Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15


Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Công tác quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương Ông/Bà như thế nào? lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace
Công tác quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương Ông/Bà như thế nào?

Người Upload: kem_mua_d0ng_90 Số người tham gia khảo sát: 0 Báo cáo vi phạm
Ngày hết hạn: 01/02/2015 Thống kê đã đóng Tổng thống kê

Sau khi Luật Đất đai được Quốc hội thông qua năm 2003 thay thế Luật Đất đai năm 1994 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai được Chính phủ ban hành, công tác quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta đã đạt được một số kết quả tích cực, từng bước được tăng cường và ngày càng hoàn thiện hơn, thế còn ở địa phương Ông/Bà thế nào?

Để có thông tin khách quan phục vụ các đại biểu Quốc hội xem xét, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta, AMBN.vn chúng tôi tổ chức khảo sát ý kiến dư luận xã hội về “Một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai” với mục đích là tìm hiểu dư luận xã hội về một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai thời gian qua, từ đó rút ra những đề xuất, kiến nghị làm tài liệu tham khảo, góp phần phục vụ công tác giám sát của Quốc hội.

Đối tượng tham gia khảo sát là cán bộ, công chức làm việc trong các bộ, các cấp, các ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ... Cán bộ công chức làm việc tại: Uỷ ban nhân dân các cấp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông... và một số người dân tại địa phương chọn điểm. Rất mong Ông/Bà tham gia bảng khảo sát này, toàn bộ thông tin cá nhân cũng như dữ liệu thống kê được sẽ đảm bảo bí mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Cảm ơn Ông/Bà!

Bài khảo sát gồm 20 câu hỏi với nội dung xoay quanh những vấn đề sau:

- Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng đất đai;

- Đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất như đất sản xuất nông nghiệp, đất ở của khu vực nông thôn, khu vực đô thị, khu công nghiệp, đất giao thông.

- Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

- Quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Bảng câu hỏi
Câu hỏi số 1
Ông/Bà nhận xét như thế nào về việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi Ông/Bà sinh sống ?
Tốt
Tương đối tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 2
Ông/Bà nhận xét như thế nào về việc ban hành các văn bản dưới luật phục vụ công tác quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương nơi Ông/Bà sinh sống ?
Tốt
Tương đối tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 3
Ông/Bà nhận xét như thế nào về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương nơi Ông/Bà sinh sống ?
Tốt
Tương đối tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 4
Ông/Bà nhận xét như thế nào về công tác đền bù và giải phóng mặt bằng tại địa phương nơi Ông/Bà sinh sống ?
Tốt
Tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 5
Ông/Bà nhận xét như thế nào về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương nơi Ông/Bà sinh sống ?
Tốt
Tương đối tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 6
Ông/Bà nhận xét như thế nào về năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương nơi Ông/Bà sinh sống ?
Tốt
Tương đối tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 7
Ông/Bà nhận xét như thế nào về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai tại địa phương nơi Ông/Bà sinh sống ?
Tốt
Tương đối tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 8
Ông/Bà nhận xét như thế nào về công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương nơi Ông/Bà sinh sống ?
Tốt
Tương đối tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 9
Ông/ Bà đánh giá như thế nào về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tại nơi Ông/Bà sinh sống thời gian qua?
Hợp lý
Tương đối hợp lý
Chưa hợp lý
Khó trả lời
Câu hỏi số 10
Nếu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất “Chưa hợp lý”, theo Ông/Bà là do nguyên nhân nào dưới đây?
Chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết
Công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chưa hợp lý
Thẩm định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chưa tốt
Xét duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chưa sát thực tế
Kinh phí cho việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất không đảm bảo
Trình độ năng lực của cán bộ, công chức còn hạn chế
Chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Sự phân cấp trong quá trình lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất còn bất cập
Cơ cấu sử dụng các loại đất chưa hợp lý
Tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không cao.
Nguyên nhân khác
Câu hỏi số 11
Ông/Bà, có ý kiến như thế nào về việc triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp và đất ở khu vực nông thôn?
Hợp lý
Tương đối hợp lý
Chưa hợp lý
Khó trả lời
Câu hỏi số 12
Ông/Bà, có ý kiến như thế nào về việc triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở khu vực thành thị?
Hợp lý
Tương đối hợp lý
Chưa hợp lý
Khó trả lời
Câu hỏi số 13
Ông/Bà, có ý kiến như thế nào về việc triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất xây dựng khu đô thị mới?
Hợp lý
Tương đối hợp lý
Chưa hợp lý
Khó trả lời
Câu hỏi số 14
Ông/Bà, có ý kiến như thế nào về việc triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp?
Hợp lý
Tương đối hợp lý
Chưa hợp lý
Khó trả lời
Câu hỏi số 15
Ông/Bà, có ý kiến như thế nào về việc triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất xây dựng công trình giao thông và thủy lợi?
Hợp lý
Tương đối hợp lý
Chưa hợp lý
Khó trả lời
Câu hỏi số 16
Quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương nơi Ông/Bà sinh sống, có được đưa ra lấy ý kiến nhân dân không?
Không
Câu hỏi số 17
Ở nơi Ông/Bà sinh sống, bản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có được chính quyền công bố công khai không?
Không
Câu hỏi số 18
Ở nơi Ông/Bà sinh sống có tình trạng kế hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng không thực hiện theo kế hoạch (hay còn gọi là quy hoạch “treo”) không?
Không
Câu hỏi số 19
Ông/Bà có nhận xét như thế nào về công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai nơi Ông/Bà sinh sống?
Tốt
Tương đối tốt
Chưa tốt
Khó trả lời
Câu hỏi số 20
Cuối cùng, xin Ông/Bà cho biết một số thông tin về bản thân:
Trình độ học vấn phổ thông
Trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng
Trình độ học vấn đại học, sau đại học
Là cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai
Là người dân bình thường tại địa phương
Sống ở địa bàn thành thị
Sống ở địa bàn nông thôn


Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng Khảo sát thống kê

Công tác quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương Ông/Bà như thế nào?

Công tác quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương Ông/Bà như thế nào?

Vấn đề hòa giải cho việc tranh chấp đất đai ở địa phương Ông/Bà như thế nào?

Đăng nhập tài khoản
Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1247
Hôm nay43711
Hôm qua 148934
Trong tháng 2142431
Tháng trước4372452
Số lượt truy cập: 153213038