Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Bài Thi Trắc Nghiệm Nghiệp Vụ Quản Lý và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước (HK) lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài Thi Trắc Nghiệm Nghiệp Vụ Quản Lý và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước (HK)
Đơn vị tổ chức thi: ambn.vn
Số người đã thi bài thi: 767 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 45
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 11:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 12:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 13:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 14:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 15:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 16:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 17:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 18:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 19:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 20:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 21:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 22:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 23:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 24:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 25:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 26:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 27:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 28: