Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15


Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Doanh nghiệp bạn có ý kiến gì trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động ? lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace
Doanh nghiệp bạn có ý kiến gì trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động ?

Người Upload: kem_mua_d0ng_90 Số người tham gia khảo sát: 0 Báo cáo vi phạm
Ngày hết hạn: 07/02/2015 Thống kê đã đóng Tổng thống kê

Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 1994 có hiệu lực thi hành từ (1/1/1995) đến nay đã tạo một hành lang pháp lý quan trọng điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nhưng hiện nay BLLĐ vẫn lộ ra những bất cập cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả Doanh nghiệp và người lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Để Bộ luật Lao động sửa đổi đáp ứng được với các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với nền kinh tế thị trường xã  hội chủ nghĩa, đáp ứng được với yêu  cầu của hội nhập kinh tế quốc tế thì các cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản cần có những ý kiến đóng góp có giá trị lý luận và thực tiễn trong việc tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Chính vì lẽ đó mà AMBN.vn viết bài khảo sát này, lấy ý kiến của các bạn – những người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp về thực thi BLLĐ với các vấn đề liên quan đến BLLĐ để làm cơ sở báo cáo, tham mưu cho Chính phủ trong việc sửa đổi BLLĐ đồng thời giúp các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp xây dựng định hướng hợp với cộng đồng doanh nghiệp trong tương lai.

Bảng câu hỏi
Câu hỏi số 1
Loại hình Doanh nghiệp bạn là:
DN có vốn đầu tư Nhà nước
DN có vốn đầu tư nước ngoài
DN 100% vốn tư nhân
DN 100% vốn đầu tư nước ngoài
Câu hỏi số 2
Lĩnh vực ngành nghề chính của doanh nghiệp bạn là gì :
Dịch vụ du lịch, khách sạn
Xây dựng
Thương mại
Sản xuất, chế biến công nghiệp
Khác
Câu hỏi số 3
Trong các vấn đề sau, doanh nghiệp của bạn hoàn toàn không gặp vướng mắc ở những vấn đề nào ?
Loại hình hợp đồng (vụ việc, ngắn hạn, không thời hạn)
Gia hạn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng
Mức lương để đóng BHXH bắt buộc
Giải quyết trợ cấp thôi việc
Thời giờ làm thêm
An toàn lao động và vệ sinh lao động
Chế độ với lao động nữ, tàn tật, lao động trình độ cao
Hoạt động của Công đoàn
Giải quyết tranh chấp lao động
Khác
Câu hỏi số 4
Thế còn những vấn đề nào ít xảy ra vướng mắc ở doanh nghiệp của bạn ?
Loại hình hợp đồng (vụ việc, ngắn hạn, không thời hạn)
Gia hạn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng
Mức lương để đóng BHXH bắt buộc
Giải quyết trợ cấp thôi việc
Thời giờ làm thêm
An toàn lao động và vệ sinh lao động
Chế độ với lao động nữ, tàn tật, lao động trình độ cao
Hoạt động của Công đoàn
Giải quyết tranh chấp lao động
Khác
Câu hỏi số 5
Những vấn đề nào thường xuyên xảy ra vướng mắc ở doanh nghiệp của bạn ?
Loại hình hợp đồng (vụ việc, ngắn hạn, không thời hạn)
Gia hạn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng
Mức lương để đóng BHXH bắt buộc
Giải quyết trợ cấp thôi việc
Thời giờ làm thêm
An toàn lao động và vệ sinh lao động
Chế độ với lao động nữ, tàn tật, lao động trình độ cao
Hoạt động của Công đoàn
Giải quyết tranh chấp lao động
Khác
Câu hỏi số 6
Doanh nghiệp của bạn đang sử dụng mẫu hợp đồng nào dưới đây để ký kết thỏa thuận làm việc với người lao động?
Mẫu in sẵn của Bộ LĐ-TBXH (màu xanh)
Mẫu do doanh nghiệp tự soạn thảo
Mẫu in sẵn của Bộ LĐ-TBXH và bổ sung thêm các phụ lục
Khác
Câu hỏi số 7
Việc ký hợp đồng không xác định thời hạn tại doanh nghiệp của bạn có bị vướng mắc gì với quy định của Bộ luật Lao động không?
Có, Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của Người sử dụng lao động khó khăn
Có vì như vậy người lao động chỉ cần báo trước 45 ngày để chấm dứt HĐ, gây bị động cho DN
Có, thủ tục chấm dứt hợp đồng phức tạp, dễ xảy ra tranh chấp
Có, nó không phù hợp với tính chất công việc mang tính mùa vụ, hoặc ngắn hạn của DN
Doanh nghiệp muốn tự thỏa thuận thời hạn của hợp đồng.
Vướng mắc khác
Không có
Câu hỏi số 8
Việc ký hợp đồng thử việc tại doanh nghiệp của bạn có bị vướng mắc gì với quy định của Bộ luật Lao động không?
Có, Thời gian thử việc cần kéo dài hơn
Có vì thời gian thử việc phải tùy thuộc vào tính chất công việc
Có, Thời gian thử việc nên theo thỏa thuận
Vướng mắc khác
Không có vướng mắc gì
Không có ý kiến
Câu hỏi số 9
Khi doanh nghiệp của bạn cần số lượng lao động lớn để làm việc theo mùa vụ, bạn có sử dụng dịch vụ «cho thuê lao động » của doanh nghiệp khác không ?
Có vì tiết kiệm được chi phí
Có vì thủ tục đơn giản
Có vì phù hợp với nguyện vọng của các bên
Khác
Sẽ không sử dụng
Không có ý kiến vì chưa xảy ra
Câu hỏi số 10
Doanh nghiệp của bạn quy định mức độ hoàn thành công việc hoặc định mức lao động cho người lao động tại văn bản nào ?
Hợp đồng lao động
Thỏa ước lao động tập thể
Phụ lục hợp đồng lao động
Nội quy lao động
Bản mô tả công việc của bộ phận
Quy chế khen thưởng (bình xét A,,B,C)
Khác
Câu hỏi số 11
Trong việc áp dụng các chế độ chính sách với lao động nữ tại doanh nghiệp, bạn thấy quy định hiện hành của Bộ luật Lao động đã phù hợp chưa ?
Phù hợp rồi
Chưa phù hợp vì khó áp dụng chế độ về thời giờ nghỉ ngơi với đơn vị sản xuất công nghiệp
Chưa phù hợp trong trường hợp xử lý vi phạm kỷ luật phát hiện trong thời gian mang thai
Trường hợp khác
Không có ý kiến vì có ít lao động nữ
Câu hỏi số 12
Trong việc áp dụng các chế độ chính sách với lao động là người tàn tật tại doanh nghiệp, bạn thấy quy định hiện hành của Bộ luật Lao động đã phù hợp chưa ?
Chưa phù hợp
Phù hợp
Không có ý kiến vì không có trường hợp này
Câu hỏi số 13
DN bạn có gửi đăng ký hệ thống thang bảng lương đến cơ quan quản lý nào dưới đây không ?
Cơ quan quản lý thuế
Sở LĐ-TBXH hoặc Phòng LĐ-TBXH
Chỉ sử dụng nội bộ
Khác
Không có hệ thống thang bảng lương
Câu hỏi số 14
Doanh nghiệp của bạn có gặp khó khăn trong quy định về làm thêm giờ, làm thêm ngày lễ, chủ nhật không ?
Có vì tổng số giờ cho phép làm thêm giờ trong năm thấp quá
Có vì tổng số giờ cho phép làm thêm trong ngày thấp quá
Có vì mức lương phải trả cho thời gian làm việc ngoài giờ thấp quá
Khác
Không có khó khăn gì
Không có ý kiến
Câu hỏi số 15
Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp bạn được tính theo :
Mức lương cơ bản theo hệ số thang bảng lương của Nhà nước
Mức lương cơ bản theo thỏa thuận với người lao động
Mức thu nhập thực nhận
Khác
Câu hỏi số 16
Theo bạn, việc chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định hiện hành đã phù hợp chưa ?
Chưa phù hợp vì DN không đồng ý trả trợ cấp thôi việc khi bị sa thải
Chưa phù hợp vì DN không đồng ý trả trợ cấp thôi việc vì vi phạm kỷ luật, sau đó chấm dứt hợp đồng
Chưa phù hợp vì việc DN chi trả cho người LĐ đã thuyên chuyển nhiều đơn vị còn vướng mắc
- Khác
Phù hợp
Không có ý kiến vì chưa xảy ra
Câu hỏi số 17
Doanh nghiệp của bạn có tổ chức công đoàn chưa ?
Đã có
Chưa có
Quy mô DN không cần tổ chức công đoàn
Câu hỏi số 18
Hoạt động của tổ chức công đoàn hiện tại theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành có điểm nào chưa phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp của bạn ?
Mức thu lệ phí công đoàn cao
Mức thu lệ phí công đoàn thấp
Cơ chế hoạt động chưa tạo động lực để công đoàn hoạt động độc lập
Khác
Câu hỏi số 19
Tại doanh nghiệp của bạn, các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động được ghi ở văn bản nào ? (như chế độ trợ cấp thôi việc, nghỉ ốm, thai sản, BHXH,…)
Hợp đồng lao động
Nội quy lao động
Phụ lục hợp đồng lao động
Quy chế khen thưởng
Thỏa ước lao động tập thể
Quy chế tiền lương Công ty
Căn cứ theo Bộ luật Lao động
Sổ tay nhân viên
Khác
Câu hỏi số 20
Khi giải quyết chế độ cho người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp của bạn có bị vướng mắc bởi quy định nào của Bộ luật Lao động không ?
Có, là khi DN giải quyết chi trả trợ cấp thôi việc cho người bị vi phạm kỷ luật
Có, là khi DN giải quyết bồi thường chi phí đào tạo
Có, là khi DN giải quyết tổn thất do thiếu hụt nhân sự chủ chốt
Có, là khi người lao động phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp
Khác
Không có vướng mắc gì hết
Không có ý kiến vì chưa xảy ra
Câu hỏi số 21
Theo bạn thì mức lương tối thiểu nên quy định theo yếu tố nào:
Tính chất, mức độ nặng nhọc của ngành nghề
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay đầu tư trong nước
Địa bàn, vùng lãnh thổ
Khác
Câu hỏi số 22
Theo bạn thì tổng mức thời gian làm thêm (theo ngày/tuần/năm) nên quy định theo yếu tố nào sau đây :
Tính chất, mức độ công việc thời vụ của từng lĩnh vực ngành, nghề
Sự thỏa thuận với tập thể người lao động trên cơ sở quy định mức tối đa
Khác
Câu hỏi số 23
Theo bạn có nên thành lập một tổ chức đại diện của Người sử dụng lao động, được quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ trong Bộ Luật lao động ?
Không
Không có ý kiến


Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng Khảo sát thống kê

Doanh nghiệp bạn có ý kiến gì trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động ?

Doanh nghiệp bạn có ý kiến gì trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động ?

Việc sử dụng lao động người nước ngoài tại công ty bạn như thế nào?

Đăng nhập tài khoản
Các mục liên quan
Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1233
Hôm nay47424
Hôm qua 148934
Trong tháng 2146144
Tháng trước4372452
Số lượt truy cập: 153216751