Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 616
Hôm nay48789
Hôm qua 81840
Trong tháng 48789
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184609708
Từ ngày: Đến ngày:

Xếp theo thời gian Theo vần ABC Xếp theo số View

công tác đào tạo giáo viên âm nhạc mỹ thuật hiện nay


Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo. Kết quả là từ năm 2001 đến nay Bộ đã ký và cho ban hành 231 chương trình khung giáo dục đại học, trong đó có 176 chương trình khung trình độ đại học, 53 chương trình khung trình độ cao đẳng và 01 chương trỡnh khung Giáo dục hoà nhập. Trong tổng số 176 Chương...

giải pháp đổi mới giáo dục đại học ở trường đại học lao động - xã hội


Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để thực hiện Nghị quyết này, các cơ sở giáo dục đại học cần nghiêm túc đánh giá lại thực trạng giáo dục đại học hiện nay, từ đó đưa ra hệ giải pháp có...

kết quả hội thảo toàn quốc về xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội


Ngày 09 tháng 10 năm 2015, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Chủ trì, phối hợp với Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc gia về Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa chủ...

định nghĩa chất lượng giáo dục


Về bản chất, khái niệm chất lượng là một khái niệm mang tính tương đối. Với mỗi người, quan niệm về chất lượng khác nhau và vì thế chúng ta thường đặt ra câu hỏi “chất lượng của ai”. Ở mỗi một vị trí, người ta nhìn nhận về chất lượng ở những khía cạnh khác nhau. Các sinh viên, các nhà tuyển dụng, đội ngũ tham gia giảng dạy hoặc không giảng dạy, chính phủ và các cơ...

khái niệm chất lượng giáo dục đào tạo đại học


Chất lượng luôn là vấn đề quan trong nhất của tất cả các trường đại học, và việc phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo bao giờ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ cơ sở đào tạo đại học nào. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy nhưng chất lượng vẫn là một khái niệm khó định nghĩa, khó xác định, khó đo lường, và cách hiểu của người này cũng khác với...

chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số và vấn đề phát triển bền vững ở việt nam hiện nay


Là một quốc gia đa dân tộc và đa ngôn ngữ, Việt Nam luôn luôn nhận thấy những ích lợi to lớn trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ để phát triển bền vững đất nước. Chính lợi ích này cũng đã được UNESCO xác nhận và ghi nhận trong nhiều văn kiện khác nhau của mình [UNESCO (2006)] khi phân tích về tác động của môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hoá đối với sự phát triển bền vững của...

Báo chí - nhà báo và sự hình thành tầng lớp trí thức hiện đại đầu thế kỷ XX


Khái niệm trí thức hiện đại ở đây được hiểu trong sự đối nghĩa với trí thức - kẻ sĩ (sẽ được giới thuyết cụ thể trong phần tiếp theo của bài viết) trong xã hội Việt Nam truyền thống. Sự hiện diện của tầng lớp trí thức hiện đại, trên thực tế, mới chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Bài viết này sẽ tập trung làm sáng tỏ vai trò của báo chí...

yêu cầu của hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành theo mô hình người giáo viên dạy nghề


Năng lực về chuyên môn của người Giáo viên dạy nghề (GVDN) Chính là điều kiện cần thiết để hoạt động dạy nghề đạt hiệu quả. Sự hiểu biết về nghiệp vụ sư phạm kỹ thuật (SPKT) Của họ có cấu trúc liên kết và năng động. Về cấu trúc, năng lực chuyên môn của nhà SPKT có các thành tố như các tổ hợp kiến thức, kỹ năng, SPKT, kinh nghiệm cá nhân, nghệ thuật sư phạm, năng lực...

tư tưởng hồ chí minh về vấn đề tạo môi trường thuận lợi cho việc giải phóng phụ nữ


Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng phụ nữ không phải chỉ đấu tranh chống lại mọi áp bức, bất công đối với phụ nữ, mà còn phải phát huy vai trò của phụ nữ vào trong các công việc của cách mạng. Bài viết này đề cập đến một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về việc tạo môi trường thuận lợi cho giải phóng phụ nữ.

vấn đề nhân nghĩa trong tư tưởng hồ chí minh


Nhân nghĩa - một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Tư tưởng ấy không chỉ bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc Việt Nam mà còn là sự tiếp thu, vận dụng sáng tạo những tinh hoa văn hóa, đạo đức nhân loại. Bàn về vấn đề này, có nhiều bài nghiên cứu khác nhau, song, nhìn chung các tác giả chưa tập trung làm rõ quan niệm của Hồ Chí Minh về nhân nghĩa

Trang    1   2   3   4   5       
tin khoa học báo cáo nghiên cứu về giáo dục con người


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

tin khoa học báo cáo nghiên cứu về giáo dục con người

tin khoa học báo cáo nghiên cứu về giáo dục con người

vấn đề nhân nghĩa trong tư tưởng hồ chí minh