-Ngữ văn. Địa lý, GD công dân

-Toán, Địa lý, Tiếng Anh

-Ngữ Văn. Đia lý, Tiếng Anh

C00

C20

D10

D15

18

5

Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)

7310501

18

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

-Ngữ văn. Địa lý, GD công dân

-Toán, Địa lý, Tiếng Anh

-Ngữ Văn. Đia lý, Tiếng Anh

C00

C20

D10

D15

18

6

Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):

-Kế toán Tổng hợp;

-Kế toán Doanh nghiêp

7340301

10

-Toán, Vật lý, Hóa học

-Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-Toán, Ngữ Văn. Hóa học

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

18

7

Quản trị kinh doanh

7340101

10

-Toán, Vật lý, Hỏa học

-Toán, Vật lý. Tiếng Anh

-Toán, Ngữ văn, Hóa học

-Toán, Ngữ Văn. Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

18

8

Luật, (gom 2 chuyên ngành):

-Luật Kinh tế - Thương mại;

-Luật 1 lành chính - Tư pháp

7380101

30

-Toán, Vật lý, I lỏa học

-Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-Ngũ- Văn, Lịch sử, Địa lý

-1oán, Ngữ Văn. Tiếng Anh

A00

A01

C00 D01

18

9

 Kỹ thuật phân mềm

7480103

20

-Toán, Vật lý, Hóa học

-Toán, Vặt lý, Tiếng Anh

-Toán, Vật lý, Sinh học

-Toán, Ngữ văn. Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

18

10

Công nghệ thông tin

7480201

10

-Toán, Vật lý, Hóa học

-Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-Toán, Vật lý, Sinh học

-Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

18

11

 Kỹ thuật điện

7520201

15

-Toán, Vật lý, Hóa học -Toán, Vật lý, Tiếng Anh

-Toán, Vật lý, Sinh học

-Toán, 1 lóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D07

18

12

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

10

-Toán, Vật lý, Hóa học

-Toán, Vật lý. Tiếng Anh

-1oán, Ngữ Văn. Hóa học

-Toán, Ngữ Văn. Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

18

13

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

15

-Toán, Vật lý. Hóa học

-Toán, Sinh học, Ngữ văn

-Ngữ văn. Toán, Địa lý

-Toán. Ngữ văn. Tiếng Anh

A00

B03

C04

D01

18

II

Các ngành dào tạo cao đẳng sư phạm

35

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

10

Toán, Ngữ Văn, NÃNG KHIẾU

M00

19.5

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

25

-Toán, Vật lý, Hóa học

-Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

-Ngữ văn, Toán, GD công dân

-Toán, Ngữ văn. Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

19.5

 

 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

- Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

 

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (Học bạ).

 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Điểm ĐKXT phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các ngành đại học có môn thi năng khiếu, yêu cầu điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

Đối với xét tuyển bằng kết quả học tập THPT có quy định cụ thể như sau:

- Các ngành đại học sư phạm: Xếp loại học lực lớp 12 phải từ loại GIỎI trở lên;

Riêng đối với:

+ ĐH Giáo dục Mầm non: Điểm trung bình cộng của các môn trong tổ hợp xét tuyển (Môn Toán học và Ngữ văn) tối thiểu là 8,0 trở lên.

+ ĐH Giáo dục thể chất: Điểm trung bình cộng của các môn trong tổ hợp xét tuyển (Môn Toán và Sinh đối với khối T00; Môn Toán và Văn đối với khối T01; Văn và GDCD đối với khối T05) tối thiểu là 6,5 trở lên.

- Các ngành cao đẳng sư phạm: Xếp loại học lực lớp 12 phải từ loại KHÁ trở lên.

Riêng đối với ngành CĐ Giáo dục Mầm non: Điểm trung bình cộng của các môn trong tổ hợp xét tuyển (Môn Toán học và Ngữ văn) tối thiểu là 6,5 trở lên.

- Các ngành đại học ngoài sư phạm: Điểm trung bình cộng của các môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 6,0 trở lên;

 

V. ĐIỂM XÉT TUYỂN

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm (lớp 12) của tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).

 

VI. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Nhà trường áp dụng ưu tiên trong tuyển sinh về tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển vào các ngành học của các đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Cụ thể:

- Ưu tiên trong tuyển sinh: Ưu tiên theo nhóm đối tượng và khu vực (theo quy định tạiKhoản 5 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) với khung điểm ưu tiên theo mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một Phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

- Ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường các đối tượng được quy định tại khoản 2, và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được Nhà trường ưu tiên trong xét tuyển vào trường theo khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đối với các ngành CĐ ngoài sư phạm áp dụng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

VII. HỒ SƠ, THỜI GIAN, CÁCH THỨC - ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ ĐKXT

+ Phiếu ĐKXT (theo mẫu);

+ Bản sao học bạ THPT;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

+ Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

2. Thời gian, cách thức - địa điểm:

a. Thời gian: từ 23/8/2019 đến 06/9/2019

b. Cách thức - địa điểm:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Quảng Bình)

+ Cách 2: Nộp qua đường bưu điện (căn cứ vào dấu ngày gửi trên phong bì để tính thời gian nộp hồ sơ xét tuyển), Hồ sơ gửi về theo địa chỉ:

Bộ phận tuyển sinh - Phòng Đào tạo - Trường Đại học Quảng Bình Số 312 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - T.Quảng Bình

 

VIII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN /THI TUYỂN

Nhà trường áp dụng mức thu lệ phí tuyển sinh theo khoản 1, 2, 3 thông tư 40/2015- TTLT-BTC-BGDĐT, cụ thể như sau:

- Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào Trường: 30.000 đồng/nguyện vọng

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng hoặc tuyển thẳng: 30.000 đồng/ nguyện vọng

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu hoặc các ngành có thi năng khiếu:

+ Đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/ nguyện vọng

+ Đăng ký xét tuyển bằng phương thức thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

 

IX. TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

1. Thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình phải xác nhận nhập học vào trường trong thời hạn quy định của Bộ GD&ĐT bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi

THPT Quốc gia đến trường bằng thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường.

2. Thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây: Học bạ; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước; Giấy khai sinh; Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; Giấy triệu tập trúng tuyển.

- Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website:www.quangbinhuni.edu.vn

- Đường dây nóng phục vụ tuyển sinh: 0232.3824052

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về đại học quảng bình xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019- NV3 bằng học bạ THPT
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

đại học quảng bình xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019- NV3 bằng học bạ THPT

đại học quảng bình xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019- NV3 bằng học bạ THPT

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting